PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 20 Mei 2018 Zondagsbrief 20 Mei 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink en vanavond: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Jansen uit Ermelo
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Uelsen
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (Open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in Actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Eelke
Oppasdienst: Astrid en Wilma
Koffieschenken volgende week: fam. Haakmeester
Meeleven
De operatie van Gerda Kloosterboer vond de afgelopen week plaats. We hopen dat ze inmiddels weer thuis is. We leven ook mee met broeder Henk van Dijk uit Vriezenveen, die verblijft in Villa de la Porte.

Toerusting pastorale teams 24 mei
Op 24 mei is er weer een toerustingsavond voor de ambtsdragers en de pastorale werkers in onze gemeente. De aanvang van de avond is 19.30 uur (tot ongeveer 21.15 uur). Uitwisseling; een klein stukje training en onderlinge bemoediging. Om met verwachting de gesprekken in de wijk te voeren! Allen van harte welkom!

Open dienst 27 mei
Op zondag 27 mei is er een Open Dienst en we maken dan kennis met twee mensen die goed in de slappe was zitten. Bill Gates, de rijkste (of op één na rijkste?) man ter wereld en koning Salomo, die behalve erg rijk ook zeer wijs is. Die wijsheid heb je ook wel nodig om goed met je vele bezittingen om te gaan, anders gaan die met je aan de haal. Hoe zit dat bij ons? En hoe kijken we naar de rijkdom van anderen? 19.00 uur; vanaf 18.30 uur koffie/thee. Als je de gelegenheid hebt, nodig dan gasten uit!

Financiële actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’
We verlangen allemaal naar de groei en bloei van onze wijkgemeente. Daarvoor zijn voldoende financiën een randvoorwaarde. In onze gemeente wordt er letterlijk (zie de nieuwbouw) en figuurlijk gebouwd. Denk aan de nieuwe opzet voor de avonddiensten, ‘Kliederkerk’, de wekelijkse gebedsbijeenkomsten, het FOCUS-traject. Zo willen we de verhoogde HEER eren en zijn Naam bekend maken! Die financiële actie is erop gericht dat werk te blijven doen. Binnenkort krijgt ieder een brief met een acceptgirokaart voor de actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’. Doet u mee?

In verband met deze actie ontvangt u dit jaar geen brief (zoals andere jaren) met een verzoek om een bijdrage voor de solidariteitskas.

Uw/jouw speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi stukje natuur of iets anders. Theo zorgt er voor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

Startzondag 23 september
Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Wil je meehelpen bij de voorbereiding? Graag! Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer:

2e Pinksterdag
Om te noteren – als je niet naar Opwekking gaat – dan is er in de buurt een prachtig festival. http://boostgospelfestival.nl/ 21 mei in Den Ham (Zandstuvebos)! Zie de poster in de hal. Muziekgroepen en boeiende sprekers zoals Gert Jan Segers en Pieter Omtzigt. Toegang gratis! Wie ’s morgens een zangdienst wil meemaken is van harte welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Aanvang van de dienst 9.30 uur.

Het orgel dat Clara Feyoena schonk
Vorige week verwees ik tijdens de dienst naar Clara Feyoena van Raesfeld van Sytzema. Zij schonk het orgel aan de hervormde gemeente van Heemse. Op 17 juli 1807 werd het in gebruik genomen. Op het orgel staat: Gegeven uit liefde voor den godsdienst Door de Douairière van Raasfeld geboren van Sytzama Vrouwe van Heemse den 21 juni 1807. Wat ik niet vermelde is dat het orgel In 1918 verkocht werd naar Pesse. Wanneer in 1960 de Fa. Flentrop in Pesse een nieuw orgel bouwt wordt Quellhorsts orgel gedemonteerd en komt 1981 in de St.Gudulakerk kerk te Lochem.

Openingstijden kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau (KB) zijn enkele wijzigingen opgetreden. Louise Hemstede is 4 uur per week korter gaan werken en het KB krijgt de boekhouding erbij van het College van Diakenen. Men probeert het met passen en meten op te vangen binnen de bestaande  ersoneelssterkte.
Openingsuren KB:
Het KB is nu nog op elke maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur geopend.
Deze openingstijden worden met één ochtend per week verminderd.
Kopieerwerk:
Bij gebruik van het kopieerapparaat van het KB wordt vaak een beroep gedaan op assistentie van een medewerkster van het KB. Dit vergt een relatief groot tijdsbeslag dat ten koste gaat van de eigenlijke taken van het KB. Deze assistentie zal worden afgebouwd voor de mensen die niet zonder hulp met het kopieerapparaat overweg kunnen. Als zich dit voordoet dient uitgeweken te worden naar elders (eigen wijk, copyshops e.d.)
Catherinus Elsinga

Eerste Pinksterdag, Collecte Kerk in Actie, Zending, Versterk de kleine kerken in Bangladesh.
In het islamitische Bangladesh behoren Christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church Care (MCCP) program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor  oorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen.

Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Oud Papier
Zaterdag 26 mei kunt u weer terecht aan de Bornerbroeksestraat 455 voor het inleveren van uw oude papier. De container wordt bemand van 09.00-12.00 uur.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Stichting Trud

Broeders/zusters, Namens stichting Trud willen we u hartelijk dankzeggen voor de financiële ondersteuning via de diaconie collecte.

Volgende week gaan wij, (Agnes en Rob) weer voor stichting TRUD naar Bulgarije. We hopen met Natalia daar diverse dorpjes en gemeentes te bezoeken om ze te ondersteunen in woord en gebed. Ook gaan we bij enkele sponsorkinderen langs. We hopen op een voorspoedige reis. We zouden het fijn vinden als u ons middels gebed wilt ondersteunen.
Hartelijke groet, Rob en Agnes de Lange.

“Hands on voor een (t)Huis” - Diaconaal project i.s.m. Stichting Help Oost Europa
Enorm dankbaar zijn we voor alle giften die we hebben ontvangen in de afgelopen maanden. Met een afrondende bijdrage van de diaconie is de eindstand uitgekomen op € 7.000,-. Wat mooi dat we dit bedrag met elkaar bijeen hebben mogen brengen. Met dit bedrag hebben we vanuit Nederland hét verschil kunnen maken voor de familie Ardelean in het plaatsje Buteni in Roemenië. Lokale vrijwilligers hebben dankzij uw bijdrage in Roemenië een nieuw huis kunnen bouwen voor de zieke Florin en zijn familie. In maart jl. hebben we dit ter plaatse mogen vaststellen en geconstateerd dat de kwaliteit van de bouw uitstekend is. Een degelijk, warm, droog en veilig huis is er gekomen ter vervanging van een bouwvallig verblijf.
Dank richting allen die een bijdrage hebben geleverd. Dank richting de diaconie die middels voorschotten het project mede mogelijk heeft gemaakt. Dank God voor de zegen die we mochten ervaren in de uitvoering van dit project. Mocht u of jij het werk van Stichting Help Oost Europa willen blijven ondersteunen? Kijk dan op de website www.helpoosteuropa.nl of neem contact op met Dinant Pas via

Kidzzcorner
Thema: Voor iedereen duidelijk (Handelingen 2)

Met Hemelvaartsdag hebben wij gevierd dat Jezus naar de hemel is gegaan. Voor de discipelen was het toen wel vreemd want zij misten hun Meester.

Maar dan wordt het Pinksteren, dat vieren wij vandaag!
Op Pinksteren gebeurt er iets bijzonders: de discipelen horen de wind en er verschijnen tongen als van vuur op de hoofden.
De Geest van Christus, de Heilige Geest, is in hun midden!

Het geluid van de wind en de tongen van vuur geven aan, dat mensen anders worden, doordat God zijn Geest geeft. Samen praten de discipelen in alle talen over Jezus en wat Hij heeft gedaan. Hij is gestorven en opgestaan om ons gelukkig te maken. Iedereen begrijpt
elkaar, omdat de taal geen hindernis is. Jezus is degene die deze mensen als kerk aan elkaar verbindt. Mensen uit allerlei landen, met
verschillende talen, worden één. In Babel ontstond de spraakverwarring door de zonde, nu gaan mensen elkaar weer begrijpen door
hun Verlosser, Jezus Christus. Als mensen gericht zijn op God vormen zij samen de kerk, hoe verschillend ze ook zijn.
Dan zijn ze één over grenzen heen.

Extra Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 1-3 en 10
Een gemeente in Christus is één, omdat ze geroepen zijn door Christus, eensgezind door Gods Geest.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.