PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 22 April 2018 Zondagsbrief 22 April 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp en vanavond: Maaike Wesselink
Organist: Marco Haakmeester en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Hazeleger uit Ommen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. V.d. Meijden uit Rijssen
Om 19.00 uur: ds. Fernhout uit Daarle

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: ZWO
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska & Jeltje
Oppasdienst: Tiny en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Dogger
Overlijden
Op woensdag 18 april is Frouwkje Jansen, Hankemaborg 41, van ons heengegaan op de leeftijd van 64 jaar. We leven mee met Albert en de kinderen. Het is troostvol te weten dat Frouwkje bij de Heer mag zijn, maar ze zal door Albert en de kinderen en door velen in onze gemeente ook erg gemist worden. De dienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 23 april om 13.30 uur in onze kerk. Vanaf 12.45 tot 13.15 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Meeleven
Natasja Smith is verhuisd naar een plek in Westerhaar waar ze begeleiding ontvangt. Zuster J. de Jong-Appelmelk zal naar verwachting op 23 april een heupoperatie ondergaan. We noemen ook voor Gerda Kloosterboer, die onderzoeken ondergaat in verband met borstkanker. Verschillende van ons kennen broeder Henk van Dijk uit Vriezenveen. Hij is opgenomen in Villa de la Porte, omdat medische behandeling van zijn hartaandoening in het ziekenhuis niet mogelijk is. We bidden om Gods heil en heling voor en die ziek zijn.

Samen naar de FOCUS avond in Amersfoort
Op 24 April van dit jaar is er in Vathorst in Amersfoort ’s avonds een FOCUS-avond voor gemeenten die deelnemen aan het FOCUS-traject. Nadere informatie komt in de zondagsbrief. Op deze avond staan het gebed en de ontmoeting van gemeenten met elkaar op het programma. We moedigen u/jou aan om aan deze avond deel te nemen. Je kunt je opgeven bij Henk Oosterveld.

Avonddiensten
De afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad de bezinning op de avonddiensten
voortgezet.
Besloten is om de avonddiensten in de maanden juni, juli en augustus te laten vervallen met uitzondering van de avonddienst op de avondmaalszondag (17 juni) en de Open Diensten (24 juni). De reden is dat in de vakantieperiode de deelname aan de avonddiensten erg gering is. Voor de maanden september tot mei werkt de kerkenraad aan een nieuwe invulling van de avonddienst. Daarbij wordt gedacht aan diensten van gebed/getuigenis; zangdiensten; leerdiensten (bijv. thema’s van ALPHA); vesper/ gebruik kerkomroep.
Schriftlezing, zang en gebed zijn onderdelen van iedere dienst. Voor elke vorm van dienst zijn twee mensen verantwoordelijk. De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We hopen zo dat de avonddiensten inspirerend zullen zijn en de gemeente erdoor gezegend wordt. Ook in deze diensten verlangen we God de eer te brengen die Hem toekomt!

Voor jong en oud
Om te noteren – als je niet naar Opwekking gaat – dan is er in de buurt een prachtig festival.
http://boostgospelfestival.nl/ 21 mei in Den Ham!

Jarigen in mei
De volgende gemeenteleden hopen in de maand mei hun verjaardag te vieren.
Bij - de Swart / Sj. van der V
Rutgers - Bosch / H. V
Jong / K. de M
Stegeman - Bokdam / J. V
Kok / F.J.L. M
Brinks - Slots / A. V
Oosterhof / H. M
Keuken / J.M. van de M
Hindriksen / J.H. M
Vries / P.J.M. de M
Bolscher / H.J. ten M
Meijerink / G.J. M

De kroonjarigen in mei zijn:
Bos - Knol / E. van den
Bos - Poelakker / L.H.A.

Allen van harte een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

Catherinus Elsinga

ZWO-dienst, Collecte ZWO-project.
De diaconie-collecte van vandaag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema-project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie). Het bestaat uit twee deelprojecten, beide gericht tegen kinderarbeid en ter stimulering van het naar school gaan. Eén in de stad tegen kinderarbeid in de textielindustrie en één op het platteland tegen kinderarbeid in de landbouw. Tevens wordt geprobeerd de thuissituatie van de kinderen te verbeteren.

Bevrijdingsconcert 5 mei 2018
Viert u de vrijheid met ons mee? Op Bevrijdingsdag, 5 mei a.s. is er namelijk weer een feestelijk bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden. De organisten Gerard Bartels, Marco Borkent en Jan- Willem Timmerman zullen een afwisselend programma op het orgel ten gehore brengen. Er worden werken gespeeld van diverse componisten. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid voor samenzang.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een collecte gehouden voor stichting Kimon. Allen hartelijk welkom!

Ontmoet elkaar op het Vernieuwingsfestival 2018 in Veenendaal.

Een dag vol ontmoeting, praktisch onderwijs, aanbidding, getuigenissen en gebed. Een dag voor elke generatie, want God is een God van generaties. Voor families – van opa en oma tot en met de jongste telg. Met naast het hoofdprogramma een eigen tiener-  en kinderprogramma en crèche voor de allerkleinsten.
Hans Maat over 'Generations':
"Hoe houd je de fakkel van geloof brandend? En hoe geef je de fakkel door aan nieuwe
generaties?' Op het komende Vernieuwingsfestival op Hemelvaartsdag zullen wij dit uitleggen en
praktiseren. Met alle generaties samen."

Wie Wat Waar Wanneer?
Wie: Hans Eschbach, Hans Maat, Andrew Chapman (UK), Erica Duenk, Karim & Jesse
Landoulsi en Insalvation
Wat: EW Vernieuwingsfestival
Wanneer: 10 mei 2018
Begin middagprogramma 14.00 uur, het avondprogramma start om 18.30 en de verwachte eindtijd is
22.00 uur
Waar: De Basiliek, Veenendaal

www.truetickets.com Samen er als gemeenteleden naar toe: bel Henk Oosterveld of Louise HemstedeBoekenmarkt in De Bleek.
Op koningsdag 27-4-2018 is er weer de traditionele boekenmarkt in de Bleekkerk. U bent welkom van 10.00 tot 16.00 uur. We hebben weer duizenden boeken, platen, cd’s en puzzels in de aanbieding. Ook kunt u bij ons gezellig een kopje koffie drinken, een broodje eten en een praatje maken.

Wil jij verschil maken in het leven van vluchtelingen, hier dichtbij in Almelo? Lees dan verder ....

Meet & Eat
Op vrijdagavond 8 juni a.s. organiseert Stichting Present Almelo ‘Meet & Eat’. Samen eten met vluchtelingen: bewoners van het AZC of nieuwkomers in Almelo. Hiervoor zoeken wij gezinnen of groepen die hun huis op bovengenoemde avond open stellen om samen met vluchtelingen te eten.
Een gezellige en laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen! Bij de aanmelding geef je aan hoeveel gasten je wilt of kunt ontvangen en of je overige wensen hebt. Stichting Present is beschikbaar voor vragen, probeert jullie zo goed mogelijk te matchen aan vluchtelingen en voorziet jullie vooraf van alle benodigde informatie.

Funproject
Met een funproject bied je vluchtelingen en nieuwkomers een dagje (of dagdeel) uit op een dag/tijdstip dat jullie past. Denk hierbij niet te groot; hierbij een paar voorbeelden:
• als gezin kun je samen met nieuwkomers picknicken in het park, hen meenemen naar de kinderboerderij of ze thuis uitnodigen en samen pannenkoeken bakken.
• als kerk kun je vluchtelingen opnemen in een kringactiviteit of een gemeentedag.
• als groep collega’s kun je bijvoorbeeld een rondleiding geven bij het bedrijf waar je werkzaam bent. Of wellicht kun je via een relatie iets regelen.
• als sportclub sport je al samen en zou je samen een avond kunnen gaan sporten.

Het zijn maar voorbeelden. Het gaat er vooral om dat je een activiteit kiest die echt bij jouw groep of gezin past en die deelt met vluchtelingen. Er is enorme behoefte bij vluchtelingen aan een leuke dagbesteding, het opbouwen van nieuwe sociale contacten of het beter leren kennen van de stad Almelo. Door op deze manier naar ze om te zien, maak je dus echt verschil. Stichting Present zorgt vervolgens ook hierin uiteraard voor een passende match en goede begeleiding.

Meer informatie en aanmelden
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden voor één van bovenstaande activiteiten? Iedereen is welkom, jong en oud, een groep of gezin vanaf 2 personen. Meer informatie: bel met Present Almelo: 06-10335364 (Alie Dijkstra) of kijk op onze website: www.presentalmelo.nl/vluchtelingen, kijk onder het kopje: ‘Meet & Eat” of ‘Funproject’.

Opbrengst zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen over de periode 7 jan – 1 april 2018 is: Euro 417, 69

Oud papier
Denkt u aan de container? Die staat op zaterdag 28 april van 09.00 uur tot 12.00 uur aan de Bornerbroeksestraat 455.
U brengt toch ook uw oude papier?

DRINGENDE OPROEP! NEEMT U A.U.B. DE TIJD OM ONDERSTAANDE TE LEZEN!

Beste gemeente,

Vanwege gebrek aan leiding en assistenten hebben wij in het afgelopen kwartaal geprobeerd beide leeftijdsgroepen van de kindernevendienst tot een groep samen te voegen. Het is ons opgevallen wanneer de groep kinderen groter is, het soms lastig is om de kinderen een Bijbelse vertelling te geven die past bij hun leeftijd. Of het is voor de jongsten te moeilijk of het is voor de oudsten te eenvoudig.
Ook missen wij de diepgang die wij wel bij de oudste kinderen kunnen verwerken in een nagesprek maar moeilijk is vanwege de jongsten. Daarnaast hebben wij gemerkt dat wij met het geringe aantal aan leiding en assistenten erg kwetsbaar zijn geworden m.b.t. het van elkaar kunnen overnemen bij ziekte e.d.

Gaat u dit ook aan het hart? Daarom doen wij opnieuw een dringende oproep aan u/jou voor hulp!

Wat is het verschil tussen leiding geven en assistent zijn?
Leiding: leidt de groep, vertelt de Bijbelse vertelling en bereidt de verwerking voor aan de hand van het aangeleverde materiaal van Vertel het Maar. Assistent: helpt de leiding praktisch waar nodig tijdens de kindernevendienst. Te denken valt aan begeleiding naar het toilet, helpen bij het maken van de verwerking e.d.
Assistent kunt u/jij zijn vanaf 12+.

Wilt u/jij ons komen versterken met één van beide taken? Of heeft u/jij nog vragen?
Meld je dan aan bij Jessica Vossenbeld.

Namens allen van de kindernevendienst bedankt voor uw aandacht.

Kidzzcorner

Thema: Ruzie en moord (Genesis 4:1-16)

Zeggen je vader en moeder wel eens tegen je: wat doe je nu? Wanneer zeggen ze dat? Wanneer je geknoeid hebt of iets kapot hebt gemaakt.

Kaïn wordt jaloers op zijn broer. Hij gunt Abel niet dat God zoveel van hem houdt. Kaïn vindt zichzelf veel belangrijker. Hij is boos. God waarschuwt Kaïn nog:
God houdt ook van jou, hou gewoon veel van Abel en wees samen gelukkig. Allebei zijn jullie kinderen van God.
Kaïn luistert niet. Hij maakt ruzie met Abel. Kaïn is jaloers, omdat hij denkt dat God meer van Abel houdt. Maar Kaïn is sterker dan Abel en neemt dus wraak.
Dan is Abel dood.

Als God zegt: wat doe je nu? dan doet Kaïn net of hij er niks van weet. God stuurt hem weg, voor straf, de wijde wereld in want zo kan het niet. Hij kan niet meer thuisblijven. In onze tijd zou hij in de gevangenis komen.

Adam en Eva hebben nu geen kinderen meer.

Dan wordt Set geboren. Hij lijkt op Abel en houdt veel van God.

Uit: Vertel het Maar

Vandaag horen wij ook van de projecten in India. Daar zijn kinderen die niet naar school mogen gaan, maar onder dwang moeten werken. God kent deze kinderen en houdt ook van deze kinderen! Gelukkig zijn er mensen uit organisaties die deze kinderen willen helpen! De mensen in de kerken helpen deze organisaties weer door geld te geven.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.