PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 Februari 2019 Zondagsbrief 24 Februari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers uit Beekbergen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een gebeds en getuigenis dienst:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Goossen uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Protestantse kerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Jeltje
Oppasdienst: Tiny en Tania
Koffieschenken volgende week: fam. Podt
Excuses
Op een onverklaarbare manier is een deel van de kopij van vorige week niet gedrukt, deze stond wel in de digitale versie. Sorry voor het ongemak


Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. Zuster Neurink is in het Meulenbelt. We blijven meeleven met broeder en zuster Schooten. We vragen om Gods nabijheid en de hoop op Zijn beloften van genade en eeuwig leven. We leven ook mee met broeder Jansen.  Zuster Oortman is inmiddels weer thuis en bezig met de revalidatie.

Jubileum
Maarten en Mieke Duiven waren op 19 februari 60 jaar getrouwd. We zijn dankbaar voor Gods trouw en genade die ze in de loop van de jaren mochten ervaren – en waar ze anderen royaal mee dienden. We wensen hen Gods nabijheid toe bij het klimmen van de jaren.

De tweede dienst
Vanavond: Gebed- en getuigenisdienst; 3 maart: leerdienst; 10 maart: Open dienst; 17 maart: zangdienst; 24 maart: Gebed en getuigenisdienst; 31 maart: geen dienst; 7 april: leerdienst; 14 april: Open dienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Dinsdag geen Bijbelcursus
De Bijbelcursus van aanstaande dinsdagmorgen gaat helaas niet door omdat ds. Visser verhinderd is.

Wijkavond 27 maart
Op woensdag 27 maart hopen we een wijkavond te houden. Er zal dan aandacht zijn voor het contact met de moslims en met degenen onder hen die Jezus als Heer hebben aanvaard. We denken speciaal aan de Turkse gemeenschap. Ook zullen we spreken over het beleid van De Ontmoeting in relatie tot het maken van een nieuw beleidsplan voor de PGA. De aanvang van de avond is 19.30 uur.

Vakantie
Van 23 februari – 3 maart hopen wij een weekje vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op ambtsdragers uit uw wijk of contact opnemen met onze scriba Dinant Kramer. In ons gezin is dankbaarheid voor de geboorte van Micha Jacobus op 20 februari, zoontje van Gerrit en Heleen Elsinga (in Den Ham). Moeder en zoon maken het goed.

Jarigen in maart
In de maand maart hopen de volgende broeders en zusters jarig te zijn.

Toeters - Nieuwenhuis / E.P. 3-3
Schaap / S. 3-3
Dreves - Lambers / A.P. 5-3
mw. Kloosterboer / G.B.H. 5-3
Brouwer / H.J. 8-3
mw. Post / H.M. 11-3
mw. Henstra / T. 12-3
Voschezang / V. 13-3
Hondebrink - van de Riet / H.G.J. 14-3
Gelden / M.L.G. van 19-3
Achterkamp - Brink / J.H. 20-3
Menger - Richter / L. 21-3
Keuken / J.B. van de 23-3
Westerhoff - van den Poll / A. 25-3
Hindriksen - de Jager / G.H. 25-3
Oostende - Brouwer / A. van 27-3
Podt / H. 29-3
Eppink / A.G. 29-3

Kroonjarige is:
Valk - Rutgers / J.J. van der 1-3 70

We wensen de jarigen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
Catherinus Elsinga

Paaskaars
Op eerste paasdag hopen we een nieuwe paaskaars in de kerk te laten branden. In het verleden waren er wel gemeenteleden die deze kaars aan de kerk schonken. De kaars kost ongeveer €130,=. Mocht u dit jaar de kaars willen sponsoren, neem dan even contact op met de scriba. Als tegenprestatie mag u dan de oude kaars na Pasen mee naar huis nemen.

Collecte
Protestantse Kerk, missionair, de Bijbel dichterbij
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het  (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bij voorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Boekenmarkt
Heeft u boeken thuis, welke niet meer gelezen worden, eigenlijk niet meer in de kast passen en op de nominatie lijst staan om 'opgeruimd' te worden'?
Dan kunt u deze vanaf nu in een doos opruimen en thuis nog even bewaren, want we gaan in mei/juni een boekenmarkt organiseren. De opbrengst is voor de Ontmoeting.
We hopen dat dit tevens een gezellige ontmoetingsdag zal gaan worden, zodat we mensen uit de wijk, of elders, kunnen spreken. De organisatie staat nog in de kinderschoenen, maar door dit bericht uit te sturen, gaan er hopelijk geen boeken verloren aan het oude papier en heeft u tijd om uw kasten eens na te lopen. Indien de boeken niet verkocht worden, zullen we ze weggeven aan een goed doel, opslaan voor een volgende markt of rijp maken voor de papiercontainer.

Opslagplaats gezocht
Stichting TRUD sorteert en vervoert elk jaar kleding voor gezinnen in Bulgarije. We zijn echter op zoek naar een nieuwe plek om deze kleding op te slaan. Mocht u zelf plek hebben of iemand weten die gratis een ruimte ter beschikking wil stellen, laat het ons dan weten.
U kunt dit doorgeven aan Jan/Erna Veninga, tel 0546-455327, Rob/Agnes de Lange of Erik Veneman

Thema: Leven vanuit de toekomst!!!
Door het geloof in de Here Jezus mogen wij proeven en smaken van de krachten van de toekomende eeuw. Dat betekent dat wij nu al iets mogen proeven van hoe het eens op de nieuwe hemel en aarde zal zijn. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe kan je hier op een manier mee bezig zijn die inspireert en niet frustreert? Daarbij komen vragen aan bod als: " hoe ga je om met Gods nabijheid of het gemis daarvan” en “genezing en als je geen genezing ontvangt”. En zo is er nog veel meer te noemen.
Een ieder die interesse hierin heeft, is van harte welkom op donderdag 28 maart a.s.
Locatie: Gereformeerde kerk van Lutten, zaal achter de kerk. Anerweg Noord 8, 7775 AS Lutten.
Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in PKN via Evangelisch Werkverband zal het thema
bespreken
Toegang is gratis. Koffie staat klaar vanaf 19:45, aanvang 20:00; einde 22:00u.
Opgave in verband met de organisatie: Louise Hemstede, per mail famhemstede@gmail.com

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Bowlingavond jongeren
Op vrijdag 8 februari hebben onze jongeren interkerkelijk gebowld. Het was een erg gezellige avond met 105 jongeren uit de Levensbron, de Banier, CGK, GKV, Leger de Heils en de Ontmoeting. Qua leeftijd van 10 tot 21 jaar. Vele chauffeurs en jeugdambtsdragers waren meegekomen naar 't Mölke in Rijssen. Wij hadden weliswaar maar 4 bowlingbanen voor 2 uur, dus 13 man per baan in één uur. Dan speel je dus hooguit vier rondjes. Maar dat was helemaal niet erg, want het ging om het andere uur, waarin jongeren m.b.v. gesprekskaartjes elkaar spelenderwijs konden bevragen wie je was, hoe je ergens over denkt, wat je favoriete muziek is etc. Iedereen heeft genoten, al zullen er best punten in de uitvoering voor verbetering vatbaar zijn. Het doel is dat de onbekendheid tussen jongeren afneemt en dat we bij elkaar durven binnenstappen bij activiteiten in de andere kerk. En daar blijven we als jeugdwerkers interkerkelijk aan werken. Drempels verlagen en de jeugd leren dat we in Christus met elkaar verbonden zijn.
Aernout Stigter

Kidzzcorner

Thema: Haman wordt gestraft (Esther 7)

Esther smeekt aan de maaltijd om haar leven en dat van haar volk. Ze wijst Haman als de schuldige aan door zijn ware bedoelingen te onthullen. De koning is woedend en luistert niet, wanneer Haman om zijn leven smeekt. Hij wordt aan de paal gehangen die hij voor Mordechai had neergezet. Maar God gaat verder dan deze redding. Hij maakt ook duidelijk dat Hij het goede kan laten voortkomen uit het kwade. Twee mensen uit het verdrukte Joodse volk zijn koningin en belangrijkste adviseur van koning Ahasveros van de Perzen. Ze zijn tot een zegen voor hun volk en vele andere volken.

Extra bijbelgedeelte: 1 Kor. 15: 55-58 (De dreiging van de dood is door Christus onschadelijk gemaakt, want Jezus Christus heeft overwonnen. Daarom kunnen en mogen wij ons inzetten voor het werk van de Heer. Dat is nooit tevergeefs.)

Uit: Vertel het Maar

Kinderlied:
Lees je Bijbel bid elke dag
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.