PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 18 Februari 2018 Zondagsbrief 18 Februari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Erna Veninga en vanavond: Dinant Kramer
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede en vanavond: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Smink uit Wierden
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Peschar uit Hollandscheveld
Om 19.00 uur: drs. Leeflang uit Veenendaal

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Niels
Oppasdienst: Jessica en Frouwkje
Koffieschenken volgende week: fam. Vink
 

Meeleven
Van de zieken noemen we broeder Ribberink die nog een behandeling zal ondergaan, Natasja Smith, die verblijft in De Hoop in Dordrecht, broeder J. Dreves, broeder en zuster Zwinselman, broeder Hansen, broeder Janssen en zuster Sasbrink.

Valentijn
Van een christelijke priester in Rome was bekend dat hij vervolgde christenen hielp in de tijd van keizer Claudius II. Hij werd betrapt toen hij christelijke paren trouwde en andere christenen hielp om te ontkomen aan de vervolgingen. Hij werd gearresteerd en  evangen gezet.
Hoewel keizer Claudius aanvankelijk wel op Valentinus – want zo heette de priester – gesteld was, veroordeelde hij hem toch tot de dood. Dat besluit nam de keizer toen Valentinus de keizer opriep om zich te bekeren.
Valentinus werd bekogeld met stenen, afgerost met stokken en uiteindelijk onthoofd op 14 februari van het jaar 269. Tweehonderd jaar later, in het jaar 496 werd de 14e februari genoemd naar Valentinus, oftewel Valentijn. Hij is de beschermheilige van verloofde stellen, bijenhouders, gelukkige huwelijken, verliefden en jonge mensen...
Ik weet niet wat priester Valentinus zou vinden van de manier waarop Valentijn gevierd wordt. Waarschijnlijk zou hij blij zijn met iedere uiting van liefde. Tegelijkertijd zou hij verwijzen naar de bron van de liefde. Liefde komt niet uit de lucht vallen, maar wordt uit de hemel gestuurd. Door God in Christus. En Valentijn heeft aan den lijve ondervonden dat liefhebben in Jezus’ naam niet goedkoop is. Liefde blijkt door lijden heen, zoals bij onze Heer.

Actie kerkbalans en gemeenteavond
Het goede bericht van de actie kerkbalans is dat heel wat mensen hun bijdrage hebben verhoogd. Dank daarvoor! Helaas zijn er ook enkele forse bijdragen vervallen. Al met al is de opbrengst lager dan gehoopt en lijkt er een tekort te ontstaan van ongeveer € 13.000,-.
Dat zullen we met elkaar op moeten lossen, want iedere wijkgemeente van de PGA heeft de plicht om in ieder geval quitte te spelen. De kerkenraad wil daarbij de vernieuwing en groei van de gemeente voor ogen houden. Met inachtneming daarvan willen we graag met de gemeente verkennen welke goede mogelijkheden er zijn om de financiën op orde te krijgen. Het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarin meedenken. Komt u ook op de gemeenteavond op woensdag 21 februari? De aanvang is 19.30 uur.

Begrotingen 2018
Ter voorbereiding op de gemeenteavond is het van belang dat de gemeente inzicht heeft in inkomsten en uitgaven. Daarom zijn hieronder de begrotingen opgenomen van wijkgemeente De Ontmoeting en van de wijkkas van onze gemeente. Daarin kunt u zien dat de begrote opbrengst van Kerkbalans € 87.000,- is. De werkelijke opbrengst is uitgekomen is op een kleine € 81.000,-. Daardoor is het begrote tekort op dit moment ongeveer €13.000.Kliederkerk start op 11 maart
De eerste kliederkerk hopen we te houden op zondag 11 maart om 15.30 uur.
Thema: ‘Genoeg om uit te delen’. We beginnen met een creatief gedeelte, waarbij niet alleen de kinderen maar ook alle (!) volwassenen op een creatieve manier aan de slag gaan met het thema.
Vervolgens wordt het verhaal verteld en uitleg gegeven. We maken daarbij
gebruik van wat kinderen en volwassenen gemaakt hebben. We nemen tijd om te bidden.
Tenslotte is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige maaltijd met soep en een broodje. We hopen speciaal dat alle kinderen van de kerk en uit de wijk, maar ook ouders met de opa’s en oma’s erbij zijn. Er zijn heel wat volwassenen die geen (jongere) kinderen hebben.
Vanzelfsprekend horen ook zij erbij! Samen zijn we het gezin van de Heer.

Eerste LINKT-bijeenkomst vanmiddag 13.30 uur
Op zondag 18 februari is de eerste LINKT-bijeenkomst. We luisteren naar de uitleg van de Bijbel en praten erover door. Deze keer delen we wat we hebben meegekregen en wat we met die ‘bagage’ doen. Ben je twintiger, dertiger of veertiger? We zouden het echt fijn vinden wanneer je aan zou schuiven! 18 Februari, 13.30 uur, Het Pakhuis – Touwbaan 58.
Rob en Agnes de Lange, Henk Meier, Adriande Uspessij en Catherinus Elsinga.

Buurtpastor 1 keer per maand
Het stadspastoraat van LINKT is iedere dinsdagmorgen aan de Touwbaan 58 van 10.00 – 12.00 uur. Ik hoop daar ook regelmatig beschikbaar te zijn voor het pastoraat. Dat betekent dat het buurtpastoraat in onze wijk minder vaak nodig is. Voortaan iedere
derde donderdag van de maand van 9.00 uur – 10.30 uur in De Ontmoeting. Dan zijn Agnes de Lange en ik beiden aanwezig. Zoals in voorgaande zondagsbrieven is aangegeven kan dan ook voorbede gevraagd worden in verband met ziekte.

Catherinus Elsinga

40-dagentijdcollecte, Kerk in Actie, Noodhulp, Syrië.
Met je kinderen op de vlucht. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting
redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Oud papier
Zaterdag 24 februari kunt u weer terecht aan de Bornerbroeksestraat 455 voor het inleveren van uw oude papier. De mannen staan u op te wachten van 09.00-12.00 uur.
De opbrengst is voor het pastoraatfonds, dat betekend het in stand houden van de predikantsplaats. U helpt toch ook mee?

ZWO.
Graag wil ik beginnen om u allemaal te bedanken voor uw meeleven met ons project in India. Maar ook dat u het mogelijk hebt gemaakt dat wij mee konden werken aan de financiering van dit project. In 2017 hebben de collectes in de Avondmaals- en de ZWO-dienst € 4640 opgebracht. Dit gaat in zijn geheel naar het project. De acceptgiro-actie leverde vorig jaar € 7320 op. De helft daarvan is voor het project. Ook draagt de diaconie € 10.000 bij voor dit werelddiaconaatsproject. Daar zijn we de diaconie enorm dankbaar voor.

Naast dit project hebben we geld gegeven voor de slachtoffers van de orkaan Irma, voor noodhulp in Nepal en Bangladesh en voor hulp aan Rohingya-gezinnen in Myanmar. Ieder project € 1250. Daarnaast ook nog € 2500 voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, NO Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. En ik weet zeker dat het dit jaar niet anders zal zijn.

U ziet dat er best veel geld nodig is en mocht u nog iets extra’s willen bijdragen dan kan dat via de
zendingsbussen, die in alle kerken hangen. Als u ze niet weet te vinden kunt u het ZWO-lid in uw wijk
ernaar vragen. Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Uitnodiging
We willen u van harte uitnodigen voor een gezellige middag.
Spreker is Gerrit Kraa hij vertelt ons over de Twentse taal.
Rienke Vedders-Dekker neemt een sportleraar mee en geeft ons tips om fit te blijven.
De datum 8 maart donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------.
Ik geef mij op :naam.
Pers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------.
U kunt het briefje inleveren bij de diaconie of Jacob Dogger.

Kidzzcorner

Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.

Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet. Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen. Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken.

Zondag 18 februari: Marcus 6:14-29 Projectthema: Hoopvol door de pijn De nieuwe schepping – door het lijden heen

THEMA: Is Johannes de Doper echt dood?
INZOOMEN OP DE: SLAK
Slakken zijn de opruimers van dode natuur, maar ze eten ook graag van jonge planten; dat is natuurlijk niet de bedoeling... dan gaat het mis in de tuin.
Dan is er geen groei, dan houdt de plant het niet vol. Levende planten hebben bescherming nodig. Zoals wij Gods hulp nodig hebben om pijn en verdriet te verdragen en te groeien in geloof.

UITLEG POTLOODGUMMETJE:
Wat kan er veel mis gaan. Dan lijkt het of er niets kan verbeteren, dat is niet meer mogelijk. Denk maar aan Johannes de Doper die er niet meer is. En toch gebeurt het, ook al kan Johannes de Doper het Woord niet meer verspreiden, Jezus kan dat wel. Hij maakt het mogelijk! Een beetje zoals met dit potloodgummetje. Kijk hier staat NIET MOGELIJK maar als we NIET uitgummen dan wordt het... MOGELIJK. En dat is wat God doet, bij Hem is alles mogelijk!

OM TE ONTHOUDEN:
God blijft bij ons ook in moeite en verdriet! Zijn werk gaat door!

Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.