PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 8 April 2018 Zondagsbrief 8 April 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Prins uit Daarle
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Corine Stigter
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Kranen uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Kootwijkerbroek
Om 19.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Astrid
Oppasdienst: Astrid en Esther
Koffieschenken volgende week: fam. Teeuw
 

Vrede zij u!
Het moet een vreemde ervaring geweest zijn voor de discipelen. Ze zitten als bange vogeltjes bij elkaar. De deuren op slot. Niemand komt binnen. Onrust, angst, onvrede.
Dan komt Jezus. Muren en vergrendelde deuren houden hem niet tegen. Zijn eerste woord is: Vrede zij U! Dat is geen ‘wens’, maar een toezegging! “Ik gééf jullie deel aan de vrede van God”. Die vrede verdrijft de innerlijke angst.
Het fundament ervan is de verzoening door het bloed van Christus. De Opgestane verdrijft de angst voor iedere doodsvijand. Wie bij Jezus hoort ontvangt de ‘sjaloom’ van Gods nieuwe Koninkrijk.

Meeleven
We leven mee met Natasja Smith die verblijft in De Hoop in Dordrecht en de zieken thuis. Vorige week woensdag hebben we met Frouwkje Jansen thuis gebeden. We willen in onze gebeden ook denken aan de andere zieken thuis. We dragen hen op aan Christus, onze Heer. Hij is onze Heiland en Heelmeester.

LINKT AGENDA: 11 april en 15 april
Verbindingen leggen, een nieuwe gemeenschap vormen, een link leggen tussen je dagelijkse leven en het evangelie, tussen jou en de ander. Dat is de visie van LINKT. Doe je mee? Speciaal voor mensen tussen de 25 en 45 jaar.

Alle activiteiten worden gehouden in ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58 in Almelo. Gezellig en centraal gelegen (vlakbij de bibliotheek). De agenda van LINKT voor de maand maart ziet er als volgt uit: LINKT-stadpastoraat: iedere dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur. Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt? Je bent welkom bij het stadspastoraat.

WOENSDAG 11 april LINKT-Pleisterplaats. 11 april van 17.30uur – 19.30 uur. Koffie/ thee, broodjes en soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp. Eet gezellig mee, luister, deel je mening!
ZONDAG 15 april LINKT-bijeenkomst. 13.30 – 15.00 uur. We zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. Op zo’n manier dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten. De vorige keer hebben we samen de kieswijzer voor Almelo ingevuld; vervolgens zijn we vanuit de Bijbel verder gaan nadenken over ‘keuzes maken’. Op 15 april denken we na over isolement én hoe dat doorbroken wordt. Weet je welkom en neem je vrienden mee!

Het LINKT-team!

Open Dienst 15 april
15 april is er 's avonds een open dienst met als thema 'Billy Graham en Abraham'. God roept mensen, vroeger en nu. We lezen uit Genesis 12: 1-13 waarin de Heer zei tegen Abram: ' Trek weg uit je land, verlaat je familie.. Ik zal je zegenen, .. en een bron van zegen zal je zijn.' Samen met de band 'Testify' zullen we met betrekking tot dit thema de volgende liederen uit de opwekkingsbundel zingen: nr. 27, 517, 609, 628, 701 en 789. Word u, word jij ook geroepen? Kom, luister en/of zing mee.

FOCUS in het gezin
Het eerste onderwerp van het tweede blok is: de stem van Jezus. Als gezin kun je daarbij Johannes 21:1-7 lezen. Dat speelt zich af in Galilea, bij het Meer van Tiberias.
De discipelen die Jezus in het begin van het evangelie geroepen heeft, vind je hier bij elkaar. Op Petrus’ voorstel gaan ze weer vissen. Ze pakken het oude leventje weer op! Maar ze vangen niks.  Als ze ’s morgens vroeg weer naar de wal varen, staat Jezus op de oever. Dankzij Hem halen ze een enorme vangst binnen.
1. Ken je nog een verhaal uit de Bijbel waarbij Jezus zorgt voor
een grote vangst?
2. We geloven dat Jezus ziet hoe wij bezig zijn in ons dagelijks
leven. Hoe spreekt Hij nu tot ons?

Samen naar de FOCUS avond in Amersfoort
Op 24 April van dit jaar is er in Vathorst in Amersfoort ’s avonds een FOCUS-avond voor gemeenten die deelnemen aan het FOCUS-traject. Nadere informatie komt in de zondagsbrief. Op deze avond staan het gebed en de ontmoeting van gemeenten met elkaar op het programma. We moedigen u/jou aan om aan deze avond deel te nemen. Je kunt je opgeven bij Henk Oosterveld.

Uit de kerkenraad: financiële actie in mei
In aansluiting op hetgeen besproken is op de gemeenteavond heeft de kerkenraad besloten een financiële actie voor de wijkkas te houden in de maand mei. Op deze manier hopen we als gemeente het jaar 2018 zonder verlies af te kunnen sluiten. In de kerk is het niet zoals in de wereld, het draait niet om het geld, maar om het Koninkrijk. Anderzijds moeten we ook nuchter vaststellen dat de financiën wel een noodzakelijke randvoorwaarde zijn voor het functioneren van de gemeente. Samen de schouders er onder!

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, Ouderenwerk.
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Oud Papier
De vierde zaterdag van de maand is het weer zover, u kunt uw oude papier in leveren aan de Bornerbroeksestraat 455 tussen 09.00 en 12.00 uur. Opbrengst is bestemd voor het pastoraat fonds.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: christen zijn door te dienen

Op de vraag wat het belangrijkste gebod is gaf Jezus als antwoord: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat gebod is het eerste en belangrijkste. Het tweede gebod daaraan gelijk is: Heb uw naaste lief als uzelf. (Mt. 22:36-40).

Wie is dan mijn naaste? Dat legt Jezus uit aan de hand van het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Door te dienen, andere mensen te helpen, kunnen wij aan andere mensen laten zien hoeveel Jezus van hen houdt. Jezus kent je. Hij houdt van je om wie je bent. Ieder kind, elk mens is waardevol voor Jezus.

Christenen lijken op licht en op zout. Ze hebben van Jezus geleerd wat een goed leven is (het steeds van God verwachten, rechtvaardig en barmhartig zijn, zuiver en in vrede leven, Mt. 5:1-10). Jezus zegt: hou dat niet voor jezelf, maar laat het zien en proeven aan de mensen om je heen. Probeer in iedere situatie licht en smaak te brengen. De ene keer door te  troosten, een andere keer door te helpen en weer een andere keer door te zeggen dat iets niet goed is in Gods ogen (dat mag ook!). Christenen mogen lichtjes zijn in de wereld. Als je leeft zoals God graag wil, word je zelf gelukkig, maar geef je ook andere mensen licht in hun leven. Zij zullen dan God de Vader in de hemel eren (Mt.5:14-16).

Vandaag komt Eelke vertellen wat zij gaat doen, samen met andere scholieren in Roemenië. Gedurende het paasproject hebben wij gespaard voor Eelke. Wij zullen het geld wat wij hebben gespaard vandaag aan Eelke geven om haar zo te helpen een lichtje te zijn in Roemenië!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.