PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 1 Juli 2018 Zondagsbrief 1 Juli 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Uelsen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Risanne en Jeltje
Oppasdienst: Jessica en Nel
Koffieschenken volgende week: Mevr. Hinne en mevr. Heetebreij
Meeleven
We leven mee met Willem Schultink, die morgenvroeg in het ziekenhuis van Hengelo geopereerd wordt aan zijn rechterknie. Na de operatie wacht er nog een periode van herstel en revalidatie. Natuurlijk willen we ook de andere langdurige zieken niet vergeten en zij die worden verpleegd in tehuizen. We mogen ook bidden voor hen die aan onze zieken en bejaarden de nodige zorg verlenen.

Collecte
Jeugdwerk, met school naar de kerk.
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis  uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

Jouw speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er
een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi stukje natuur of iets anders. Je mag de foto ook aan Theo geven in de kerk. Theo zorgt ervoor dat
de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond in de kerk voor de zieken, de gemeente en de wereld en ons land. We beginnen om 19.00 uur en u bent van harte genodigd om mee te bidden ook als u zelf nog niet de vrijmoedigheid hebt om mee te bidden

HERHAALDE DRINGENDE OPROEP! NEEMT U A.U.B. DE TIJD OM ONDERSTAANDE TE LEZEN!

Beste gemeente,
Vanwege gebrek aan leiding en assistenten hebben wij in het afgelopen kwartaal geprobeerd beide leeftijdsgroepen van de kindernevendienst tot een groep samen te voegen. Het is ons opgevallen wanneer de groep kinderen groter is, het soms lastig is om de kinderen een Bijbelse vertelling te geven die past bij hun leeftijd. Of het is voor de jongsten te moeilijk of het is voor de oudsten te eenvoudig.
Ook missen wij de diepgang die wij wel bij de oudste kinderen kunnen verwerken in een nagesprek maar moeilijk is vanwege de jongsten.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat wij met het geringe aantal aan leiding en assistenten erg kwetsbaar zijn geworden m.b.t. het van elkaar kunnen overnemen bij ziekte e.d.

Gaat u dit ook aan het hart?

Daarom doen wij opnieuw een dringende oproep aan u/jou voor hulp!
Wat is het verschil tussen leiding geven en assistent zijn?
Leiding: leidt de groep, vertelt de Bijbelse vertelling en bereidt de verwerking voor a.h.v. het aangeleverde materiaal van Vertel het Maar.
Assistent: helpt de leiding praktisch waar nodig tijdens de kindernevendienst. Te denken valt aan
begeleiding naar het toilet, helpen bij het maken van de verwerking e.d.
Assistent kunt u/jij zijn vanaf 12+.

Wilt u/jij ons komen versterken met één van beide taken? Of heeft u/jij nog vragen?
Meld je dan aan bij Jessica Vossenbeld.


Persoonlijk mensen vragen is de beste manier wordt gezegd. Dat hebben wij ook gedaan. Helaas hebben wij steeds nee als antwoord gekregen. Voelt u zich daarom nu persoonlijk door ons aangesproken. Wij horen graag van u/jou!

Namens allen van de kindernevendienst bedankt voor uw aandacht.

Kidzzcorner

Thema: Gods liefde is het geheim (Efeziërs 1:1-14)
Waarom smaakt de ene appeltaart anders dan de andere? Natuurlijk zitten in beiden deeg en appels, maar het maakt uit welke appels. En iedere bakker voegt aan zijn of haar taart iets anders aan toe, bijvoorbeeld rozijnen, kleine stukjes abrikoos of een klein beetje kruiden. En vaak willen ze niet precies zeggen wat: hun recept is geheim.

Paulus vertelt over Gods liefde. Mensen hebben zich altijd afgevraagd wat daarvan het geheim is. God heeft de mensen, zolang de wereld bestaat, nooit laten vallen. Ook niet als ze weinig van Hem wilden weten. Waarom? Wat ziet God nog in ons? Maar nu heeft God zijn geheim open en eerlijk verteld. Jezus is gekomen. Met Pasen hebben wij gevierd dat Jezus de dood heeft overwonnen. Jezus Christus is het geheim: door Hem mogen wij Gods kinderen zijn.
Hoe wonderlijk mooi: ons leven wordt hoopvol en goed. En God krijgt alle eer.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.