PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 28 januari 2018 Zondagsbrief 28 januari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Klein Kranenburg uit Wezep
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Bonne Oosterhuis
Organist: Marco Borkent en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. De Jong uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Prins uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Catechese en educatie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska & Eelke
Oppasdienst: Jeannette & Astrid
Koffieschenken volgende week: Fam. Ettema
 

Meeleven
In ons gebed gedenken we de zieken in de gemeente. In de afgelopen week is er gebeden in de ‘week van gebed’. Jezus zegt: Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en u zal opengedaan worden. De Heer is de Opgestane, die alle machten heeft overwonnen. Op Hem stellen we ons vertrouwen.
Van de zieken noemen we broeder J. Dreves, broeder en zuster Zwinselman, Zuster Zwinselman wordt verzorgd op de afdeling van het Meulenbelt in het ZGT. We denken ook aan broeder Hansen, broeder Janssen, zuster Sasbrink, de familie de Leeuw, Jannie de Leeuw moet op 31 januari nog een operatie ondergaan. Van Betsie Dogger vernamen we eveneens dat ze opgenomen is in het ziekenhuis.

Aktie kerkbalans
Deze weken zijn weer heel wat gemeenteleden op pad om de enveloppen van de actie kerkbalans bij u aan te bieden. In de begeleidende brief vindt u informatie over de extra inspanning die dit jaar nodig is.
Er is ook een nieuwe folder met een overzicht van de activiteiten. In vertrouwen op onze Heer werken we verder aan de opbouw van Zijn gemeente. Dankbaar dat we als Zijn
kinderen ook Zijn instrumenten en Zijn medewerkers mogen zijn. U kunt degenen die rondgaan helpen door het bedrag tijdig in te vullen en de envelop klaar te leggen.
Wilt u bidden om een overvloedige liefde, een rijke zegen en een goede actie kerkbalans?

Open dienst
Op 11 februari is er weer een Open dienst. Het gaat dan over de ‘verkeerde wissel’ van Sven Kramer en die van Petrus. Petrus luisterde niet naar zijn goede coach, Sven Kramer gehoorzaamde wel aan de verkeerde aanwijzing van zijn coach. Wat gebeurt er als je een verkeerde wissel neemt in je leven? Je verliest de wedstrijd... en dan? Kun je terugkomen?

Kliederkerk start op 11 maart
De eerste kliederkerk hopen we te houden op zondag 11 maart. De aanvang van de dienst is 15.30 uur en heeft een bijzondere opzet. Het thema is ‘Genoeg om uit te delen’ naar aanleiding van de geschiedenis waarbij Jezus met vijf broden en
twee vissen een hele menigte mensen te eten geeft. We beginnen met een creatief gedeelte, waarbij niet alleen de kinderen maar ook volwassenen op een creatieve manier aan de slag gaan met het thema. Vervolgens wordt het verhaal verteld en uitleg gegeven. We maken daarbij gebruik van wat kinderen en volwassenen gemaakt hebben. We nemen tijd om te bidden.
Tenslotte is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige maaltijd met soep en een broodje. We hopen speciaal dat alle kinderen van de kerk, maar ook hun ouders met de opa’s en oma’s erbij zijn. Natuurlijk zijn ook kinderen uit de wijk of uit andere kerken van harte welkom!

LINKT start op 14 februari
De folder van LINKT wordt uitgereikt bij de ingang van de kerk. Wilt u erover nadenken of u iemand kunt dienen door de folder aan hem of haar door te geven?

Na een inspirerende en intensieve voorbereidingstijd gaan de activiteiten van LINKT-Almelo van start op 14 februari. Dan is de eerste LINKT-pleisterplaats: koffie, een broodje, soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp. Naast
andere genodigden is de burgemeester van Almelo, de heer A. Gerritsen, onze eregast. Hij leidt het ‘tafelgesprek’ in! Naast onze wijkgemeente participeren de wijkgemeenten Pniël en de Grote kerk actief in het pioniersteam. Dat bestaat uit Rob en Agnes de Lange, Henk Meier, Adriande Uspessij en Catherinus Elsinga.

LINKT Almelo start met drie activiteiten:
LINKT Stadspastoraat
LINKT Pleisterplaats en
LINKT Bijeenkomsten.
Jij wordt uitgenodigd om mee te doen en er samen met ons vorm aan te geven. Kom langs, schuif aan! positief en ontspannen. Je mag gewoon jezelf zijn.

Tafelgesprek
FOCUS kan ook binnen het gezin gevolgd worden. Een aanzet tot een ‘tafelgesprek’:
Lezen: Lucas 4:14-30 Hierin gaat het over de prachtige boodschap dat Jezus gekomen is om blijdschap, geluk, bevrijding en genezing te brengen. Zijn vroegere stadgenoten zijn er verrukt over. Maar Jezus zegt dat Hij niet zomaar ‘één van hen’ is. Hij komt bij God vandaan! Ze kunnen in Nazareth Jezus en zijn wonderen niet voor zichzelf opeisen. Ze zullen net zoals de andere
Israëlieten zich tot Hem moeten bekeren.
Gespreksvragen:
  1. Hoe laat Jezus aan de mensen in Nazareth toch nog een wonder zien? (Let op het einde van het verhaal).
  2. Ervaar jij het als bijzonder dat je Jezus mag leren kennen? Of denk je in je hart: Jezus mag blij dat ik Hem dien?
  3. Doet Jezus vandaag nog wonderen? Op welke plaatsen?
De jarigen in februari
Smelt - Bruins  1-2
Duiven - Mulder 3-2
Reinders  6-2
Schuurhuis - Kosters 6-2
Oortman - Spek 13-2
Stegeman - Elferink 13-2
Steen - ter Haar  15-2
Schooten  16-2
Horst - Veldhuis 22-2
Gorel 24-2
Timmerije 27-2
Duiven 27-2

De kroonjarigen zijn deze maand:
Hendriks - Fokkens feb 1942 75
Schoonebeek - te Brake 24 feb 1937 80
Temmink 1 feb 1932 85

Alle jarigen wensen we van harte een fijne verjaardag en Gods nabijheid en zegen in het nieuw levensjaar toe.

Catherinus Elsinga

16 maart 2018: Meet and Eat met vluchtelingen!
Stichting Present Almelo organiseert op vrijdag 16 maart 2018 opnieuw een “Meet and Eat” avond. Een gezellige én laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen, want eten verbindt altijd! Als gastgezin ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten.
Kort samengevat houdt Meet & Eat in:
Je meldt je aan als gastgezin – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle do’s en dont’s, instructies en informatie voor de Meet & Eat avond – op de avond zelf haal je je gasten op bij het AZC – in je huis ga je samen eten (of eerst nog koken) – aan het einde van de avond breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding en nazorg.
Wil je meer voor vluchtelingen dichtbij huis betekenen? Meld je dan voor maandag 26 februari a.s. aan op  www.stichtingpresent.nl/almelo/meet-eat, mail naar: of neem telefonisch contact op: 0610335364 Namens Stichting Present Almelo, Alie Dijkstra

Coll. Catechese en Educatie, Wijzer worden in de kerk
Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants  Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bij scholing en praktische trainingen op diverse terreinen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema.  of Tel. 0546 826727.

Van de stichting
Zoals u hebt gezien is er een tijdje geleden al begonnen met de werkzaamheden voor de verbouwing, maar ook dat er al enige tijd geen activiteiten zijn geweest, maar dat heeft alles te maken met het vele regenwater dat is gevallen, hierdoor is de  grondwaterstand erg hoog geworden. Om overlast te vermijden is besloten geen pomp aan te leggen, maar zodra het kan gaat men met volle vaart vooruit!
 
Kidzzcorner

Thema van vandaag: De toekomst ligt open (Marcus 3:1-6)

Jezus wil goed nieuws brengen. Gods Koninkrijk komt. Hij laat het niet bij woorden, maar doet ook iets. Op de sabbat ontmoet hij in de synagoge iemand met een misvormde hand. Zeker in de samenleving van toen is dat een groot probleem; eigenlijk heb je dan geen leven. Je staat overal buiten.

Jezus wil hem graag helpen en genezen maar de sabbatswetten lijken dat onmogelijk te maken. Jezus legt uit dat de sabbat bedoeld is om Gods goede schepping helemaal tot zijn recht te laten komen. Dat mensen zien hoe goed God voor hen is. Dat ze er zelf alles aan doen om Hem te bedanken voor zijn liefde en zelf ook Gods goede wereld zichtbaar en voelbaar te maken.

Wat is er dan nog op tegen deze man te genezen? God wil een gaaf leven geven. De man wordt door Jezus genezen en heeft nu weer twee gezonde handen.

Hij kan alles weer doen. Wat zal hij blij geweest zijn.
Hij krijgt een heel ander leven, want hij kan weer werken en nog veel meer.

Extra Bijbelgedeelte: Kolossenzen 2:16-17 en 3:1-3
Door de opstanding van Jezus is alles anders geworden. Hij is Koning en zal een nieuw leven brengen in Gods luister. De sabbat wil ons op die toekomst wijzen en ruimte maken om naar die toekomst toe te leven.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.