PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Diaconie Diaconie
In de diaconie ligt de nadruk op dienst. Doel is de liefde van Jezus zichtbaar te maken aan hen die hulp nodig hebben, ver weg of dichtbij, binnen of buiten de kerk. Ook in Almelo.

In welke situatie?
Er wordt hulp geboden in acute noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen geen geld hebben voor eten en drinken. Maar er kan ook meer structurele hulp nodig zijn. 
 
Hoe?
De diaconie helpt door financiële ondersteuning, door hulp, bijstand of begeleiding. Soms is het mogelijk om lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Of de diakenen brengen contact tot stand met hulpverlenende instanties.
 
Boodschappenmand
De diaconie ondersteunt het Almelose project ‘boodschappenmand’, bedoeld voor gezinnen die niet rond kunnen komen van het maandelijkse inkomen. De adressen worden aangeleverd door hulpverlenende instanties. Steeds meer gezinnen maken hier gebruik van. 
 
Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje Almelo heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren. Daarvoor worden vrijwillige SchuldHulpMaatjes ingezet. De SchuldHulpMaatjes werken op vrijwillige basis, zijn goed opgeleid en landelijk geregistreerd.
Ze bieden steun als mensen financieel vast (dreigen te) lopen. Ze scheppen orde in de administratie, verwijzen naar instanties en motiveren. Honderden Almeloërs krijgen zo een welkome steun in de rug!

Hulp nodig?
Klop gerust aan! Ook als jongere! Omdat elke diaken het ambtsgeheim heeft kan iedereen ervan verzekerd zijn dat alles strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Neem gerust contact op met één van onze wijk-diakenen:
 
Ouderen

Jaarlijks organiseert de diakonie een reisje voor de ouderen in de gemeente.
 
naam: email adres:
Ben Hemstede famhemstede@gmail.com
Jaqueline Nyika cleanquine@hotmail.com
Piet Battjes -

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.