PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 Juni 2018 Zondagsbrief 24 Juni 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Rentier uit Amersfoort
Ouderling van dienst: Corien Stigter en vanavond: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Testify
Koster: Henk de Roo en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. De Ruiter uit Aalsmeer
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Niels
Oppasdienst: Annet en Eelke
Koffieschenken volgende week: mevr. Hemstede en mevr. B. Kamp
 

Meeleven
Nico de Olde is na de heupoperatie weer thuis gekomen. Marjan Smelt is in Eugeria voor revalidatie.
Voor zr. Mensink zoeken de artsen naar een goede balans in de medicatie. We leven ook mee met broeder Henk van Dijk. Gelukkig lijkt het met Hennie Eshuis de goede kant op te gaan. Zr. J. Brouwer, onderging een knieoperatie; vanwege complicaties duurde het herstel langer. Jannie de Leeuw is geopereerd en hoopt thuis verder te herstellen.

Jij - mee naar Praag?
IZB-FOCUS organiseert in samenwerking met de GZB een inspirerende jongerenreis naar Praag. Van 9 - 12 november 2018 krijg je de kans om met andere (jonge) christenen uit Nederland en Praag te ontdekken hoe je op Jezus gericht kunt leven! Er kunnen twee jongeren (tussen 18 en 25 jaar) uit onze gemeente mee. Iets voor jou?
Geef je op bij Aernout of Corien Stigter.

Startzondag 23 september
Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Wil je meehelpen bij de voorbereiding? Graag! Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer:

De buurtpastor naar het Pakhuis
Het LINKT-team heeft besproken dat het stadspastoraat met ingang van september verschoven wordt naar de donderdagmorgen 10.00-12.30 uur. Degene die op de donderdagmorgen in ‘het pakhuis’ aan de Touwbaan een kopje koffie wil komen dringen is van harte welkom. En daarbij is er ook gelegenheid voor een pastoraal gesprek in een vertrouwde setting.

Eén en ander betekent dat het buurtpastoraat in De Ontmoeting beëindigd kan worden. Voor een
bezoek aan de ‘buurtpastor’ (stadspastoraat) kan men dus voortaan terecht in het Pakhuis, Touwbaan
58.

Vakantie
Wij hopen de komende weken met vakantie te zijn (tot en met 14 juli). Voor dringende zaken kunt u
zich wenden tot de scriba Dinant Kramer () of tot uw wijkouderling.

Verjaardagen
De jarigen van de maand juli zijn: ‘
Hansen - van de Streek / 1 jul 1944
Paine - Ibbenhorst / 3 jul 1936
Jong - Appelmelk / 9 jul 1935
Binnenmars - Olsman / 9 jul 1935
Witteveen / 14 jul 1940
Schooten - Jaarsma / 16 jul 1932
Zwinselman / 19 jul 1942
Schoonebeek / 21 jul 1935
Oosterhof - Kremer / 24 jul 1935
Keuken - Smelt / 27 jul 1947
Mulder - Wassink / 28 jul 1937
Holthuis - Duerink / 29 jul 1925
En de kroonjarigen:
Vossebeld - van Merkestein / 9 jul 1948 70
Krabshuis / 15 jul 1948 70
Kamp - Bolkesteijn / 18 jul 1943 75

We wensen de jarigen een fijne verjaardag toe en een gezegend nieuw levensjaar.
Catherinus Elsinga

Open dienst
Vanavond is er een open dienst, waarin dominee de Ruiter voorgaat met als thema, Mensen zoals u en ik: Maxima vs. Ruth. Over die beide ‘buitenlandse’ vrouwen, die zo’n belangrijke plek innemen in het land waar ze als vreemdeling zijn komen wonen gaat het vanavond in de open dienst. Wat valt er te leren van onze koningin? Wat zegt de Bijbel over de betekenis van Ruth? Weet u nog dat ds. ter Linden (in het jaar 2002) uit Ruth preekte bij het huwelijk van onze koning en koningin?

De band Testify heeft weer vol enthousiasme liederen geoefend en dominee de Ruiter geeft al aan dat het mooie liederen zijn. Mocht u thuis al willen inzingen, dan kan dat: We zingen opwekking 807, 764, 661, 777, 687, 698, 798. Wie zijn wij, wie ben ik, wie is dominee de Ruiter, wie is Maxima of Ruth? Ook nieuwsgierig..? Tot vanavond!

Diaconale ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Kerk in Actie
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?
Wat kunt u nog meer doen?
Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen. Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte  kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met het Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 in Almelo (tel. 456744) of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

P.S. in de wijkgebouwen staat achter in de kerk de box waarin u de verzamelde spullen kunt doen.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Jaarrekening PKN Almelo
De jaarrekening 2017 sluit met een negatief resultaat van € 27.862, --
Onze wijk had een positief resultaat van € 1020, -- evenals de Noach (€7930, --) Bleek (€12.935, --)
Negatief waren de resultaten van de Pniël (-€175, --), Grote Kerk (-€33.263, --) Centraal (-€16.309, --) totaal dus - €27.862, --
De volledige jaarrekening ligt van 1-15 september ter inzage op het kerkelijk bureau tijdens de
openingstijden (maandag en donderdag van 10-12 uur) U kunt hem ook thuisgestuurd krijgen , dan
volstaat een telefoontje naar het kerkelijk bureau (456744) of via de mail Op de
website van de PGA vindt u de gehele jaarrekening. Opmerkingen over de jaarrekening kunnen
worden gericht aan de voorzitter van de AK, de heer Ek via de mail,
Namens het college van kerkrentmeesters, P.D. Visser voorzitter en H.J. Boere penningmeester

HERHAALDE DRINGENDE OPROEP! NEEMT U A.U.B. DE TIJD OM ONDERSTAANDE TE LEZEN!

Beste gemeente,

Vanwege gebrek aan leiding en assistenten hebben wij in het afgelopen kwartaal geprobeerd beide leeftijdsgroepen van de kindernevendienst tot een groep samen te voegen. Het is ons opgevallen wanneer de groep kinderen groter is, het soms lastig is om de kinderen een Bijbelse vertelling te geven die past bij hun leeftijd. Of het is voor de jongsten te moeilijk of het is voor de oudsten te eenvoudig. Ook missen wij de diepgang die wij wel bij de oudste kinderen kunnen verwerken in een nagesprek maar moeilijk is vanwege de jongsten. Daarnaast hebben wij gemerkt dat wij met het geringe aantal aan leiding en assistenten erg kwetsbaar zijn geworden m.b.t. het van elkaar kunnen overnemen bij ziekte e.d. Gaat u dit ook aan het hart? Daarom doen wij opnieuw een dringende oproep aan u/jou voor hulp!

Wat is het verschil tussen leiding geven en assistent zijn? Leiding: leidt de groep, vertelt de Bijbelse vertelling en bereidt de verwerking voor a.h.v. het aangeleverde materiaal van Vertel het Maar. Assistent: helpt de leiding praktisch waar nodig tijdens de kindernevendienst. Te denken valt aan begeleiding naar het toilet, helpen bij het maken van de verwerking e.d.
Assistent kunt u/jij zijn vanaf 12+.

Wilt u/jij ons komen versterken met één van beide taken? Of heeft u/jij nog vragen?
Meld je dan aan bij Jessica Vossenbeld.


Persoonlijk mensen vragen is de beste manier wordt gezegd. Dat hebben wij ook gedaan. Helaas hebben wij steeds nee als antwoord gekregen. Voelt u zich daarom nu persoonlijk door ons aangesproken. Wij horen graag van u/jou!

Namens allen van de kindernevendienst bedankt voor uw aandacht.

Kidzzcorner

Thema: Job doet boete en wordt gezegend (Job 42)

Job begrijpt na Gods antwoord wel, dat Hij overmoedig is geweest. Hij deed zich in zijn verdriet en ellende te groot voor. Daarvan heeft hij spijt. Dat zegt Hij eerlijk tegen God. Hij trekt zijn woorden terug en vraagt God om zijn leven goed te
maken. Dat gebeurt op drie manieren. Eerst krijgt Job zelf vergeving Daarna offert Job samen met zijn vrienden, die ook grote fouten hebben gemaakt. Samen kunnen zij weer kinderen van God zijn en leven voor Hem. God antwoordt Job en zegt dat Hij veel van Job houdt en laat dat ook zien: Job krijgt van God kinderen, jongens en meisjes, en hij wordt nog rijker dan hij vroeger was. De ellende en ziekte gaan voorbij. De volgorde is belangrijk: vergeving, geloof, je dichtbij God weten is belangrijker dan vrienden en bezit.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.