PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 Augustus 2018 Zondagsbrief 5 Augustus 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. van der Scheer - van der Hoek uit de Krim
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: René Schipper
Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Jeltje
Oppasdienst: Jessica en Lisette
Koffieschenken volgende week: Fam. De Lange
Meeleven
Willem Schultink, Tine Visser en Nico de Olde werken aan de revalidatie evenals Marjan Smelt. We leven ook mee met de familie Schooten; broeder Schooten heeft een erg kwetsbare gezondheid.

Zo komt uw foto echt bij Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: .
In de vorige zondagsbrieven is het e-mailadres van Theo niet goed weergegeven. Er miste een punt! Mét punt komt de foto over! Theo zorgt ervoor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

LINKT
Over niet al te lange tijd hoopt het LINKT-team een nieuwe folder uit te brengen. LINKT is de pioniersplek van de protestantse gemeente Almelo. Doel van LINKT is met woord en daad het evangelie van Jezus Christus te delen met inwoners van Almelo die het evangelie niet kennen of niet meer betrokken zijn bij de kerk. Middel daartoe is de vorming van een gemeenschap, in aansluiting op de doelgroep (jonge mensen van 18-45 jaar). Die nieuwe gemeenschap weet zich verbonden met de bestaande kerken.

Sinds we startten op 14 februari hebben we de aanpak beproefd en goede activiteiten gehad. Toch
ondervinden we als team dat het best ingewikkeld is om de doelgroep te bereiken. Daarom hebben we enkele activiteiten aangepast, een ‘oriëntatie cursus christelijk geloof’ opgezet én besloten nog meer aandacht te geven aan de PR (bekend maken van activiteiten). Bij dat laatste willen we u en jou graag inschakelen. Je kunt op een simpele manier helpen. Eind augustus zijn de nieuwe folders klaar. Wilt u dan een stapeltje folders meenemen en die huis aan huis in uw straat bezorgen? (In brievenbussen waar geen ja/nee of nee/nee sticker op zit.)

Als de leden van verschillende kerkelijke gemeenten hieraan meewerken, worden in heel wat straten de folders bezorgd! Zo willen we de zoeker opzoeken, de jonge Almeloër uitnodigen en dienen. Helpt u/jij mee?

Verjaardagen
In de vorige zondagsbrief miste een kroonjarige. Maaike Wesselink 79, hoopt op 20 augustus 70
jaar te worden. Een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Catherinus Elsinga

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden

Diaconie, ouderenwerk.
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een
diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen

Bijzonder
Vandaag hebben we gasten uit Hasselt in ons midden die ons komen helpen bij het leeghalen van het
kerkplein en te ontdoen van de oude bestrating. Geweldig dat jullie er zijn en we hopen dat jullie samen ook een fijne tijd mogen hebben. We gaan er van uit dat er ook van gemeenteleden hulp geboden gaat worden. Hoe eerder het plein leeg is hoe beter, dan kunnen we beginnen met het herstraten. We verwachten dat de komende week een deel van het plein nog gewoon bereikbaar zal zijn en houden u via de zondagsbrief op de hoogte. Mocht u overigens zelf nog tegels kunnen gebruiken, u kunt ze gratis afhalen (in overleg met Henk Podt)

Kidzzcorner
Thema: Lijken op Jezus (Efeziërs 4:17-32)
In het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 14:22-33, lezen we dat de discipelen in een storm zitten. De vorige keer dat dat gebeurde was Jezus bij hen, nu niet. Ze zijn doodsbang als ze iemand over het water zien lopen. Als Jezus zegt dat Hij het is, wil Petrus over het water naar Hem toe gaan. Petrus wil op zijn Heer lijken, in Gods kracht hetzelfde doen als Hij. Eerst lukt dat, maar dan gaat Petrus twijfelen. Hij zinkt weg. Jezus geeft hem een hand en samen gaan ze verder. Wij mogen hand in hand met Jezus leven: op Hem lijken en als het mislukt door Hem geholpen worden.

Soms kun je iets leren door goed naar een ander te kijken, het na te doen en te blijven oefenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het tv-programma Zapp-sport: kinderen mogen hun probleem met een bepaalde sport voorleggen aan een topspeler, die met hen oefent. Je leert dan iets door goed naar die ander te kijken, het na te doen en te blijven oefenen. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat hun geest en denken voortdurend vernieuwd moeten worden omdat ze Christus hebben leren kennen. Daarna noemt hij voorbeelden als leugen, vastzitten in boosheid, luiheid en vuile taal. Jezus heeft ons geleerd hoe we die kunnen bestrijden en anders kunnen zijn. Hoe wij als gelovigen het verschil kunnen maken.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een  gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.