PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 Juni 2019 Zondagsbrief 9 Juni 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester :

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst :
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Astrid
Oppasdienst: Chantal en Linda
Koffieschenken volgende week: Mevr. Veldman en de heer Mak
Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw. Lykele is tot 18 juli opgenomen op afdeling De Horst van het ZGT. Albert Jansen is inmiddels weer thuis.

16 juni: belijdenis en doop
Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend hopen op 16 juni zes mensen belijdenis te doen van hun geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We prijzen God dat hij hen door het werk van Zijn Geest tot deze beslissing heeft gebracht. De namen zijn: Edwin Brughuis, Jeltje Elsinga, Razi Habib, , Bea Kamp, Lydia Stigter en Jacqueline van Velzen. Van hen zullen Razi Habib, Bea Kamp en Jacqueline van Velzen tevens de Heilige Doop ontvangen.

Met LINKT naar BOOST!
In Den Ham is op de 2e Pinksterdag een prachtig festival: muziek, inspiratie, verbinding – en super gezellig. Met LINKT gaan we samen naar BOOST. Speciaal voor jongeren en jonge gezinnen (en alle anderen die zich jong voelen!). Ga je mee?
Zie ook: www.boostgospelfestival.nl
Waar? Het terrein van ‘De Zandstuve’ in Den Ham; een prachtig bosrijk decor voor een kleurrijk festival!
Kosten? Het festival is gratis!
Hoe laat vertrekken we? Om 9.15 uur verzamelen bij De Ontmoeting.
Opgave? Dat zou handig zijn. Voorlopig opgave adres: cbelsinga@solcon.nl

Startzondag 22 september
Op zondag 22 september hopen we onze Startzondag te houden. Ieder jaar is er een kleine groep die deze zondag voorbereidt. De Protestantse Kerk levert daarvoor al wat suggesties; zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag Heb je ideeën? Zou je het aardig vinden dit jaar mee te helpen? Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer! scribadeontmoeting@gmail.com

Nog een jarige...
In de vorige zondagsbrief vermeldden we de jarigen in de maand juni. Vergeten was Hennie Podt. Zij was jarig op 5 juni. Alsnog van harte gelukgewenst!
Catherinus Elsinga

Collecte
Eerste Pinksterdag, KiA, bijbelverspreiding op platteland China
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Kidzzcorner
Het is de Geest van Jezus!
Johannes 20: 19-23 Hand. 2

Richtlijnen: De discipelen wisten niet direct wat zij zich bij de komst van de Heilige Geest moesten voorstellen. Jezus had hun Hem beloofd. Na Hemelvaart missen ze de Here Jezus zelf. Was Hij er nog maar! Het kan nooit mooier worden dan toen Hij bij hen was.
Maar dan wordt het Pinksteren. Een oogstfeest. Op die dag wordt de Heilige Geest uitgestort op de aarde en in de harten van degenen die in Jezus geloven.. Als dat gebeurt, voelen ze dat ze veranderen. Het is alsof Jezus zelf weer bij hen is. Hun hart is vol van Hem. Ze moeten over de betekenis van zijn leven en sterven vertellen. Iedereen moet het weten. De Heilige Geest is de Geest van de levende Heer! Wat een feest! Ook nu komen duizenden mensen bij elkaar. Ze geloven en laten zich dopen en zijn met God verbonden.

Lied HH 115: liefde, blijdschap, vrede
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.