PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 11 November 2018 Zondagsbrief 11 November 2018
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Ben Hemstede :

Vanavond om 19.00 uur is er een Gebed en getuigenis dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Schreuders uit Wierden
Om 19.00 uur: Alpha Leerdienst met als thema vergeving

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Oogstdienst
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Avondmaalscollecte project ZWO
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Niels
Oppasdienst: Tanya en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. Kroeskamp
Meeleven
We leven ook mee met zr. Mensink. Zuster van Iterson
en zuster Eppink zijn voor revalidatie in Eugeria. Met beiden gaat het gelukkig goed. Zuster Arendshorst is verhuisd van de Maardijk naar verzorgingshuis de Weemelanden in Vriezenveen. Daar is passende zorg voor haar. We hopen dat ze daar een goede tijd zal hebben.

De tweede dienst
Vanavond om 19.00 uur is er een Gebed en getuigenisdienst; 18 november: Alpha en leerdienst; 25 november 19.00 uur: thema dienst (profetie). Op 25 november dus geen Kliederkerk, zoals aanvankelijk was gepland. De eerstvolgende Kliederkerk hopen we te houden in februari 2019.

Bevestiging ambtsdragers
Op D.V. zondag 2 december zal in de morgendienst de (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. We hopen dan ook de nieuwe pastoraal werkers en kerkrentmeesters aan de
gemeente voor te stellen. En we danken voor de arbeid van de scheidende ambtsdragers.

Drukwerk
Jarenlang is het drukwerk in de gemeente op een voortreffelijke manier verzorgd door onze drukker Schoonebeek. En Gerrit en Lies Schoonebeek zorgden jarenlang voor een tijdige aanlevering van de gedrukte zondagsbrieven e.d. Jaar in jaar uit, week in week uit. Graag uiten we onze waardering voor deze trouwe dienst!

Aangezien de drukker heeft aangegeven te stoppen, moest er een andere oplossing gevonden worden. Nico Kamp is bereid  gevonden de zondagsbrieven uit te printen. Hij heeft daarvoor
de beschikking over een laserprinter (die door de stichting is betaald). We zijn er dankbaar voor dat Nico (samen met Petra) deze taak erbij wil nemen!

Gemeenteavond
Op de gemeenteavond van 7 november was er een stand met mooie zelfgemaakte kaarten die verkocht werden voor st. Hulp Oost Europa. Verder konden we bloemetjes meenemen voor de
ouderen.
Onder leiding van onze voorzitter A. Kroeskamp spraken we over de begroting van de kerk, en de nieuwe wijze van geldwerving. Nico Kamp, voorzitter van de stichting De Ontmoeting gaf een toelichting op de activiteiten en financiën van de Stichting. Tussen de stichting en de kerkenraad is goed overleg en de stichting steunt met liefde het werk van onze missionaire wijkgemeente. De verwachting is dat de verbouw van ons kerkgebouw eind dit jaar gereed is.

PGA-beleid
Aart Kroeskamp praatte de vergadering bij over de ontwikkelingen binnen de PGA. In het nieuwe beleidsplan wordt gestreefd naar houdbare financiën voor de PGA. In het kader daarvan wordt gekeken naar een nieuwe structuur voor de PGA. Diverse opties worden onderzocht. In de jongste versie van de notitie ‘loslaten en opnieuw beginnen’ is helaas de eigen plek en identiteit van De Ontmoeting niet meer benoemd. De wijkkerkenraad van De Ontmoeting beschouwt drie zaken voor onze wijkgemeente als
wezenlijk: 1. Het behoud van de eigen identiteit; 2. De eigen plek (ons kerkgebouw) in de wijk voor eredienst en gemeenteopbouw. 3. Een eigen predikant, verbonden aan de wijkgemeente, die past bij de identiteit van De Ontmoeting. Algehele uitvoering van het bestaande PGA-beleidsplan – waarbij (net zoals eerder het Nieuwland en de Regenboog) ook de wijken NOACH en de Bleek en de wijken Pniël de Grote Kerk worden samengevoegd – kan volgens de kerkenraad van De Ontmoeting een structuur bieden die de financiën beheersbaar maakt. De vergadering kan zich in de opstelling van de kerkenraad vinden.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen dan de broeders en zusters te gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om hierbij  aanwezig te zijn.

LINKT
Mede dankzij de verspreiding van de folder weten steeds meer mensen de weg naar de Touwbaan 58 te vinden. Daar zijn we erg dankbaar voor.
• LINKT-pleisterplaats: woensdag 14 november 17.30 – 19.30 uur. Koffie, soep en een goed gesprek. Vanuit het AZC schuiven de laatste maanden ook mensen aan. Aansluitend de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Deze keer met als onderwerp De Bijbel. Wie de eerste keer niet is geweest kan gerust alsnog meedoen!
• LINKT – bijeenkomsten. Iedere derde zondag van de maand 13.30 – 15.00 uur. Rond de tafel met een open Bijbel. Kom erbij! 18 november. Het gaat over Jezus’ komst. Toen in Bethlehem, nu in ons leven en straks bij Zijn wederkomst.
• LINKT-stadspastoraat iedere donderdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur. We combineren het stadspastoraat met ‘gezellige koffiedrinken’.

Catherinus Elsinga

Vanavond Alpha- dienst over "Vergeving".
Vanavond is er om 19.00 uur een Alpha-dienst over het thema "Vergeving". Rob de Lange zal ons vanuit de Bijbel iets vertellen over dit belangrijke onderwerp. We zingen een aantal liederen waarbij Rick Oosterhuis ons zal begeleiden op de gitaar. Uiteraard is er ruimte voor gesprek en gebed.

Collecte
Oogstdienst, Collecte Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen.
Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex- gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

De Avondmaalscollecte is voor ons project. “Tegen kinderarbeid in India”.
SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan. Ieder jaar spoort SAVE zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs. De  andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig, vooral kinderen van migranten die uit andere regio’s komen en geen Tamil spreken. SAVE heeft vijf scholen met overbruggingsonderwijs voor zo’n 250 tot 300 kinderen en gebruikt daarbij een speciale leermethode om de kinderen klaar
te stomen voor het gewone onderwijs. Ze leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten de leerkrachten, doen mee aan culturele
programma’s, dans en dergelijke. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk
is en willen het niet meer missen. Dan schrijft SAVE hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Vrijwilligers
blijven de kinderen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan. Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Bidstond.
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Oud papier
Binnenkort is het wee de laatste zaterdag van de maand en dat betekent dat u weer terecht kunt aan de Bornerbroeksestraat (van 09.00-12.00) en bij de kerk van 09.00 tot 10.30 uur.
De mensen zouden het op prijs stellen als u voor de locatie bij de kerk het papier gebundeld of in dozen wilt aanleveren. Kunt u bij de kerk even niemand vinden, rijdt even het plein op en u
zult ze aantreffen in de consistorie, bij de open deuren.

Jubileumconcert Gospelkoor Onderweg I’ve got the Joy!
Op zaterdag 24 november 2018 viert Gospelkoor Onderweg haar 45-jarig bestaan met een feestelijk concert. Het concert wordt gehouden in de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan 352 in Almelo. De zaal gaat om 19.30 uur open en de aanvang van het concert is om 20.00 uur. De entree is € 7,50 euro p.p. Kaartverkoop via de website www.gospelkooronderweg.nl, eventueel nog aan de deur, maar let wel: op is op!

Kidzzcorner
Thema: Babel gestraft voor haar zonden (Openbaring 18)
Vandaag gaat het in de kindernevendienst over ‘Zonden tot aan de Hemel’ en gaat het verhaal over Johannes ook weer verder. Hebben jullie wel eens in het magazijn van bijvoorbeeld Ikea
gekeken? Daar zie je in grote rekken alle spullen liggen die je in de winkel kunt kopen. Van de vloer tot het plafond staat het
magazijn vol.

God laat Johannes iets zien in een visioen.
De stad Babel uit de Bijbel lijkt wel een magazijn voor de zonde. Alles wat zondig is, wat God verschrikkelijk vindt, is daar: boze geesten, onrecht en hebzucht. De Bijbel zegt dat de stapel zonden reikt tot de hemel. Op een dag vindt God het genoeg. Zo’n stad past niet bij de nieuwe aarde die God wil geven.
In één dag vernietigt hij Babel en gooit de stad in zee. Nooit meer wordt ze teruggevonden. God wil daarmee zeggen: kijk uit dat je niet meedoet aan de zonde. Want die lijkt het nu te winnen, maar uiteindelijk blijft er niets van over. God is de sterkste, vandaag en voor altijd.

Extra bijbelgedeelte: Genesis 19: 15-26 (Lot vlucht met zijn gezin voor het oordeel over Sodom. Zijn vrouw kijkt om en deelt in het oordeel over de stad)
Uit: Vertel het Maar


Kinderlied:
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt

Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren
Helpt je toch niet meer
’t Zal gebeuren
Dan komt de Heer
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.