PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 4 Februari 2018 Zondagsbrief 4 Februari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink en vanavond: Erna Veninga
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Prins uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Putten uit ‘t Harde
Om 19.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Jeltje
Oppasdienst: Chantal en Annemarie
Koffieschenken volgende week: Fam. Ernst
Meeleven
Jannie de Leeuw onderging de afgelopen week een behandeling in het ziekenhuis. Zij is inmiddels weer thuis. Betsie Dogger is geopereerd aan haar hart. We zijn er dankbaar voor dat het goed verlopen is en we hopen dat ze een goede herstelperiode zal hebben. We denken ook aan broeder Ribberink die nog een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. En we leven mee met Natasja Smith, die verblijft in De Hoop in Dordrecht. Broeder J. Dreves krijgt binnenkort bericht over de behandeling die hij zal ontvangen. We denken in ons gebed ook aan broeder en zuster Zwinselman, broeder Hansen, broeder Janssen en zuster Sasbrink.

In memoriam
Op 19 januari is Tiny Rozemuller – Karsten op de leeftijd van 82 jaar in het woonzorgcentrum de Titus Brandsmahof overleden. Ze overleed vier maanden na haar man Riecs. Tiny is in een groot gezin in Daarleveen geboren; ze groeide op in Almelo en ging werken in de gezinsverzorging. In 1958 trouwde ze met Riecs Rozemuller. Ze kregen drie kinderen: Nelleke, Henk en Ida. Tiny was een zorgzame vrouw die altijd voor iedereen klaarstond. Ze werd wel de grondlegger van de mantelzorg
genoemd. Jarenlang kampte ze met een longziekte, waar ze ook psychisch onder leed. Gelukkig kon ze later volop genieten van de kleinkinderen. Vanwege de gezondheidssituatie verhuisde de familie Rozemuller naar de Titus Brandsmahof. Ingrijpend om na 59 jaar huwelijk apart van elkaar te moeten gaan wonen. Gelukkig kon Riecs wel in hetzelfde gebouw in het verzorgingshuisgedeelte wonen. Het geloof was belangrijk voor haar. Iedere maand bezocht ze trouw de pastorale uren in de Titus Brandsmahof. In de dankdienst voor haar leven op 24 januari hebben we Psalm 139: 1 – 12 gelezen. God kent je. Hij weet wat je moeilijk vindt, waar je mee worstelt. Hij is er als je eenzaam bent. Hij kent je rouw. Je hebt een God die jou beter kent dan dat je jezelf kent. Moge dit een troost zijn voor de kinderen en kleinkinderen in deze moeilijke periode.
Ds. Rienke Vedders - Dekker

11/2 Open dienst met Testify
Op 11 februari is er weer een Open dienst. Deze keer verleent onze band Testify medewerking. Ze oefenen volop en het gaat goed met de band! Op 11 februari gaat het over de ‘verkeerde wissel’ van Sven Kramer en die van Petrus. Petrus
luisterde niet naar zijn goede coach, Sven Kramer gehoorzaamde wel aan de verkeerde aanwijzing van zijn coach. Wat gebeurt er als je een verkeerde wissel neemt in je leven? Je verliest de wedstrijd... en dan? Kun je terugkomen?

LINKT start op 14 februari
De folder van LINKT wordt uitgereikt bij de ingang van de kerk. Wilt u erover nadenken of u iemand kunt dienen door de folder aan hem of haar door te geven?

Na een inspirerende en intensieve voorbereidingstijd gaan de activiteiten van LINKT-Almelo van start op 14 februari. Dan is de eerste LINKT-pleisterplaats: koffie, een broodje, soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp. Naast andere genodigden is de burgemeester van Almelo, de heer A. Gerritsen, onze eregast. Hij leidt het ‘tafelgesprek’ in! Naast onze wijkgemeente participeren de wijkgemeenten Pniël en de Grote kerk actief in het pioniersteam. Dat bestaat uit Rob en Agnes de Lange, Henk Meier, Adriande Uspessij en Catherinus Elsinga.

LINKT Almelo start met drie activiteiten:

LINKT Stadspastoraat
LINKT Pleisterplaats en
LINKT Bijeenkomsten.
Jij wordt uitgenodigd om mee te doen en er samen met ons vorm aan te geven. Kom langs, schuif aan! positief en ontspannen.  Je mag gewoon jezelf zijn.

Kopje koffie én gesprek
Na de dienst is er zoals koffie of thee en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Vandaag willen we u/  jou uitdagen het gesprek aan te gaan met iemand van een andere leeftijdscategorie. We gaan uit van drie leeftijdscategorieën: 0 tot 25 jaar; 25 tot 60 jaar; 60 jaar en ouder. Probeer in ieder geval één iemand uit een andere leeftijdscategorie te betrekken bij het gesprek dat u
voert.

Als aanzet voor het gesprek zouden de volgende vragen kunnen dienen:
  • Wat trof je vanmorgen in de liederen of de verkondiging?
  • Jezus zoekt de blindgeborene op als hij helemaal alleen is komen te staan. Heb je een
  • vergelijkbare ervaring met Jezus?
  • Verwacht je dat Jezus Zich nog duidelijker aan jou bekend maakt als je Hem blijft zoeken?
Catherinus Elsinga

Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Ghana.
Visserijslaven in Ghana naar huis: onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt  kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee?

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – De laatste stand van de inzameling, per de 31e januari is € 5.628,57
Vanuit Roemenië wordt gemeld dat de afgelopen tijd gewerkt is aan de verwarming in het nieuwe huis. Zodra die goed werkt zal de familie haar intrek in het nieuwe huis nemen. De elementaire behoeften als warm, droog en veilig wonen zijn dan op orde! Wat bijzonder mooi dat we met ons allen vanuit Nederland daar een enorme bijdrage aan hebben mogen en kunnen leveren. En wat bijzonder mooi dat we dit zo snel bereikt hebben. Toch zijn we er nog niet. Een kleine badkamer en voorzieningen in de keuken zullen nog aangelegd moeten worden. Ook hier is geld voor nodig. We blijven dan ook ‘actie  voeren’ om ook hierin te helpen. Eén van de acties vindt bijvoorbeeld plaats op de 11e februari. Rondom de scholendienst in NOACH zullen er opnieuw handgemaakte wens- en felicitatie kaarten te koop zijn. Ada en Cathalijne, twee enthousiaste vrijwilligers, maken deze kaarten zelf. Het geeft hen een enorme voldoening om de kaarten te maken en de opbrengst vervolgens te schenken aan dit mooie doel. Voorbeelden van deze kaarten staan op de website www.helpoosteuropa.nl; neem gerust eens een kijkje op de site. Helpen kan ook met gebed en met financiën. Dit laatste kan eenvoudig via  bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis). Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Beste gemeenteleden,
Dit jaar (eind mei) ga ik met mijn klas naar Roemenië toe. We gaan daar naartoe om te leren dat heel dichtbij een totaal andere levensstijl is waar mensen in armoede leven. Wij gaan naar plek toe om Roma’s (een gediscrimineerde bevolkingsgroep in Roemenië) te helpen. Om naar Roemenië te kunnen moet ik €360 tot €400 ophalen. Hiervoor ga ik verschillende acties houden. Er zal vanaf vandaag een appelflappen, appeltaarten en chocoladetaarten verkoop
starten. Voor verdere informatie over de actie liggen er bestelformulieren. Ook zal er binnenkort een autowasactie aankomen. Hierover zal nog meer informatie komen.
Eelke Stigter

Kidzzcorner
Thema: Hoe kan het? (Marcus 4: 26-34)

Wat gebeurt er als een filmpje over het bouwen van een lego-kasteel of het maken van een tekening vijftig keer zo snel wordt afgespeeld? Maar hoe zou het zijn als het groeien van een plant vijftig keer zo snel wordt afgespeeld? Dan zie je nog niet zo heel veel verschil omdat een plant maar heel langzaam groeit.

Jezus vertelt over het groeien van graan. Het begint met een zaadje en eindigt met een aar met nieuwe graankorrels. Maar dat duurt maanden en maanden. Je ziet wat er voor nodig is: zon, voedsel en water, onkruid weghalen ook. En opeens is de oogst rijp. Jezus zegt dat God dat wonder geeft.

Zo gaat het ook met het Koninkrijk van God. Je weet hoe het groeit: Geloven in Jezus, leven zoals God graag wil. Maar wat er nu precies anders wordt, dat kun je niet zien. Het is Gods grote geheim. Jezus roept ons op om God te vertrouwen, dat Hij alles in orde zal maken  door wat Hij geeft en wat wij doen. Waardoor kan Gods Koninkrijk groeien? (Jezus, bijbel, kerk, ons gedrag...) 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.