PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 Februari 2019 Zondagsbrief 17 Februari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst:
Organist: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede
Vanavond om 19.00 uur is er GEEN dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Bastianne en Ilse
Oppasdienst: Jessica en Lisette
Koffieschenken volgende week: fam. V.d. Vis
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. Zuster Neurink is in het Meulenbelt. We blijven meeleven met broeder en zuster Schooten. We vragen om Gods nabijheid en de hoop op Zijn beloften van genade en eeuwig leven. Zuster Oortman heeft een heupoperatie ondergaan. We hopen dat de revalidatie voorspoedig zal verlopen. We denken ook aan Felix Mak, broeder Jansen, hij ontving afgelopen vrijdag ziekenzalving.

Jubileum
Maarten en Mieke Duiven hopen op 19 februari 60 jaar getrouwd te zijn. Een bijzonder jubileum, waarmee we hen van harte gelukwensen. We zijn dankbaar voor Gods trouw en genade die ze in de loop van de jaren mochten ervaren – en waar ze anderen royaal mee dienden. We wensen hun samen met hun kinderen en kleinkinderen een feestelijke dag toe – en Gods nabijheid bij het klimmen van de jaren.

Vanmorgen bevestiging ambtsdragers
Vanmorgen vindt de bevestiging plaats van Henk Oosterveld als ouderling en Meitty Ernst als diaken. We zijn er dankbaar voor dat Henk en Meitty bereid zijn het ambt op zich te nemen. Na de dienst is er gelegenheid hun de hand te drukken.

De tweede dienst
17 februari: geen dienst (vakantie); 24 februari: Gebed- en getuigenisdienst; 3 maart: leerdienst; 10
maart: Open dienst; 17 maart: zangdienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

wijkavond 27 maart
Op woensdag 27 maart hopen we een wijkavond te houden. Er zal dan aandacht zijn voor het contact met de moslims en met degenen onder hen die Jezus als Heer hebben aanvaard. We denken speciaal aan de Turkse gemeenschap. Ook zullen we spreken over het beleid van De Ontmoeting in relatie tot het maken van een nieuw beleidsplan voor de PGA. De aanvang van de avond is 19.30 uur.

LINKT: vanmiddag 13.30 uur, Touwbaan 58
Vanmiddag gaan we samen aan de slag met de gelijkenis van de Zaaier. De Zaaier is Jezus; het zaad is het Woord van God.
Wat ‘doet’ het Woord van God met jou? Waar hoor je het? Hoe komt het, dat het soms ondersneeuwt? Wanneer is er bij jou juist enthousiasme over de boodschap van de Heer? Hoe word jij vruchtbare grond? Op wat voor risico’s wijst de Here Jezus ons? Hoe kun je die ondervangen? Dat soort vragen... Doe je mee?
Locatie: De Touwbaan 58.

Vakantie
Van 23 februari – 3 maart hopen wij een weekje vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op ambtsdragers uit uw wijk of contact opnemen met onze scriba Dinant Kramer.
Catherinus Elsinga

Collecte
Kerk in Actie, noodhulp, extreme droogte Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bij voorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

Oud Papier
Aanstaande zaterdag 23 februari is de laatste zaterdag van de maand en dus kunt u weer terecht aan de Bornerbroeksestraat (achter tankstation) van 09.00-12.00 uur en bij de kerk van 09.00-11.30 uur. Papier bij de kerk graag gebundeld aanleveren

De lichtjestocht 2018 ligt alweer achter ons. We mochten genieten van prachtig weer op die laatste dag voor kerst. Alle mensen die bezig waren met de organisatie en opbouw van taferelen in het Beeklustpark (zo’n 15 personen), de catering (8 personen) de volwassenen en de jongeren die er voor hebben gezorgd dat de lichtjes konden branden (10); de verkeersregelaars en EHBO (10) de kleedsters van de figuranten,(5) de figuranten(35), de muzikanten die de bezoekers welkom heetten,(7) de gospelgroep Inspiration (10), de kooksters van maaltijden (6)en de kerngroep (5)die vanaf begin oktober bezig was om alles te organiseren, kunnen terugzien op een geslaagd evenement. We willen alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun medewerking.

U kunt hieruit concluderen dat er heel veel welwillende gemeenteleden uit de deelnemende kerken nodig zijn. En waarom? Het is een unieke mogelijkheid om Almeloërs op een duidelijke en aansprekende manier met het kerstverhaal in aanraking te brengen. Door het samenwerken van kerken is het nog steeds mogelijk gebleken om de lichtjestocht te organiseren.
We hopen dat u zich dit herinnert wanneer er eind van dit jaar weer oproepjes worden gedaan in de kerken mee om te doen.
Riëtte, Marja, Louise en Arjen.

Thema: Leven vanuit de toekomst!!!

Door het geloof in de Here Jezus mogen wij proeven en smaken van de krachten van de toekomende eeuw. Dat betekent dat wij nu al iets mogen proeven van hoe het eens op de nieuwe hemel en aarde zal zijn. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe kan je hier op een manier mee bezig zijn die inspireert en niet
frustreert? Daarbij komen vragen aan bod als: " hoe ga je om met Gods nabijheid of het gemis daarvan” en “genezing en als je geen genezing ontvangt”. En zo is er nog veel meer te noemen.

Een ieder die interesse hierin heeft, is van harte welkom.
Locatie: Gereformeerde kerk van Lutten, zaal achter de kerk. Anerweg Noord 8, 7775 AS Lutten.
Toegang is gratis. Koffie staat klaar vanaf 19:45, aanvang 20:00; einde 22:00u.
Opgave in verband met de organisatie: Louise Hemstede, per mail famhemstede@gmail.com

Bedankt:
Vorige week heb ik een oproep gedaan voor een gasfornuis: ik kan u vertellen dat deze oproep een aantal reacties heeft opgeleverd, heel positief. Het gezin is er blij mee. Bedankt voor uw meedenken en reageren.
Namens de diaconie, Ben Hemstede

Kidzzcorner
Thema: Esther gaat naar de koning (Esther 5 en 6)


Doordat Esther een dag extra wacht om de koning alles te vertellen en om hulp te vragen, lijkt het voor Mordechai einde verhaal. Haman is klaar om toe te slaan. Esther zal te laat zijn om haar oom te redden. Juist die nacht kan Ahasveros niet slapen. God zorgt er ook voor dat hij zich uit zijn dagboeken laat voorlezen en herinnert wordt aan wat Mordechai voor hem deed. De koning besluit dan Mordechai alsnog te laten eren, door Haman die hem wil doden. Haman moet de optocht door de stad organiseren. God blijft Mordechai trouw. Wat hij eens deed wordt niet vergeten en zo redt de HEER hem. Als het te laat lijkt voor mensen, kan God nog te hulp schieten. Want wat Hij wil, kan Hij ook.
Extra bijbelgedeelte: Psalm 103 (God redt op veel verschillende manieren. Hij is trouw, vergeeft en schenkt leven)
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar.
 

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.