PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 Maart 2018 Zondagsbrief 25 Maart 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Uelsen
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp en vanavond: Albert Jansen
Organist: Marco Haakmeester en vanavond:
Koster: Jacob Dogger en vanavond: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur is er een thema dienst met als thema Het is volbracht (door Onderweg)

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. De Kok

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in Actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de Zengdingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Eelke
Oppasdienst: Astrid en Annemarie
Koffieschenken volgende week:
 

Meeleven
Broeder Ribberink zal op 19 maart een behandeling ondergaan in het ziekenhuis. We leven ook mee met Natasja Smith  die verblijft in De Hoop in Dordrecht en de zieken thuis.

Wanneer de graankorrel niet sterft...
Bij de tekst die daarover gaat stonden we de vorige week stil. Ik kwam een mooi gedicht tegen van
René van Loenen over dit Bijbelgedeelte.

De hele wereld leek hem achterna te lopen,
een menigte op drift tot in Jeruzalem,
en al die mensen wilden wat van hem.
De eersten zijn ontnuchterd afgedropen.

Hun toekomstbeeld lag plotseling in scherven
toen hij begon te spreken van zijn dood:
hij die tot voedsel worden zal, tot levend brood,
moet eerst als korrel in de aarde sterven.

Er klinkt een stem die schijnbaar niemand kent.
Het uur, de tijd van bitterheid, breekt aan.
Het eerste woord, de hoogste naam – Ik ben

zal als het laatste woord de aarde binnengaan,
zal bij het eerste licht verrijzen als het graan,
als brood dat zich laat delen in zijn naam (René van Loenen)

Vanavond ‘Onderweg’
Vanavond worden we op een bijzondere manier bepaald bij het lijden en sterven van de Heer, namelijk door het project ‘Het is volbracht’, dat door het koor Onderweg verzorgd wordt.

De stille week
Van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart is er ’s avonds een bijeenkomst waarin we stil staan bij het lijden en sterven van onze Heer. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur. Op vrijdag 30 maart hopen we tevens het Heilig avondmaal te vieren. De lezingen zijn dit jaar uit het evangelie van Johannes.
Vorige jaren werden er boekjes gedrukt met de liturgieën van de verschillende avonden. Dit jaar vindt u de liturgieën in de zondagsbrief. De liederen worden dus niet afgedrukt. Op vrijdagavond maken we gebruik van de beamer.
De collecte tijdens de stille momenten vindt plaats bij de uitgang.

Het tweede blok FOCUS
Titel van het tweede blok is ‘dichtbij Jezus leven’. In de toelichting daarop staat: “Veel mensen spreken vooral over Jezus Christus in de voltooid verleden tijd. In het licht van Pasen mogen wij steeds meer leren denken en spreken over Jezus in de tegenwoordige tijd: Hij is bij ons. “Wat betekent het dag in dag uit te leven met Jezus en te luisteren naar Zijn stem?”
Binnenkort hopen we het materiaal te ontvangen. De verspreiding loopt via Henk Oosterveld. Wie het  niet via de FOCUS-groepen krijgt, kan het bij Henk bestellen. (Mastebroekweg 2, T. 814971; E-mail:

Samen naar de FOCUS avond in Amersfoort
Op 24 April van dit jaar is er in Vathorst in Amersfoort ’s avonds een FOCUS-avond voor gemeenten die deelnemen aan het FOCUS-traject. Nadere informatie komt in de zondagsbrief. Op deze avond staan het gebed en de ontmoeting van gemeenten met elkaar op het programma. We moedigen u/jou aan om aan deze avond deel te nemen. Je kunt je opgeven bij Henk Oosterveld.

Zendingsconferentie in Tanzania
In een wereld die bol staat van de spanningen, waar mensen lijden en worden vervolgd, geen ruimte hebben om te leven en de schepping bedreigd wordt, zijn wij geroepen tot discipelschap. Dat is de slotverklaring van de zendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken in Arusha, Tanzania. Een kleine duizend deelnemers van alle continenten waren een kleine week bijeen rond het thema ‘Bewegen in de Geest: Geroepen tot levensveranderend discipelschap’.

Vanuit Nederland was een delegatie van elf mensen op de conferentie. Onder andere vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, vanuit de afdelingen zending en missionair werk van de dienstenorganisatie en vanuit de IZB. Afrika was stevig aanwezig. Niet alleen klonken de Tanzaniaanse drums en zongen de swingende koren, ook het geluid van Afrika was nadrukkelijk te horen. Kort gezegd betekende dat: alle nadruk op Jezus Christus. Transforming discipelship -levensveranderend discipelschap – was het thema van de hele conferentie En dat begint bij Christ centeredness and Christ connectedness - Christus is degene die centraal Staat en met wie we verbonden zijn, Hem volgen we. Dit wordt vervolgens zichtbaar in ons dagelijks leven, niet als twee kanten van één medaille maar als dezelfde kant van de medaille. Alle nadruk op het geleefde leven van alledag. Daar wordt zichtbaar dat wij getuigen zijn.

Tegelijk was er ook volop aandacht voor onze zonde. Verootmoediging is nodig voor wat er is misgegaan, in de geschiedenis en vandaag. Als minderheden niet gehoord worden maar als ‘minder’ worden gezien. Dan missen we Christus, want Hij is juist in de marge te vinden.

Een vrouw uit Congo vertelde op het podium hoe moeilijk het is om als voorganger in een verscheurd Gebied de hoop vast te houden. Ze huilde. Wat zijn we in West-Europa dan bevoorrecht. En tegelijk: Houden we ons niet veel te vaak bezig met discussies die er niet toe doen? De gesprekken en de vieringen met de wereldkerk zetten alles in ieder geval in een veel grootser perspectief.

Dwars door alles heen bleven we vieren en zingen van het heil. Het slotlied op een van de avonden Zongen we gezamenlijk hand in hand: Laudate omnes gentes -looft God alle volken! Op de laatste dag stonden het kruis en de opstanding centraal. We bezongen het kruis, want juist in het lijden is Christus ook te vinden. We riepen ‘victorie’ omdat hij verrees. (Nynke Algra, in het Friesch Dagblad)

Uit de kerkenraad: de tweede dienst
De kerkenraad bezint zich in aansluiting op de gemeente avond op de tweede dienst. De kerkenraad vindt het waardevol dat de gemeente twee keer per zondag de gelegenheid heeft bijeen te komen. De deelname is echter relatief gering, terwijl er wel vrij hoge kosten zijn.
De Open Diensten wil de kerkenraad graag handhaven. Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om de tweede dienst een andere invulling te geven. Als mogelijkheden zijn genoemd:
1. Gebedsdienst / getuigenisdienst;
2. ALPHA-dienst / leerdienst;
3. Zangdienst (ingetogen / praise) ;
4. Vesper/ Themadienst met gebruik van kerkomroep.nl (beeld)
Omdat de deelname aan de tweede dienst in de zomermaanden juni, juli en augustus soms erg gering is, wordt overwogen de tweede dienst in deze maanden te laten vervallen.

Uit de kerkenraad: financiële actie in mei
In aansluiting op hetgeen besproken is op de gemeenteavond heeft de kerkenraad besloten een financiële actie voor de wijkkas te houden in de maand mei. Op deze manier hopen we als gemeente het jaar 2018 zonder verlies af te kunnen sluiten. In de kerk is het niet zoals in de wereld, het draait niet om het geld, maar om het Koninkrijk.
Anderzijds moeten we ook nuchter vaststellen dat de financiën wel een noodzakelijke randvoorwaarde zijn voor het functioneren van de gemeente. Samen de schouders eronder!

Verjaardagen april
In de maand april hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

Bolkensteijn - Hondebrink 10-4
Binnenmars 11-4
Verwoerd - de Groot 20-4
Brummer 25-4

De kroonjarigen van deze maand zijn:
Temmink - Maris 4 apr 1933
Kuiper - de Zeeuw 9 apr 1933
Kelder 11 apr 1943

We wensen de jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Collecte
Palmzondag, Coll. Kerk in Actie, Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks  geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda.
Van harte aanbevolen!

Aankomende grote Christelijke evenementen
Op 17 tot en met 21 mei 2018 is de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen.
Op 26 mei 2018 is de EO jongerendag in Gelredome Arnhem.
Corien en ik willen kijken of er mensen zijn die het leuk vinden daar naar toe te gaan. Allereerst een korte introductie van de evenementen.
Opwekkingsconferentie
Er is een gigantisch programma door de organisatie op poten gezet rond het thema ‘Leven met Jezus door de kracht van de Heilige Geest’.
Je kunt de Opwekkingsconferentie op verschillende manieren bezoeken:
1. Je kunt meerdere dagen gaan en op het festivalterrein kamperen
2. Je kunt een enkele dag de conferentie bezoeken.
Corien en ik hebben voorgaande jaren optie 2 uitgeprobeerd, maar we weten van onze zoon Rens dat het bijwonen van de hele conferentie ook heel leuk is. Corien en ik gaan dit jaar optie 1 uitproberen. We hebben een oude camper gehuurd en we nemen de partytent mee, zodat we ook een flinke overdekte ruimte hebben om mensen te ontvangen. Als er gemeenteleden, jong of oud mee willen (optie 1 of optie 2) hebben we een plek om samen te eten, een kop koffie of thee te nuttigen, er voor elkaar te zijn. Als jeugd-ambtsdragers zullen we de jongeren van onze gemeente graag begeleiden bij hun deelname aan de conferentie.
Het bezoeken van de conferentie is gratis, maar je moet wel naar Biddinghuizen reizen en ter plaatse een parkeerkaart van € 9,50 kopen. Als je wil kamperen komen er andere kosten. Voor een persoon vanaf 13 jaar, die voor 1 april boekt is dat € 60,95.
Of je nu meerdere dagen gaat of één dag komt. Laat het ons weten. Wil je meer informatie over de kosten of het thema van de conferentie dan kun je dat vinden op de website:
http://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie/157-aanmelden/443-aanmelden-kamperen

EOJD
De EO Jongerendag is weliswaar primair gericht op de leeftijdsgroep 12-18, maar er komen ook heel veel (jong) volwassenen. Er is elk jaar een diversiteit aan muziekgroepen te beluisteren. Dit jaar komen Matt Redman en Guvna B., Britt Nicole, The BEAM worshipband, For King & Country. The Drop (= LZ7 DJ-set), maar er zijn ook veel activiteiten op het buitenterrein van het stadion Gelredome. Als je de artiesten eens wilt beluisteren kan dat via de website van de EOJD:
https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/
De kosten van een hele dag muziek zijn maximaal € 15 plus je reiskosten. Lijkt het je wat om met ons naar de EO Jongerendag te gaan, laat het Corien en mij weten.

Je kunt ons bereiken door ons aan te spreken of via de e-mail:
Aernout en Corien Stigter tel. 06-44023973

Lentebuffet 6 april ‘18

Op D.V. 6 april a.s. organiseren wij een lentebuffet voor t.b.v. het “pleinfonds” in De Ontmoeting, inloop is vanaf 18:00 uur en we beginnen om 18:30 uur. U schuift toch ook aan? Door de koks worden heerlijke gerechten bereid Laat u verrassen door een heerlijke maaltijd. (warm/koud) Graag worden we verrast door een grote opkomst, samen zijn en contact, is de basis van de gemeenteopbouw. Opgave kan tot zondag 1 april bij Maaike Wesselink 824074 of bij Henny Podt 811324 of schiet ze even aan in de kerk. Kosten: 15,00 p.p. en tot 12 jaar 7.50 per kind. Let op: medio september komt er een boekenmarkt/fancyfair, heeft u boeken voor de verkoop bewaar ze. Wordt vervolgd.

hier afknippen

Opgave Lentebuffet
Ik kom met ......... volwassenen en ........kinderen naar het lentebuffet.
Naam:.........................................................................................................
Telefoonnummer:...........................................................
Evt. kan er vervoer geregeld worden.
Kosten: 15,00 p.p. en tot 12 jaar 7.50 per kind.
Let op: medio september komt er een boekenmarkt/fancyfair,

Kidzzcorner

Spaarproject kindernevendienst:
Zoals jullie weten sparen wij elke zondag voor een goed doel. Nu hebben wij ervoor gekozen om Eelke te steunen met haar schoolproject in Roemenië.
Help je mee met sparen?


Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.

Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld.
Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken
vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen
door wat Jezus zegt en doet.
Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het
betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen.

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken.

Zondag 25 maart: Johannes 12:12-19 Projectthema: Geen gewone Koning De nieuwe schepping- Jezus is Koning

THEMA: Jezus is Koning
INZOOMEN OP HET: GRAAN EN DE PALMTAKKEN
Het graan is leven gevend, het is gegroeid door de weg die het ging. De palmtakken herinneren aan de intocht en het verlangen van de mensen naar een Koning. Maar voor vernieuwing van het leven moet Jezus geen aardse Koning worden, Hij gaat nog veel verder! Hij gaat de weg van de graankorrel!

UITLEG KROON:
Jezus trekt Jeruzalem binnen. De mensen zien in Hem de langverwachte Koning. Ze zwaaien tijdens de intocht als eerbetoon met palmtakken. Wat zouden de mensen Hem graag een kroon geven, ze verlangen naar een goede Koning hier op aarde. Toch gaat Jezus nog niet voor de kroon. Hij gaat voor dienstbaarheid, Hij gehoorzaamt zijn Vader en gaat de weg van het graan. Gods opdracht geldt voor de hele aarde. Die opdracht ontpopt zich als een prachtige vlinder, ontkiemt als het graan en groeit hier naar Gods reddende plan. En die kroon laat ons alvast uitzien naar het nieuwe Koningschap!

OM TE ONTHOUDEN:
Jezus gaat de weg die Hij gaan moet. Hij is de beloofde Koning van de nieuwe toekomst.

Uit: Vertel het Maar
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.