PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 27 Mei 2018 Zondagsbrief 27 Mei 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Uelsen
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Aart Kroeskamp
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: van de Griend uit Kloosterhaar
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN DIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Instellingen wereldwijd
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Risanne en Jeltje
Oppasdienst: Tiny en Joke
Koffieschenken volgende week: Fam. Ek
 

Meeleven
Marjan Smelt werd vanwege een tia opgenomen in het ziekenhuis. Naar het zich nu laat aanzien vallen de gevolgen daarvan mee. Ook broeder Schooten is opgenomen in het ziekenhuis. Gerda Kloosterboer is inmiddels weer thuis. We leven ook mee met broeder Henk van Dijk, die verblijft in Villa de la Porte.

Lied
In de bundel ‘De Geest waait’, uitgegeven door de raad van kerken, zijn pinksterliederen opgenomen uit allerlei verschillend tradities. Het lied uit de Anglicaanse kerk luidt:

Come Holy Spirit, come
Inflame our souls with love,
Transforming every heart and home
With wisdom from above.
Let none of us despise
The humble path Christ trod,
But choose, to shame the worldly wise,
The foolishness of God.


Kom, Heilige Geest, kom. Laat ons hart van liefde branden!

Open dienst
Vanavond is er een Open Dienst en maken we kennis met twee mensen die goed in de slappe was zitten. Bill Gates, de rijkste (of op één na rijkste?) man ter wereld en koning Salomo, die behalve erg rijk ook zeer wijs is. Die wijsheid heb je ook wel nodig om goed met je vele bezittingen om te gaan, anders gaan die met je aan de haal. Hoe zit dat bij ons? En hoe kijken we naar de rijkdom van anderen? 19.00 uur; vanaf 18.30 uur koffie/thee. Als je de gelegenheid hebt, nodig dan gasten uit!

Uw/jouw speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi stukje natuur of iets anders. Theo zorgt er voor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

Financiële actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’
Binnenkort krijgt ieder een brief met een acceptgirokaart voor de actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’. Doet u mee?
In verband met deze actie ontvangt u dit jaar geen brief (zoals andere jaren) met een verzoek om een bijdrage voor de solidariteitskas.

Beheer
Afgelopen dinsdag zijn we met een aantal gemeenteleden bij elkaar geweest om te brainstormen over het beheer. Bemoedigend dat een aantal taken opgepakt werd die liggen op het terrein van de kerkrentmeesters. Onder andere de actie kerkbalans, het opstellen van een begroting, het beheer van interieur en dergelijke. Voor iedere taak waren enkele mensen bereid verantwoordelijkheid te nemen. We hopen dat er nu ook enkele nieuwe kerkrentmeesters gevonden kunnen worden.

Startzondag 23 september
Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Wil je meehelpen bij de voorbereiding?
Graag! Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer:
Catherinus Elsinga

Collecte, instellingen wereldwijd.
Deze collecte is bestemd voor instellingen wereldwijd die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. De giften aan deze organisaties worden twee maal per jaar toegekend en staan vermeld op giftenlijsten opgesteld door het College van Diakenen (CvD). Er wordt gegeven aan instellingen aanbevolen door de PKN. Deze instellingen moeten transparant zijn wat betreft de besteding van de hen toevertrouwde gelden. Als voorbeelden van wereldwijde instellingen kunnen genoemd worden Kinderen in de Knel en Stichting Rusland Kinderhulp. Het spreekt voor zich dat er in deze tijd van crisis en gewapende conflicten veel geld nodig is voor instellingen wereldwijd. Deze collecte is daarom van harte aanbevolen!

Bedankt
Ik was erg getroffen door het meeleven en de gebeden rondom mij, toen ik naar het ziekenhuis in Hengelo moest voor een borstoperatie. Ik voelde me heel erg gesteund vanuit de Ontmoeting en dan voel je pas goed dat je er niet alleen voor staat. Hartelijk dank!
Gerda Kloosterboer

Openingsuren KB:
Het Kerkelijk Bureau is nu nog op elke maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur geopend. In verband met urenvermindering en wijziging in werkzaamheden, worden deze tijden per 1 juni 2018 aanpast.
Het Kerkelijk is geopend op maandag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur voor verkoop collectemuntjes, vragen, brengen en halen collectezakken etc.
Wij vragen uw begrip voor deze maatregel.
Lieneke, Coby en Louise

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema: tegenslag en verdriet (Job 1)

Jouw ouders weten het als je het moeilijk hebt of verdrietig bent.
Ondanks alles is dit een fijn gevoel. Ze weten wat er aan de hand is, ze helpen en troosten je. Daarom vertrouw jij je ouders omdat zij je helpen en weten wat goed voor je is.

In het verhaal van vandaag horen wij dat Job alles kwijtraakt wat hij bezit en hij verliest ook nog zijn kinderen bij een vreselijke storm.
We hebben medelijden met Job. Elke nieuwe tegenslag is voor Jobs geloof een moeilijke test. De verleiding is groot God verwijten te gaan maken, dat Hij het verdriet niet tegenhoudt en er niets aan doet.

Maar Job houdt het vol om God te blijven zien zoals Hij is: dichtbij en vol liefde en medelijden. De Here God vindt het ook erg; Hij wil graag dat we gelukkig zijn. God laat Job niet alleen, maar blijft dicht bij hem.
Job gelooft dat en blijft op God vertrouwen bij alles dat gebeurt.

Extra bijbelgedeelte: 1 Petrus 5:9
(De duivel is steeds op zoek naar mensen die hij het leven zuur kan maken en kan verleiden om God
vaarwel te zeggen. Alleen door het geloof in God kunnen we ons tegen hem verzetten)
Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.