PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 September Zondagsbrief 9 September
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voorgaat ds. Rentier uit Amersfoort:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: ds. De Goeijen uit Den Ham

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jeugdwerk JOP
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte is de Avondmaalscollecte bestemd voor ZWO
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Jeltje
Oppasdienst: Jessica en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. Veninga
Meeleven
Zr. Voskamp onderging een operatie in het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat die goed is
verlopen. Zr. Arendshorst verblijft momenteel nog in het ziekenhuis. We leven ook mee met de zieken
thuis.

Overlijden Dieneke Mulder-Siepel
Op 23 augustus is zuster Dieneke Mulder-Siepel, geliefde echtgenote van ds. Otto Mulder plotseling
heengegaan. Op de rouwkaart staat: “Ene, gij hebt mij doorgrond, gij zijt het die mij kent. Ik dank u dat ik
ontzagwekkend wonderbaarlijk ben geschapen. Uw daden zijn wonderen! Mijn ziel beseft dat bovenmate.”

De dankdienst voor haar leven en de begrafenis vonden plaats op vrijdag 31 augustus. We bidden voor ds.
Mulder om Gods genade en troost.

De tweede dienst
Vanaf september krijgt de tweede dienst een bijzondere inhoud. Voor september is het schema: 9
september: Gebed en getuigenis; 16 september: Leerdienst; 23 september: Startzondag; geen tweede dienst.
30 september: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur).

Data om te noteren: 23, 26 en 30 september; 17 oktober
  • Op 23 september hopen we de startzondag te houden.
  • Op de 26e september is er een Open FOCUS-avond in de kerk. Een mooie
    gelegenheid om iets te proeven van het FOCUS-traject of in te stromen!
  • Op zondag 30 september hopen we van 15.30 – 17.00 uur voor de tweede keer ‘Kliederkerk’ te houden.
  • Op woensdag 17 oktober is er een avond over het thema ‘als kinderen andere wegen gaan’. Als kinderen de kerk verlaten en/of het geloof in de Heer opgeven – hoe ga je daar mee om?
Catechisatie
Op 26 september beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur.
Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Die houden we bij mij thuis. Ook degenen die niet zeker weten of ze belijdenis zullen doen, zijn daar van harte welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, T 673395;

LINKT
  • LINKT-pleisterplaats woensdag 12 september. Deze keer verwachten we ook enkele gasten van het AZC. Schuif ook aan! 17.30 – 19.30 uur.
  • LINKT-bijeenkomst zondag 16 september 13.30 uur. Aan de hand van Esther 6. God keert de rollen om.
Oriëntatiecursus Christelijk geloof
Wat is eigenlijk de betekenis van Pasen? En van Pinksteren? Waarom heeft de zondag een apart karakter? Wie was Jezus eigenlijk? Wat gebeurt er in een kerk? Wat is de ‘goede boodschap’ van de Bijbel?

Dit soort vragen staat centraal tijdens de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Tijdens vier woensdagavonden wordt een introductie gegeven. Er is ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers. Deelname is geheel vrijblijvend. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid.

Locatie: ‘Het Pakhuis’, Weefgetrouw 58, Almelo.
Data: de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf. (Om17.30
uur is er koffie en daarna wordt er soep en een broodje geserveerd.)
Kosten: € 15,- inclusief het cursusboek.
Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif 1, Almelo); T. 0546 – 673395; .

Emeritaat ds. Woudenberg
Op D.V. zondag 21 oktober hoopt ds. J.A. Woudenberg afscheid te nemen van de hervormde gemeente te Westerhaar. Ds. Woudenberg was aan de gemeente Het Nieuwland verbonden van 14 april 1991 – 9 januari 1994. Velen bewaren warme, dankbare en ook ingrijpende herinneringen aan die tijd. Wie de dienst in Westerhaar bij wil wonen kan contact opnemen met de scriba.

Verjaardagen
Deze maand hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren.
Mw. Jansen / T.J.J. 2-9
Mw. Doorneweerd / D.H.B.J. 9-9
Voskamp - Nijland / H.S. 11-9
Bolscher - Kalsbeek / J. 11-9
Klarenbeek - Eckelboom / P. 12-9
Brouwer - Smeijers / J.J. 13-9
Mw. Seldam / W.M. 18-9
Smit / K.  20-9
Santman / J.A. 23-9
Iterson - van der Net / K. van 25-9
Veldhuis - Diepeveen / G.P. 27-9
Mulder / R.P.  30-9
Wassink / D.J.  30-9
Mw. Jansen / G. 30-9

Kroonjarigen zijn:
Waanders / J.W. 15-9 70
Kamp - Holsbrink / G.J. 90

Een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Catherinus Elsinga

Op 16 september is ’s avonds de 2e avonddienst nieuwe stijl. Dit keer een z.g.n. leerdienst. Dit klinkt misschien wat saai, maar dat is het allerminst. Het onderwerp waarover we u iets willen vertellen is de Bijbel. Over dit unieke boek is veel te zeggen. Maar u krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. En er zal ook gezongen worden. We hopen, dat de opzet van deze avonddiensten zal bijdragen aan de onderlinge band in de gemeente, maar daarvoor is het natuurlijk wel wenselijk, dat iedereen komt. Daarbij is het ook weer een mooie gelegenheid om gasten van buiten de kerk mee te nemen of uit te nodigen.

Collecte Jeugdwerk, JOP
Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep. Een jeugdgroep van maar vijf kinderen of jongeren in uw gemeente? Of misschien zijn het er wel vijftig? Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij het allerbelangrijkst. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en verantwoordelijke taak. Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk, zoals een werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema’s als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de schepping. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zijn er trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP meer materialen en trainingen ontwikkelt om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij hun belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Van harte aanbevolen.

De Avondmaalscollecte is voor ons project “Tegen kinderarbeid in India”.
SAVE zet zich in voor kinderen in de stad Tirupur, zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan.
Ieder jaar spoort SAVE zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs. De andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig, vooral kinderen van migranten die uit andere regio’s komen en geen Tamil spreken. SAVE heeft vijf scholen met overbruggingsonderwijs voor zo’n 250 tot 300 kinderen en gebruikt daarbij een speciale leermethode om de kinderen klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Ze leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten de leerkrachten, doen mee aan culturele programma’s, dans en dergelijke. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk is en willen het niet meer missen. Dan schrijft SAVE hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Vrijwilligers blijven de kinderen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan.

27 September start de ALPHA Cursus:
Kom, leer en geniet van gezellige (smaakvolle...) avonden!
Wat gelooft u/geloof jij eigenlijk? De bijbel, een boek uit duizenden met mooie verhalen...? Wat is waarheid en wat niet? Ben jij wel eens op zoek naar de zin van het leven? Of legt je alles in Gods hand?
Geloven als een kind, ja ja... dat heb ik eerder gehoord... jij ook? Ik heb ook gehoord; samen staan we
sterk... Samen ontdekken en samen op reis en kijken wat de bijbel ons te vertellen heeft. De bijbel... zeker een boek uit duizenden, wie wil niet weten wat hier allemaal in staat?
In slechts 12 avonden, proberen we u hier veel over te vertellen. Een ALPHA-cursus... ALPHA, de eerste letter van het Alfabet...

Wordt dit een mooi begin van een nieuwe (her)ontdekking in uw leven?
Meld je aan of vraag gerust meer informatie op bij:
Bonne Oosterhuis Tel. 0546-828150
Henk Oosterveld Tel. 06-51614751

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Aanleveren copy
Gelukkig zit ik als maker van de zondagsbrief niet verlegen om copy, echter een verzoek aan ieder die iets aanlevert, wilt u het in een apart word bestand meesturen en niet in de mail typen? Het gebruikte lettertype is new times roman, Op deze manier kan ik uw artikel 1 op 1 overnemen.

Vrijwilliger gezocht voor een kleine taak..................
Boodschappenmand
Elke 1ezondag van de maand kunt u boodschappen meenemen naar de kerk voor de boodschappenmand.
Deze boodschappen moeten natuurlijk weggebracht worden naar
de “boodschappenmand”. Deze zijn te vinden op het terrein van woningstichting Beter Wonen,
Klimopstraat 2. Op donderdagmorgen kunt u daar terecht tussen 09.30 uur en 10.30 uur.
Wie wil deze taak op zich nemen zodat de boodschappen op de juiste plek komen?
De opbrengst van de giften voor de boodschappenmand was het laatste halfjaar 115,50.
Hiervoor namens de boodschappenmand van harte bedankt!
Voor meer informatie: Ben Hemstede, tel. 642891 of

Startzondag
Op zondag 23 september hopen we samen het nieuwe seizoen te beginnen met de jaarlijkse startzondag. De voorbereidingscommissie is al druk in de weer en nodigt u allen van harte uit voor deze leuke en gezellige startzondag. U (en jij) mag natuurlijk ook vrienden, familie en bekenden meenemen, want iedereen is welkom!
Om de dag te kunnen voorbereiden hebben we wel wat hulp nodig. Er moet namelijk soep worden gekookt, salades gemaakt en cake en koek gebakken. Wilt u meehelpen? Dan vindt u achter in de kerk (en anders via de familie Ettema) een intekenlijst waarop u uw bijdrage kunt aangeven. Maak je deze zomer nog een foto van iets moois waarin je iets van God herkent? Stuur de foto dan met een kort verhaaltje erbij naar Theo Ettema, . Ze worden dan op de startzondag gepresenteerd.
Voor een goede organisatie is het wel belangrijk dat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Wilt u zich daarom even aanmelden via onderstaand opgavestrookje (mag in de collectezak) of via de mail bij de scriba? O ja, er zijn geen kosten aan verbonden, maar natuurlijk staat er straks wel een collectebus voor uw vrijwillige gift.
Opgave voor de Startzondag. Inleveren tot uiterlijk zondag 16 september
Naam ..................................................................................
Telefoon ....................................................................................
Aantal personen ......................................................................
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.