PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 4 Maart 2018 Zondagsbrief 4 Maart 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Erna Veninga en vanavond: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Woudenberg uit Westerhaar
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Ark uit Wapenveld
Om 15.30 uur: ds. Elsinga (Kliederkerk)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Risanne en Jeltje
Oppasdienst: Jessica en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. Van der Valk
 

Meeleven
We leven mee met broeder en zuster Zwinselman. Verder noemen we broeder Ribberink, Natasja Smith, die verblijft in De Hoop in Dordrecht, broeder J. Dreves, broeder Hansen, broeder Janssen en zuster Sasbrink.

Kliederkerk 11 maart 15.30 uur
Op zondag 11 maart is er Kliederkerk om 15.30 uur. ’s Avonds is er dan geen dienst. Het thema is: Genoeg om uit te delen! Bij de verwerking van het thema zijn er producten nodig die aan de Voedselbank geschonken kunnen worden. Vandaag kunnen die ingeleverd worden bij Jenny Kroeskamp. Zij bij een tafel in de kerk / de hal om de boodschappen in ontvangst te nemen. We hopen speciaal dat alle kinderen van de kerk en uit de wijk, maar ook ouders met de opa’s en oma’s er op zondag 11 maart bij zijn. Er zijn heel wat volwassenen die geen (jongere) kinderen hebben. Vanzelfsprekend horen ook zij erbij! Samen zijn we het gezin van de Heer.

Buurtpastor 1 keer per maand
Het stadspastoraat van LINKT is iedere dinsdagmorgen aan de Touwbaan 58 van 10.00 – 12.00 uur. Ik hoop daar ook
regelmatig beschikbaar te zijn voor het pastoraat. Dat betekent dat het buurtpastoraat in onze wijk minder vaak
nodig is. Voortaan is de buurtpastor iedere derde donderdag van de maand van 9.00 uur – 10.30 uur in De Ontmoeting. Dan zijn Agnes de Lange en ik beiden aanwezig. Zoals in voorgaande zondagsbrieven is aangegeven
kan dan ook voorbede gevraagd worden in verband met ziekte.

FOCUS-gezin
Het FOCUS materiaal biedt ook gezinnen de gelegenheid om thuis mee te doen. Je zou een tafelgesprek kunnen houden over Lucas 5:17-26. Daar gaat het over de genezing van een verlamde man die door zijn vrienden op een bijzondere manier bij Jezus gebracht wordt. Jezus is ‘onbereikbaar’ op de gewone manier. Hij wordt omgeven door een opeen gepakte massa. Daarom laten de vrienden de verlamde zakken door een gat in het dak! Bij het zien van het geloof van de vrienden zegt Jezus’ tegen de verlamde: ‘Uw zonden zijn u vergeven’.

Vragen:
1. Vind je het niet wat brutaal dat de vrienden een gat in het dak maken?
2. De vrienden hebben er álles voor over om hun vriend bij Jezus te brengen. Verlang jij ook
mensen uit je omgeving bij de Heer te brengen? Hoe kan dat verlangen in je hart groeien?
3. Op welke manier kun je vandaag iemand van wie jij houdt bij Jezus brengen?

Catherinus Elsinga

Stichting Help Oost Europa – 14 maart De Ontmoeting
De Stichting Help Oost Europa heeft de laatste maanden met enige regelmaat van zich laten horen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor het bouwproject in Roemenië waar samen met de diaconie van de PGA aan gewerkt wordt.
Woensdag 14 maart na de dienst i.v.m. ‘biddag voor gewas en arbeid’ zal Dinant Pas het nodige vertellen (en laten zien) naar aanleiding van zijn eerdere reizen naar Roemenië. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De dienst start om 19.30 uur. De presentatie van Dinant start naar verwachting uiterlijk 20.45 uur.

Collecte Kerk in Actie, Zending, Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

Kidzzcorner

Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.

Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.
Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen. Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken.

Zondag 4 maart: Marcus 9: 2-10 Projectthema: Speciaal voor Hem
De nieuwe schepping- heilig leven

THEMA: Vergeet niet: God is Heilig
INZOOMEN OP DE: BLOEMEN EN STRAATSTENEN
De straatstenen doen ons denken aan het tempelplein. Op de plaat is het plein leeg, in de tempel was dat zeker niet zo. Jezus wil ons helpen om voor Hem ruimte te maken. De 'bloemen' zijn een teken van de vreugde die dat geeft in je leven.

UITLEG STOFFER EN BLIK:
Jezus is boos omdat er in de tempel geen plaats meer is voor zijn Vader. Hij veegt alles van de tafels. Weg er mee!  Het hoort hier niet thuis. We zeggen wel eens 'maak je maar eens kwaad' als het een rommeltje is. Dan bedoelen we 'gebruik je energie maar om op te ruimen', zodat er weer ruimte komt. Zo is het ook met ons hart, maak plaats voor Hem. Doe weg wat niet goed is, dan kan Hij je helpen en kun jij Hem volgen!

OM TE ONTHOUDEN:
Maak ruimte en laat je hart een plaats zijn voor God om te wonen.

Lentebuffet 6 april ‘18

Op D.V. 6 april a.s. organiseren wij een lentebuffet voor t.b.v. het “pleinfonds” in De Ontmoeting, inloop is vanaf 18:00 uur en we beginnen om 18:30 uur. Laat u verrassen door een heerlijke maaltijd. (warm/koud) Graag worden we verrast door een grote opkomst, samen zijn en contact, is de basis van de gemeenteopbouw.
Opgave kan tot zondag 1 april bij Maaike Wesselink 824074 of bij Henny Podt 811324 of schiet ze even aan in de kerk.
Kosten: 15,00 p.p. en tot 12 jaar 7.50 per kind.
Let op: medio september komt er een boekenmarkt/fancyfair, heeft u boeken voor de verkoop
bewaar ze. Wordt vervolgd.
hier afknippen


Opgave Lentebuffet
Ik kom met ......... volwassenen en ........kinderen naar het lentebuffet.
Naam:.........................................................................................................
Telefoonnummer:...........................................................
Evt. kan er vervoer geregeld worden.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.