PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 November 2019 Zondagsbrief 24 November 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een leerdienst:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Peschar uit Hollandscheveld
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN, pastoraat, eenzaamheid dragelijk maken
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Heidi
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: fam. Dogger
Meeleven
We bidden de HERE om heling voor hen die ziek zijn. We noemen broeder Voschezang, die in het ziekenhuis is om te herstellen, Lykele de Leeuw, broeder Janssen die in afwachting is van een behandeling en zr. Mensink. We bidden ook voor Diny Vink, die onderzoeken ondergaat in het ziekenhuis. We leven mee met Razi Habib die binnenkort zich aan zal melden voor een nieuwe procedure voor zijn verblijfsvergunning. We bidden om God zegen en leiding. We vestigen ons vertrouwen op de Heer die voorziet en zorg draagt voor al zijn kinderen.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We heten hen van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

Lied voor de dienst
Met ingang van volgende week zondag is er een kleine verandering in de orde van dienst. De kerkenraad heeft besloten dat we het ‘lied voor de dienst’ zingen vóór binnenkomst van de kerkenraad.
  • Ca. 3 minuten voor 10 uur begint de organist zonder (!) aankondiging met het voorspel en inzetten van het lied vóór de dienst. In de consistorie wordt dan gebeden om een zegen over de dienst.
  • Daarna komt de kerkenraad binnen. De ouderling van dienst heet iedereen welkom, doet de afkondigingen en geeft het intochtslied op.
  • Na het zingen van het intochtslied wordt de predikant naar de kansel geleid.
  • Dan volgen stil gebed, aanvangswoord en groet.
Avonddiensten
Vanavond: leerdienst; 1 december: geen dienst; 8 december: Open dienst; 15 december Kerstzangdienst.

LINKT 27 november
LINKT-pleisterplaats is voor velen een rustpunt. De laatste keren zijn er steeds zo’n twintig deelnemers, zowel Almeloërs als bewoners van het AZC. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats en er wordt intens met elkaar meegeleefd. ‘Huis van Lydia’ Grotestraat (187 7607 CL Almelo). 27 november, 17.30 – 19.30 uur.

Catherinus Elsinga

Leerdienst
Hoe hoog leg jij de lat?
In onze prestatiemaatschappij is dit ondertussen een welbekende reclame-slogan geworden. We halen alles uit de kast om alles uit ons leven te halen, wat er in zit. Massaal verhogen we stap voor stap zelf “de norm” waaraan “men” moet voldoen om “succesvol” te zijn. Veelal betekent “afhaken” dan ook “einde oefening”.
Als we de vraag nou eens anders stellen. Niet “Hoe hoog leg jij de lat”, maar “Hoe hoog legt Jezus de lat”. Verandert dat ons idee hoe we “succesvol” kunnen zijn? Verandert dat ons idee over “onze maatschappij”?
Paulus heeft daarop geantwoord. En Jezus al helemaal ...
Laten we, onder ’t genot van een kopje koffie en muzikale omlijsting, daar eens bij stil staan.

Oud papier
Aanstaande zaterdag, 30 november is het weer de laatste zaterdag van de maand en kun u uw oud papier weer inleveren aan de Bornerbroeksestraat tussen 09.00-12.00 uur. De container staat op de parkeerplaats van de firma Schepers, achter het tankstation.

Collecte 24 november, PKN, pastoraat, eenzaamheid dragelijk maken
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bij voorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda
te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit (‘je telt mee ... ‘), compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden,

Gemeenteleden en andere belangstellenden
Ook dit jaar gaan we weer een lichtjestocht organiseren, de 9de alweer!
We zijn alweer gestart met de voorbereidingen en vragen nu of jij mee willen helpen aan Lichtjestocht 2019! Het doorgaan van de lichtjestocht staat en valt elk jaar weer met het vinden van voldoende vrijwilligers!

Hoe mooi zou het zijn om weer veel bezoekers te mogen verwelkomen bij de lichtjestocht op dinsdagavond 24 december 2019 in het Beeklustpark.

We hebben hiervoor weer heel veel vrijwilligers nodig. Figuranten, een pasteam (aankleden van figuranten), catering, EHBO, opbouw en afbreken van decor, uitzetten en aansteken van de lichtjes.
Je kunt je opgeven via de aanmeldformulieren achter in de kerk, maar ook via: lichtjestochtalmelo@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Louise Hemstede, Arjen ten Brinke, Marja Westerman, Bert Nijhuis en Riëtte Rosenbrand.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: God kent je door en door (1 Samuël 16)


David is de jongste van acht jongens. Hij zorgt iedere dag voor de geiten en schapen van zijn vader. Hij kan ook prachtige muziek maken. Thuis is hij het kleine broertje. David is in het veld, wanneer de profeet Samuël door God naar zijn vader Isaï wordt gestuurd. Alle zeven broers van David worden aan Samuël voorgesteld. Veel van hen zijn groot en sterk. Maar God kiest hen niet uit. Dan moet David ook komen. God vertelt Samuël dat deze herdersjongen geschikt is om de nieuwe koning in zijn dienst te worden. Even later wordt hij voor de ogen van zijn grote en sterke broers gezalfd tot nieuwe koning.
Dat had David niet verwacht. Ook Samuël had hem niet gekozen. Een koning moet toch indruk maken?
God kijkt meer naar andere dingen. Hoe ben je van binnen? Eerlijk, vol vertrouwen naar Hem?
Ja, wat is belangrijk om een goede koning te zijn? Heeft deze kleine herder dat in zich? Al snel blijkt dat David bijzonder is. Hij brengt met zijn muziek rust in het leven van koning Saul.

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar (Nieuwe tekst)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.