PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie
Bij voldoende deelname starten we jaarlijks eind september met de belijdeniscatechisatie. Doel is dat de deelnemers meer leren over het geloof in God en het volgen van Jezus Christus. Zo leren ze openlijk uit te komen voor hun geloof.
 
We bespreken met elkaar onderwerpen als:
 • wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
 • wie is Jezus?
 • wanneer ben je wedergeboren?
 • groei in je geloofsleven
 • gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
 • De heilige Geest
 • God dien je niet in je eentje
 • Twijfel en zekerheid
 • Hoop en wederkomst
 • De doop
 • Het avondmaal
 • De kerk
 • Belijdenis doen – wat beloof je dan eigenlijk?
 • Vertrouwelijk met God omgaan, wat is dat?
 • Hoe ga je verder ná je belijdenis doen?, enzovoort.
 • Vaak komen er ook spontaan onderwerpen naar voren; daar is alle ruimte voor. 
Je weet nog niet of je belijdenis doet..
Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Je bent evengoed welkom op de belijdeniscatechisatie. Wie meedoet hoeft zich niet verplicht te voelen ook belijdenis te doen. Dat is immers een vrije keuze, die je uit overtuiging maakt. Het is hoe dan ook fijn als je komt!
Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente, zijn van harte welkom! 
 
Opgave, tijd en plaats
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, hangt van de deelnemers af. Meestal beginnen we rond 20.15 uur – ongeveer 21:15 uur.
Locatie: Hoornbladstraat 29A.
Opgave:Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395,
            e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Misschien leven er nog vragen bij je. Kom er gerust mee! Schiet me even aan na een kerkdienst of bel (673395) of mail: cbelsinga@solcon.nl
Er zijn ook vragen die zich lenen voor een persoonlijk gesprek. Schroom niet, maar bel of mail voor een afspraak!
 
 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.