PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 december 2017 Zondagsbrief 24 december 2017
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede :
Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Morgen 1e kerstdag gaat voor ds. Elsinga

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Peschar uit Hollandscheveld
Om 19.00 uur: ds. Hazeleger uit Ommen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie, Eelke en Ernst Jan
Oppasdienst: Chantal en Danique

Koffieschenken volgende week: fam. V.d. Vis en de heer Compagne
Meeleven
We denken broeder en zuster Oosterhof, aan broeder en zuster Zwinselman, broeder Janssen en Jan Santman, die de afgelopen week geopereerd is, Willy Ekkel die in Enschedé een behandeling onderging en broeder van Rheenen die herstellende is van een operatie.

Kerstlied
Al eeuwenlang worden er kerstliederen geschreven. Een mooi oud lied staat in de bundel van Joh. De Heer (Lied 70). De melodie is van J.C. de Puy, die van 1863 tot 1890 hoofd was van de christelijke school in Sexbierum. Dat is best een tijd geleden. Toch is de boodschap van kerst dezelfde als toen – en ook ons gebed: Leer ons bij Uw kribbe buigen, Leer ons knielen bij uw kruis…

Heerlijk klonk het lied der eng'len,
In het veld van Efrata:
Ere zij God in de hoge,
Looft de Heer, halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder,
Als een kindje, klein en teer,
Maar hoe arm Hij ook mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen,
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis,
Leer ons in Uw naam geloven,
Neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem
.
Meedoen met FOCUS
In de afgelopen weken gaven we al regelmatig wat informatie over FOCUS. Een tweejarig project voor de hele gemeente. Met de FOCUS op de Heer getuige zijn midden in het gewone dagelijkse leven.
We werken er op drie manieren aan:
  • In FOCUS-groepen (vergelijkbaar met de Gemeente Groei Groepen)
  • - Tijdens de erediensten
  • We gaan er thuis mee aan de slag
We denken dat ons getuigenis als gemeente versterkt wordt wanneer veel gemeenteleden meedoen met FOCUS.
Wie mee wil doen met een FOCUS-groep kan contact opnemen met Henk Oosterveld.
Hij zoekt met je naar een geschikte groep. T. 814971;
Je kunt ook thuis – alleen of in gezinsverband – meedoen. Meld je bij Louise Hemstede.
Zij heeft materiaal beschikbaar. T. 642891;

Gebed voor FOCUS
Het FOCUS-traject gaan we in afhankelijkheid van de Here God. Daarom is gebed essentieel.
Ben je bereid om regelmatig voor FOCUS te bidden?
Dan kun je het – als je wilt – doorgeven aan Albert Jansen.
In de hal van de kerk ligt een gebedsbrief.

Buurtpastor en gebed
(Vrijwel) iedere donderdagmorgen ben ik van 9.00 uur – 10.30 uur in de kerk. Buurtbewoners of leden van de gemeente hebben dan de gelegenheid om het gesprek aan te gaan.
Agnes de Lange en ik zijn vanaf januari 2018 de derde donderdag van de maand samen in de kerk. Dan is er voor mensen die voorbede wensen in verband met zwakheid of ziekte gelegenheid om te spreken en samen te bidden. U of jij zijn van harte welkom!

Catherinus Elsinga

Oliebollen
Zoals u gewend bent worden er aan het eind van het jaar weer heerlijke oliebollen gebakken, de opbrengst is voor de stichting. U kunt ze bestellen via het bestelformulier dat u kunt inleveren bij Mathilda of Henk Podt. Bestellen kan tot woensdag 26 december! We bakken ze weer bruin op de 29e en u kunt ze afhalen tussen 13.00 en 15.00 uur.

Collecte 24-12
De diaconie-collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk.
Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijken voor ouderen georganiseerd wordt. Ook wordt bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Collecte 25-12
Eerste Kerstdag, Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. Het thema is dit keer ‘Geef hoop aan Syrische vluchtelingenkinderen’.
De burgeroorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd was achter zich moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schoolbenodigdheden, knapt scholen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met kerst, en geef ruimhartig aan deze collecte!

Ambitieus?
Negenendertig keer dezelfde cursus organiseren in Almelo? En nog wel over het "geloof"......
Kan dat wel in onze goede stad? Ambitieus? Niet als u met ns meedenkt over de vraag voor wie in uw omgeving de Alphacursus een opbouwende ervaring zou kunnen zijn.
Misschien hebt u de Alphacursus zelf in het verleden gevolgd maar bent u toe aan een opfrissing van uw geloof. Want naast een introductiecursus is Alpha ook een opfriscursus.
Twaalf donderdagavonden van 18:30 - 21:30 uur beginnnend met een maaltijd en ook nog een weekend over de heilige Geest!
We starten donderdag 18 januari. Opgave bij Henk Oosterveld tel. 8144971. van harte Welkom!

Alpha-maaltijden
Wist u dat er in onze gemeente iemand is die al zeker 400 keer (ja u leest het goed, 400 keer) een maaltijd heeft verzorgd tussen de 10 en 20 mensen. Deze mevrouw, en u weet ongetwijfeld dat ik daar Ineke Oosterveld mee bedoel, moet het even wat rustiger aan doen. Onze vraag is of er kokers of kooksters in onze gemeente zijn die een deel van de taak van Ineke kunnen overnemen. Onder het motto: vele handen maken licht werk.

Koffie café
Woensdag 27 december is het koffiecafe gesloten. Op 3 januari bent u weer hartelijk welkom.
Team koffiecafe

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Een tussenstand – hoe mooi is het dat we voor het einde van het jaar door de € 5.000,- euro grens zijn gegaan? Dit is mede mogelijk geworden door de opbrengst van de verkoop van handgemaakte wenskaarten tijdens de volkskerstzang op de 15e december in NOACH.
In de afgelopen periode is de aanleg van de elektriciteit gereedgekomen. Dit moet goed en veilig aangelegd worden. En ook hier zijn lokale vrijwilligers bij betrokken die dit voor hun rekening hebben genomen. Het is overigens zo rond de 6 graden begin december. Nu de elektra gereed is gaat de aandacht uit naar de aanschaf en aanleg van de verwarming. Helpt u, help jij ook mee? In gebed en met financiën?
Dit laatste kan eenvoudig via bankrekeningnummer NL 51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo, o.v.v. projectnr. 84266 (bouwen huis).
Bij vragen over het project kunt u altijd Dinant Pas benaderen via

Kidzzcorner
Kerstproject 2017: 'Gegrepen door Gods liefde'.
Het kerstproject 2017 staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Ninevé, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Ninevé getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct.
Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Ninevé.
Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Ninevé, te verlossen van de zonde.
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruitkijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Voor in de kerk staat een titelbord. Elke zondag tot aan het einde van dit jaar komt hier een symbool te hangen. Dit symbool is gemaakt van materiaal wat te maken heeft met het leven om en rond de zee omdat de zee in de verhalen over Jona zo belangrijk is.

Zondag 24 december: Jona 4: Gods liefde voor iedereen.
Gods liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot.
Het symbool van vandaag is een wit hart, wit als de symbolische kleur voor God. Stralend helder. Het hart is gevuld met schelpen. Schelpen zijn kleine schatten uit de zee. Elk steeds weer anders van vorm en van kleur, allemaal uniek en bijzonder. Soms aan de buitenkant donker en grauw maar schitterend aan de binnenzijde.
De schelpen staan voor alle mensen op de wereld. God houdt van ons allen, we zijn als kleine schatten uit de zee. Ieder uniek maar zo bijzonder, zo waardevol! Ook Jona mag ervaren dat God van hem houdt maar ook van alle andere mensen. Iedereen is door God geliefd. Juist door Gods liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, stralend en mooier. Samen vormen we een schitterend geheel.

Maandag 25 december: Lucas 2: Gods liefde wordt geboren.
Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen.
Met Kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft.
Het symbool van vandaag is een reddingsboei gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw.
De beloofde Redder is geboren. De witte schelpen vullen de reddingsboei naast het touw. De witte schelpen staan voor alle mensen die door de Redder wit gewassen mogen worden op de Paasmorgen. Uit liefde vergeeft God de fouten van de wereld. Zijn liefde is oneindig groot, Hij heeft zijn enig geboren Zoon naar de wereld gestuurd om ons te redden van zonde en schuld.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst en gezegende kerstdagen.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.