PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 Juni 2018 Zondagsbrief 3 Juni 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corine Stigter
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Westland uit Den Ham
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Eelke
Oppasdienst: Jeanette en Astrid
Koffieschenken volgende week: mevr. Steenhuizen en mevr. Heetebrij
Meeleven
Marjan Smelt is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na een aanvankelijk herstel toch weer een terugval. Broeder Schooten is weer thuis evenals Gerda Kloosterboer. We leven ook mee met broeder Henk van Dijk uit Vriezenveen en met broeder en zuster Eshuis. Zuster Eshuis ondergaat onderzoeken.

Uw/jouw speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi stukje natuur of iets anders. Theo zorgt er voor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

Financiële actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’
De brief voor de actie ‘Groei en bloei’ al gekregen? Anders komt hij binnenkort. Op de acceptgirokaart staat (om administratieve redenen) nog de aanduiding solidariteitskas. Maar wees gerust, uw bijdrage is echt voor de Ontmoeting!

Startzondag 23 september
Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Wil je meehelpen bij de voorbereiding? Graag! Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer:

Vanavond geen dienst in De Ontmoeting...
Maar u bent in de zomermaanden zeker welkom in enkele andere gemeenten! 18.45 uur in de Dorpskerk te Wierden; de scriba stuurde speciaal een mail om u welkom te heten. En u bent ook van harte welkom om 16.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Om 16.30 uur in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Bellavistastraat.

Jarigen in juni
De Jarigen in de maand juni zijn:
 
Cymbaluk - Kuiper / H.A. 3 jun 1919
Hilberink - Harmsen / A. 7 jun 1930
Wassink / J. 12 jun 1946
Verwoerd / G.H. 13 jun 1947
Nijkamp - Bokhove / J. 18 jun 1925
Vries / H. de 19 jun 1947
Spijkerman - Roebersen / A. 26 jun 1935
Engberts - Swager / J. 30 jun 1929

De kroonjarigen van deze maand:
Jurg / A.L. 15 jun 1948 70
Steen - Zwoferink / G. 18 jun 1943 75
Hamar de la Brethonière - Klaster / I. 13 mei 1938 80
Meijer - Heijink / G. 5 mei 1933 85


Allen van harte gelukgewenst en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Catherinus Elsinga

Lied van de maand
Het groepje van enthousiaste zingende gemeenteleden wil graag doorgaan om een opgewekt geluid te laten klinken. Wij gaan het vanaf D.V. 17-06 iets anders inkleden, samen met René Schipper. Het lied zal gezongen worden door het groepje voor de dienst (1x per maand) en via de beamer voor de dienst de zondagen daarna, zodat iedereen het lied met enthousiasme kan leren/zingen. Wil je meezingen? graag! Hoe meer enthousiasme, hoe meer vreugde tot eer van Hem!

Collecte
Ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig  zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Gedicht
Van een gemeentelid ontving ik onderstaand gedicht, de inhoud spreekt voor zich.
 
Te Druk

Ik ben te druk, Heer, met de dingen van het leven.
Ik ben te druk met bouwen aan mijn aards bestaan,
Om U van mijn zo dure tijd te geven
En om wat vaker naar Uw huis te gaan.

Ik ben te moe, Heer, van de dagelijkse zorgen.
Ik ben te moe, mijn kracht lijkt ’s avonds wel verdord.
Ik kan slechts denk aan het werk van morgen,
Waardoor het biddend lezen wordt bekort.

Ik moet zoveel, Heer, om dit leven door te komen.
Ik moet zoveel, de plichten stapelen zich op.
Ik kan, Heer, aan die dwang echt niet ontkomen,
Want achteruitgang is zo’n grote strop.

********

Als ik je levensadem plots’ling af kom snijden.......,
Als ik eens vraag om rekenschap van al je daan......,
Kun je dan bogen op een waar belijden?
Kun je, o mens, dan wel voor Mij bestaan?

Je leven hier op aarde en al wat je wilt bouwen,
Het is zo nietig en je tijd is hier zo kort.
O, leer toch op Mij zien, en Mij vertrouwen!
Besef dat het eens sterven voor jou wordt.

Met al je drukte en met al je aardse zaken,
Met al je plichten – ook al lijk je daarin vrij -,
Kun je je einde niet tot vrede maken,
Vertrouw en wend je nu nog tot Mij!

Kidzzcorner

Thema: Ziekenbezoek (Job 2)

Als iemand ziek is wil je deze persoon helpen door een mooie tekening te maken of een kaartje te sturen. Zo weet degene die ziek is dat hij/zij niet vergeten wordt.

In het verhaal van vandaag horen wij dat Job heel ziek wordt, hij krijgt jeukende zweren. Zijn leven kan er door in gevaar komen.
Ook nu blijft Job op God vertrouwen.
Zijn vrouw helpt hem daar niet bij, maar maakt het alleen moeilijker omdat zij niet meer in God gelooft.
De vrienden van Job zeggen niets. Ze vinden het heel moeilijk om hem te troosten. Maar ze leven wel met hem mee en troosten hem. Zij zijn een week bij hem zonder iets te zeggen. Job is blij dat zijn vrienden bij hem zijn en hem zo willen troosten:
Hij weet nu dat ze hem niet vergeten en hem niet alleen laten vanwege zijn ziekte.

Extra Bijbelgedeelte: Johannes 5 :1-18
(Al 38 jaar ligt een man in Betzata. Hij klaagt dat niemand hem helpt. Dat maakt hem moedeloos. Jezus toont zijn goddelijke kracht. Hij geneest deze man. Maar het begint met aandacht, medelijden hebben en zijn nood zien. Dat kunnen wij zeker ook).

Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.