PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 Augustus Zondagsbrief 19 Augustus
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Astrid
Oppasdienst: Aernout en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Podt
 

Meeleven
Aart Ek heeft al enkele weken last van een hernia. Inmiddels gaat het gelukkig iets beter. Van harte beterschap gewenst.

De tweede dienst
Vanaf september krijgt de tweede dienst een bijzondere inhoud. De reacties op de gemeenteavond en de bezinning op de kerkenraad leidden tot het volgende concept.
• Er komen drie soorten diensten, die voorbereid worden door gemeenteleden.
1) Gebed en getuigenis 2) Leerdiensten 3) Zangdiensten. Daarnaast is er Kliederkerk en blijven de Open Diensten.
• De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Gebeden, liederen en lezingen uit de Bijbel krijgen in iedere dienst een plek. Afhankelijk van de soort dienst wordt gekozen voor onderwijs, getuigenis, stilte, gedicht, meditatieve tekst, onderwijs, een beeld of filmpje, speciale voorbede, ruimte voor vragen, enzovoort.
• Op een zondag waarop het avondmaal gevierd is, wordt ’s avonds gezocht naar een vorm om de Heer daarvoor te danken.

De avonddiensten bieden eigen mogelijkheden om gasten hartelijk te ontvangen en ze mogelijkheid te bieden om Gods liefde en genade te ondervinden.

Voor september en begin oktober is het schema voor de avonddiensten:
2 september: Open dienst
9 september: Gebed en getuigenis
16 september: Leerdienst
23 september: Startzondag; geen tweede dienst.
30 september: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur)
7 oktober: Open dienst

Data om te noteren: 23, 26 en 30 september
• Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Ben je in iets moois
tegen gekomen waarin je iets van God herkent? Stuur je foto met een paar
woorden ter toelichting naar Theo Ettema:
• Op de 26e september is er een Open FOCUS-avond in de kerk (of misschien al in de grote zaal?). Een mooie gelegenheid om iets te proeven van het FOCUS-traject of in te stromen!
• Op zondag 30 september hopen we van 15.30 – 17.00 uur voor de tweede keer ‘Kliederkerk’ te houden.

LINKT
LINKT is de pioniersplek van de Protestantse Gemeente Almelo. De wijken De Ontmoeting, De Pniël en De Grote kerk werken samen aan een laagdrempelige manier van kerk zijn. Speciaal voor jonge mensen, dertigers en veertigers.
  • LINKT-stadspastoraat is met ingang van september op de
    donderdagmorgen (van 10.00 –21.30 uur). We combineren het stadspastoraat met ‘gezellige koffiedrinken’.
  • De ‘Oriëntatiecursus christelijk geloof’. Vier avonden voor mensen die kennis willen nemen van het christelijk geloof. Wordt gehouden in aansluiting op LINKT-pleisterplaats. (zie verder beneden)
  • LINKT-pleisterplaats (iedere 2e woensdag van de maand 17.30 – 19.30 uur) wordt vanaf oktober – januari 2019 aangevuld met een Kun je eerst samen een broodje eten. De LINKT-bijeenkomsten blijven we op dezelfde manier houden, omdat de deelnemers er enthousiast over zijn. Iedere derde zondag van de maand 13.30 – 15.00 uur. 17 juni ging het over de omgang met de schepping
  • (Thema: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig??). 15 juli komen we weer bij elkaar. Schuif aan! Welkom!
Oriëntatiecursus Christelijk geloof
Wat is eigenlijk de betekenis van Pasen? En van Pinksteren? Waarom heeft de zondag een apart karakter? Wie was Jezus eigenlijk? Wat gebeurt er in een kerk? Wat is de ‘goede boodschap’ van de Bijbel?

Dit soort vragen staat centraal tijdens de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Tijdens vier
woensdagavonden wordt een introductie gegeven in wat het christendom als godsdienst inhoudt. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers. Deelname aan deze cursus is geheel vrijblijvend. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid.

De cursus vindt plaats in ‘Het Pakhuis’, Weefgetrouw 58, Almelo. Data: de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan.
De avonden duren van 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf. (Om17.30 uur is er koffie en daarna wordt er soep en een broodje geserveerd.)
Deelname aan de cursus van vier avonden kost € 15,-. Het cursusboek is daarbij inbegrepen. Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif 1, Almelo); T. 0546 – 673395; .

Vakantie
Deze week heb ik nog een weekje vrij. Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op uw wijkouderling of onze scriba Dinant Kramer.
Catherinus Elsinga

Collecte Diaconale ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering (SchuldHulpMaatje). Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Oud papier
Ondanks de vakantie willen we u het plezier van het wegbrengen van het oude papier niet
ontnemen. U kunt aanstaande zaterdag de 25e augustus tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de container aan de Bornerbroeksestraat.

Voortgang plein
Zoals u hebt kunnen zien hebben we tijdelijk een wel erg grote zandbak gecreëerd maar troost u, de stratenmakers beginnen zo snel mogelijk. We zoeken nog naar hulp van mensen die willen helpen de stenen op pallets te stapelen zodat het voor de stratenmakers makkelijk werken is. Aanmelden kan bij Henk Podt

Vakantie
Ook de zondagsbrief heeft recht op vakantie en om die reden zal er 2 september geen
zondagsbrief verschijnen. Wilt u hier met uw copy rekening mee houden?

Kidzzcorner

Thema: Trouw aan de HEER (Daniël 1)

Eet jij wel eens bij een vriendje of vriendinnetje? Is het eten daar hetzelfde als thuis? Misschien eet je wel eens bij iemand die uit een ander land komt. Uit Marokko, Nigeria of Suriname. Wat is het verschil?

Nebukadnezar heeft Daniëls land veroverd. De koning neemt Daniël en zijn vrienden mee naar zijn eigen paleis in Babel. Dat doet hij omdat zij belangrijke joodse jongens zijn. Dat is niet fijn, want hij wil hen veranderen in perfecte Babylonische paleisknechten. Ze moeten in drie jaar tijd alles leren dat de koning belangrijk vindt, ze moeten geloven in de goden van Babel en eten wat in Babel gewoon is. Zelfs hun namen worden veranderd, die verwijzen nu naar de goden van Babel.

Maar Daniël gelooft in de God van Israël en leven zoals de HEER graag wil. Daniël en zijn vrienden blijven de HEER dienen: ze willen eten wat volgens de Gods wetten goed is. God is erbij en helpt hen. Want hun kamerheer geeft hun een kans alleen groenten te eten.

God laat zien dat Hij trouw aan Hem zegent.

Startzondag
Op zondag 23 september hopen we samen het nieuwe seizoen te beginnen met de jaarlijkse startzondag. De voorbereidingscommissie is al druk in de weer en nodigt u allen van harte uit voor deze leuke en gezellige startzondag. U (en jij) mag natuurlijk ook vrienden, familie en bekenden meenemen, want iedereen is welkom!
Om de dag te kunnen voorbereiden hebben we wel wat hulp nodig. Er moet namelijk soep
worden gekookt, salades gemaakt en cake en koek gebakken. Wilt u meehelpen? Dan vindt u achter in de kerk (en anders via de familie Ettema) een intekenlijst waarop u uw bijdrage kunt aangeven.
Maak je deze zomer nog een foto van iets moois waarin je iets van God herkent? Stuur de foto dan met een kort verhaaltje erbij naar Theo Ettema, . Ze worden dan op de startzondag gepresenteerd.
Voor een goede organisatie is het wel belangrijk dat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Wilt u zich daarom even aanmelden via onderstaand opgavestrookje (mag in de collectezak) of via de mail bij de scriba? O ja, er zijn geen kosten aan verbonden, maar natuurlijk staat er straks wel een collectebus voor uw vrijwillige gift.
 
Opgave voor de Startzondag. Inleveren tot uiterlijk zondag 16 september
Naam ..................................................................................
Telefoon ....................................................................................
Aantal personen ......................................................................
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.