PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 Juli 2018 Zondagsbrief 7 Juli 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Uelsen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconaal Quotum
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Astrid
Oppasdienst: Corien en Eelke
Koffieschenken volgende week: mevr. L. de Vries en de heer Mak
Collecte Diaconaal Quotum.
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2018 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!

Van de Stichting
Verantwoording van de giften in het 2e kwartaal 2018 aan Stichting de Ontmoeting:
  April Mei Juni Totaal
18.4 6,50      
30.4 30,00      
10.5 incasso’s   845,00    
16.5   6,50    
23.5   15,00    
28.5   30,00    
28.5   100,00    
13.6     6,50  
25.6     500,00  
28.6     30,00  
Totalen 36,50 996,50 536,50 1569,50

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. We waarderen uw betrokkenheid heel erg, en zo stelt u ons instaat om o.a. de verbouwing, onderhoud enz. te kunnen doen. Achter in de kerk hangt een grote foto van de nieuwe keuken die is besteld en die zal worden geplaatst in de aanbouw. Namens het hele bestuur DANK DANK DANK. Nel Oosterhuis, penningsmeester.

Oud papier
De 4e zaterdag van de maand (dat is dit keer 28 juli) kunt u weer oud papier inleveren bij de container aan de Bornerbroeksestraat. U bent welkom van 09.00-12.00 uur.

Nog meer Stichting
Geweldig nieuws, als stichting hebben we u al geïnformeerd over het feit dat we het plan hebben om aansluitend aan de verbouwing, mits de financiën het toestaan ook het plein aan te pakken en te voorzien van nieuw straatwerk.
Inmiddels zijn we zover dat de stratenmaker volgende week langskomt om het werk op te nemen! Nog mooier nieuws is dat, doordat we op diverse manieren hebben geprobeerd sponsors te vinden voor de verbouwing (b.v. voor de keuken en de toiletten) kregen we het genereuze aanbod van 2 gezinnen uit Hattem, zij willen in de week van 3 t/m 8 augustus bij ons komen om de bestaande bestrating eruit te halen! Dit zal gebeuren door de beide heren en 2 oudere kinderen, en dat als missionaire bijdrage vanuit hun gemeente. Geweldig dat we dit aanbod hebben ontvangen en natuurlijk hebben we ze van harte genodigd. MAAR, u begrijpt het al, het is natuurlijk wel vreemd als alle stenen er door “vreemden” zouden worden uitgehaald.
Vele handen maken licht werk en daarom ook een beroep op u als gemeente, laat die mensen het werk niet alleen doen. Het is in die periode vakantie en we doen dan ook een dringende oproep aan onze eigen gemeente de hand aan de ploeg (schop) te slaan en mee te helpen.
U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden om zich op te geven voor hulp. Hartelijk dank al vast.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Kidzzcorner
Thema: Gods liefde brengt ons samen (Efeziërs 1:15-23)


Waarom kom jij in de kerk? Wat vind jij daar nu fijn? En waarom vind je dat fijn? Paulus vindt het belangrijk dat de Efeziërs Jezus steeds beter leren kennen.
Dat zij steeds beter begrijpen wat Hij ons wilde leren over zichzelf en over de manier waarop wij iedere dag geloven. Natuurlijk zijn Bijbel lezen en bidden belangrijk.
Als je dat doet, ontdek je dat het veel fijner is om dat samen te doen en erover te praten.

Samen-zijn is belangrijk voor een kerk, samen word je enthousiast, samen kun je zingen. Je kunt elkaar ook helpen om gehoorzaam te zijn aan Jezus.
Op zondag, maar ook als je op school zit of aan het spelen of sporten bent. Wat kun je verkeerd doen? En hoe kan het beter? Paulus zegt: de kerk is een lichaam met een hoofd. Hij legt daarmee uit: Dat zijn veel verschillende mensen die goed luisteren naar één God en Heer.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.