PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 Juli 2018 Zondagsbrief 29 Juli 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Marco Borkent
Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds W. van der Scheer - van der Hoek uit de Krim

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: plaatselijk jeugdwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Jeltje
Oppasdienst: Tiny en Astrid
Koffieschenken volgende week: dhr. de Olde en mevr. Wesselink
Meeleven
Van broeder Janssen kregen we het verheugende bericht, dat hij genezen is van zijn ziekte. Heel bijzonder en reden om de HERE te danken!
Willem Schultink en Tine Visser ondergingen beide een operatie. Ze zijn weer thuis. We wensen hen en Nico de Olde sterkte toe bij het werken aan de revalidatie!
Met zr. Mensink gaat het gelukkig goed. We zijn dankbaar voor het feit dat er een goede balans gevonden is in de medicatie.

Uw speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi stukje natuur of iets anders. Theo zorgt er voor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

De buurtpastor naar het Pakhuis
Het LINKT-team heeft besproken dat het stadspastoraat met ingang van september verschoven wordt naar de donderdagmorgen 10.00-12.30 uur. Degene die op de donderdagmorgen in ‘het pakhuis’ aan de Touwbaan een kopje koffie wil komen drinken is
van harte welkom. En daarbij is er ook gelegenheid voor een pastoraal gesprek in een vertrouwde setting.
Eén en ander betekent dat het buurtpastoraat in De Ontmoeting beëindigd kan worden. Voor een bezoek aan de ‘buurtpastor’ (stadspastoraat) kan men dus voortaan terecht in het Pakhuis, Touwbaan 58.

Verjaardagen
De jarigen van de maand augustus zijn:
Bij / J. van der 4-8
Sasbrink - Braker / H. 5-8
Brouwer / J.J. 5-8
Holsbrink / D.J. 6-8
Cymbaluk / I. 7-8
Kamp - Bosch / G. 8-8
Horst / H. ter 8-8
Eppink - Dasselaar / J. 10-8
Timmerije - Letteboer / J.H. 14-8
Altena - Scholten / H.G. 14-8
Eshuis - Brouwer / H.C. 24-8

Kroonjarige is deze maand onze voorzitter. Van harte gelukgewenst!

Kroeskamp / A. 15 aug 1948 70

We wensen de jarigen een fijne verjaardag toe en een gezegend nieuw levensjaar.
Catherinus Elsinga

Diaconie, plaatselijk jeugdwerk.
Het jeugdwerk in de Almelose kerken is een ‘instelling’ die gericht is op de kindernevendiensten voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar en op de Jeugdkerk van 12 tot 18. Jongeren krijgen hierbij de ruimte om met God en geloof bezig te zijn in hun eigen taal en belevingswereld. Het mag duidelijk zijn dat er Hulpwijkkassen ontvangt het plaatselijk jeugdwerk ook ondersteuning van het College van Diakenen
(CvD).

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Hulp gezocht (m/v)
Vanaf komende vrijdag 3 augustus hebben we gasten in ons midden die komen helpen het plein vrij te maken van de tegels.
De bedoeling dat ze vanaf zaterdag 4 augustus tot 8 augustus de oude bestrating gaan verwijderen zodat daarna de straatkolken kunnen worden geplaatst en de straatmaker kan beginnen!
Al eerder hebben we u als stichting opgeroepen deze mensen niet alleen te laten zwoegen, dus alle hulp is welkom! Dat kan overdag maar ook in de avonduren kunnen we best met een aantal mensen de uitgekomen tegels opruimen.
Mocht u overigens verlegen zitten om tegels, u kunt ze gratis op komen halen. Overleg hierover met Henk Podt, hij is ons aanspreekpunt in deze

Kidzzcorner
Thema: Mooier dan de mooiste droom (Efeziërs 3:14-21)

Weet jij al wat je later wilt worden? Wat is ervoor nodig om je droom te bereiken? Hard leren, goed trainen, volhouden, ... En misschien lukt het dan wel.
In Handelingen 12 lezen we dat Petrus in de gevangenis is gezet omdat Hij van Jezus vertelt. Hij moet voor koning Herodes verschijnen en zal ongetwijfeld zwaar worden gestraft. De gemeente bidt steeds voor hem. Maar zal dat helpen?
Je kunt niet uit de gevangenis ontsnappen, als je met kettingen aan je bewakers vast zit. Toch gebeurt dat: een engel bevrijdt Petrus en brengt hem buiten.
Petrus gaat meteen daarna naar het huis waar zijn vrienden samen bidden. Eerst geloven ze niet dat Petrus echt vrij is. Maar het is zo: God heeft iets mooiers gedaan dan zij durfden te dromen.
In de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze zegt hij dat samen bidden prachtig is. Je dankt God voor wat Hij je heeft gegeven. Je vraagt of Hij je wil helpen zijn woorden goed te begrijpen en dicht bij Hem te leven. Dat God je helpt om goed te kiezen wat je iedere dag moet doen. Dat je thuis en op school en bij het spelen zijn kind bent. Maar zal dat ook lukken?
Ja, zegt Paulus, als je samen dankt dat God van je houdt en bidt dat jij van Jezus houdt en elkaar helpt bij het geloven, dan is God daar blij mee.
Dan geeft Hij daarover zijn zegen: Hij zorgt ervoor dat het nog beter lukt dan wij kunnen dromen.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.