PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Colofon Colofon
Verantwoordelijkheid en Reglement voor Publicaties
Deze website (www.pga-deontmoeting.nl) valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Het Reglement voor Publicaties, vastgesteld in de AK vergadering van 4 juni 2013 is op deze website van toepassing, en kunt u hier downloaden.

Aansprakelijkheid
De Wijkgemeente de Ontmoeting als onderdeel van de Protestantse Gemeente Almelo streeft ernaar de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De Protestantse Gemeente Almelo en/of haar wijkgemeenten kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie.

Auteursrecht
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, rust op deze informatie auteursrecht. Er mag dan ook niets van de website worden gebruikt, gewijzigd, vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd- of ander gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Centrale Website Raad.
 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.