PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 Juni 2018 Zondagsbrief 17 Juni 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Theo Ettema
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Schuitemaker uit Elburg
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Rentier uit Amersfoort
Om 19.00 uur: ds. De Ruiter uit Aalsmeer (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Extra collecte is voor het project van ZWO (zie onder)
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Jessica
Oppasdienst: Gisela en Annemarie
Koffieschenken volgende week: dhr. en mevr. Stigter
 

Meeleven
Nico de Olde is na de heupoperatie weer thuis gekomen. Ook Felix Mak is weer aan de Magnoliastraat en na de operatie weer aan de beterende hand. We zijn met Jan Soeterbroek dankbaar voor de goede uitslag na het onderzoek in het ziekenhuis. Marjan Smelt is in Eugeria voor revalidatie. Marjanne Schultink is geopereerd aan de elleboog. Er is nog heel wat oefening en geduld nodig. Sterkte met de revalidatie! Voor zr. Mensink zoeken de artsen naar een goede balans in de medicatie. We leven ook mee met broeder Henk van Dijk en met broeder en zuster Eshuis. Zr. J. Brouwer, onderging een knieoperatie; waarschijnlijk komt zij de komende week weer thuis. Jannie de Leeuw is geopereerd en inmiddels weer thuis en herstellende.

LINKT-bijeenkomst.
Vanmiddag 13.30 – 15.00 uur. 17 juni gaat het over onze omgang met de schepping (Thema: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig – en hoe kan het anders??). “Het Pakhuis”, Touwbaan 58. Schuif aan! Van harte welkom!

Jij - mee naar Praag?
IZB-FOCUS organiseert in samenwerking met de GZB een inspirerende jongerenreis naar Praag. Van 9 - 12 november 2018 krijg je de kans om met andere (jonge) christenen uit Nederland en Praag te ontdekken hoe je op Jezus gericht kunt leven! Er kunnen twee jongeren (tussen 18 en 25 jaar) uit onze gemeente mee. Iets voor jou? Geef je op bij Aernout of Corien Stigter.

Praagse christenen laten zien hoe zij leven, hoe zij Jezus volgen, hoe zij zoeken naar manieren om te geloven op hun plek. Ze zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. En samen ga je in gesprek rond een open Bijbel. We lopen mee met christenen in Praag die zich inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. We horen hoe je als christen verschil kunt maken en wat dit van je vraagt.

Jouw speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi stukje natuur of iets anders. Theo zorgt er voor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

Startzondag 23 september
Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Wil je meehelpen bij de voorbereiding? Graag! Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer:

Collecte Kerk in Actie,
Binnenlands Diaconaat, Inloophuis als ontmoetingsplek. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Catherinus Elsinga

De Avondmaalscollecte is voor ons project. “Tegen kinderarbeid in India”.
Veel kinderen die op het platteland opgroeien helpen hun ouders op het land of in het huishouden. Af en toe helpen kan geen kwaad, maar als kinderen daardoor (delen van het jaar) niet meer naar school kunnen, dan is er sprake van kinderarbeid. Het komt vooral voor bij ouders die niet opgeleid zijn en op korte termijn aanvulling op hun inkomen nodig hebben. Kinderen stoppen met school om voor deze aanvulling te zorgen. Als kinderen met school stoppen ondernemen de scholen en de overheid meestal geen actie. Bij schooluitval speelt bovendien mee dat de Indiase samenleving steeds individualistischer wordt. Grootouders, buren en dorpsleiders zijn minder dan voorheen betrokken bij de opvoeding van kinderen. Sinds 1998 zet CASA zich in tegen kinderarbeid en helpt de organisatie kinderen terug naar school. Volgens CASA is ieder kind een geschenk van God en een aanwinst voor de samenleving.

Omdat de inkomsten van kinderen die teruggaan naar school wegvallen, ondersteunt CASA hun ouders om extra geld te verdienen. Ze krijgen bijvoorbeeld geiten, zodat ze melk en kaas kunnen verkopen. Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Oud papier
Zaterdag 23 juni is het weer zo ver, u kunt uw oud papier inleveren tussen 09.00-12.00 uur bij de container aan de Bornerbroeksestraat.

De Almelose Ruiterdagen.

Van 15 tot 24 juni zijn de ruiterdagen weer gepland, een groot gebeuren.  De laatste jaren is er ook een kerkdienst in de tent naast het hoofdterrein. Deze vindt plaats op zondag 24 juni en begint om 10.00 uur. Wij willen u/ jullie van harte uitnodigen, om dit stuk missionaire werk, mee te maken. Dat we deze kans krijgen is bijzonder. We mogen dit met een aantal kerken in Almelo organiseren. Het thema dat ds. Egbert van Rhee (de Bron) wil bespreken is “Paardenkracht “
Basale gedachte hierachter is, waar je je kracht vandaan haalt. De muzikale medewerking wordt verzorgd door de muziekband van de Baptisten gemeente. Parkeren kan op P3 en P4 en als u zegt dat u voor de kerkdienst komt mag u gratis parkeren. We hopen u/ jullie te ontmoeten. Aukje Heetebrij en Ben Hemstede

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Kidzzcorner

Thema: Job tot de orde geroepen (Job 40)


Heb jij wel eens een nijlpaard gezien? Een nijlpaard is erg groot en sterk.
Een nijlpaard eet ook heel veel. Hij is zwaarder en sterker dan ieder mens.
God heeft dat dier gemaakt en zorgt voor hem. Hij is de Koning van de hele wereld.

Job vindt dat God het niet goed heeft gedaan. Anders had Job niet zoveel ellende over zich heen gekregen. God
zegt tegen de verdrietige en boze Job:  Ik ben de Allergrootste, groter en machtiger dan dieren en mensen.
Jij voelt je nu ellendig en begrijpt niks van wat er gebeurt, wat Ik doe. Maar echt waar, Ik zorg voor het machtige nijlpaard, maar ook voor jou.

God zegt: ik heb het nijlpaard geschapen, Ik weet alles van het nijlpaard en Ik zorg voor het nijlpaard. Ik heb iedereen geschapen, ook jou; ik weet alles van iedereen, ook van jou; Ik zorg voor iedereen,
ook voor jou. Weet jij echt beter hoe het verder moet dan Ik, Job?
Ik weet echt wel wat Ik doe, ook al begrijp jij het niet. Vertrouw toch op mijn macht en liefde. Ik hou van jou en laat je nooit alleen. Vertrouw je Mij? Geloof je dat ik jou liefheb?
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.