PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 december 2017 Zondagsbrief 17 december 2017
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Kootwijkerbroek
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Theo Ettema
Organist: Marco Haakmeester en vanavond: Rene Schipper
Koster: Henk de Roo en vanavond: Henk de Roo
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Kranen uit Vriezenveen

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Van Wingerden uit Rijssen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jannie, Astrid en Jakko
Oppasdienst: Aernout en Eelke

Koffieschenken volgende week: Fam. Stigter en mevr. de Vries
Meeleven
Van de zieken noemen we broeder Oosterhof. We denken aan broeder en zuster Zwinselman. Broeder Janssen. Broeder Frits Kok. Ineke Oosterveld kon na een korte ziekenhuisopname gelukkig weer naar huis.
Herman Janssen kreeg goede berichten van de arts. Na de zware chemokuur blijkt de tumor geheel verdwenen te zijn. Er volgt nu nog een bestraling. De familie Janssen is de Here God zeer dankbaar voor deze bijzondere uitslag.

Alleen de stille vijver weerkaatst de sterren
Wees stil mijn ziel, God wil je Herder wezen. Hij kent je naam en leidt je aan Zijn hand.
Jezus zegt van Zichzelf dat Hij de wortel en het geslacht van David is. De blinkende Morgenster. Het is de ster die de duisternis overwint, de heraut van de zon. Licht dragend, morgen brengend. Het licht van deze Morgenster mogen we opvangen. De Morgenster op laten gaan in ons hart, om als gelovigen lichtende sterren te zijn voor onze omgeving.
(Naar Els van Dijk/ kerstkaart EH)

In memoriam Henk Stegeman
Op 1 december is broeder Henk Stegeman van ons heengegaan. Hij mocht de leeftijd van zesentachtig jaar bereiken.
Afgelopen woensdag hebben de begrafenis en de uitvaartdienst plaats gevonden in een dienst waarin de luitenant van het Leger des heils voorging.
Henk Stegeman was een hartelijke man; hij knoopte gemakkelijk een gesprek aan en was gastvrij. Wat er in zijn hart leefde uitte hij graag door te zingen.
Sinds de het predikantschap van ds. Woudenberg, met wie ze goede contacten onderhielden, zijn broeder en zuster Stegeman aan onze gemeente verbonden. Enkele weken geleden waren ze tijdens een avonddienst nog in ons midden. Binnen het Leger des Heils deden ze jarenlang vrijwilligerswerk.
De laatste twee jaren ging de gezondheid van broeder Stegeman zienderogen achteruit. Hij was gauw moe en kon niet meer volbrengen wat hij graag wilde. Op 1 december is hij heengegaan in vertrouwen op de Heer die leeft en leven geeft. Tijdens de dankdienst voor zijn leven stond de luitenant stil bij de tekst die ook klonk bij het huwelijk van broeder en zuster Stegeman: Want God de Heer is een zon en schild. De woorden die daarop aansluiten zijn: ‘De HERE geeft genade en ere…. HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt’.

Overlijden
In de afgelopen week is heengegaan zr. Pieternella Johanna Meijer-Weerd, op de leeftijd van 94 jaar.
De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaats gevonden.

Meedoen met FOCUS
In de afgelopen weken gaven we al regelmatig wat informatie over FOCUS. Een tweejarig project voor de hele gemeente. Met de FOCUS op de Heer getuige zijn midden in het gewone dagelijkse leven.
De start is op zondag 7 januari 2018. Een nieuw jaar, een nieuw project!
We werken er op drie manieren aan:
  • In FOCUS-groepen (vergelijkbaar met de Gemeente Groei Groepen)
  • Tijdens de erediensten\
  • e gaan er thuis mee aan de slag
Wie mee wil doen met een FOCUS-groep kan contact opnemen met Henk Oosterveld. Hij zoekt met je naar een geschikte groep. T. 814971;
Je kunt ook thuis – alleen of in gezinsverband – meedoen. Wil je een boekje bestellen, geef het dan door aan Louise Hemstede. T. 642891;

Gebed voor FOCUS
Het FOCUS-traject gaan we in afhankelijkheid van de Here God. Daarom is gebed essentieel.
Ben je bereid om regelmatig voor FOCUS te bidden? Dan kun je het – als je wilt – doorgeven aan Albert Jansen.

Buurtpastor en gebed
(Vrijwel) iedere donderdagmorgen ben ik van 9.00 uur – 10.30 uur in de kerk. Buurtbewoners of leden van de gemeente hebben dan de gelegenheid om het gesprek aan te gaan.
Agnes de Lange en ik zijn voortaan de derde donderdag van de maand samen in de kerk. Dan is er voor mensen die voorbede wensen in verband met zwakheid of ziekte gelegenheid om te spreken en samen te bidden. U of jij zijn van harte welkom!

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconale ondersteuningen. Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geeft wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Lichtjestocht
U hebt de laatste weken trouw glazen potjes meegenomen naar de kerk voor de Lichtjestocht.
Deze zondag is dus de laatste mogelijkheid om ze mee te nemen. Mocht u toch nog een hoeveelheid potjes weten te bemachtigen, dan kunnen ze a.s. maandagavond gebracht worden bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Alvast bedankt, namens het kernteam Lichtjestocht,
Louise Hemstede

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Oud Papier/auto wassen/ lege flessen
Inmiddels beginnen steeds meer mensen de weg te vinden naar de container aan de Bornerbroeksestraat. We hebben de 2e keer meer opgehaald dan de vorige keer, maar nog niet genoeg om het pastoraatsfonds te spekken. Zaterdag 23 december kunt u weer terecht van 09.00-12.00 uur en uw papier af leveren. Uiteraard is er ook weer de verkoop van de heerlijke harde worsten.
Nieuw in het assortiment is het inleveren van statiegeldflessen! U kunt uw lege flessen (uiteraard met statiegeld) inleveren en de doppen van alle flessen ook, deze worden dan ingezameld voor een geleidehond, deze actie loopt al langer in de kerk. De opbrengst van de flessen is voor de stichting.
NB gezien de verwachte weersomstandigheden is besloten het autowassen niet door te laten gaan, dat wordt verplaatst naar het voorjaar!

Oliebollen
Zoals u gewend bent worden er aan het eind van het jaar weer heerlijke oliebollen gebakken, de opbrengst is voor de stichting. U kunt ze bestellen via het bestelformulier dat u kunt inleveren bij Mathilda of Henk Podt. We bakken ze weer bruin op de 29e en u kunt ze afhalen tussen 13.00 en 15.00 uur.

Kidzzcorner
Kerstproject 2017: 'Gegrepen door Gods liefde'.
Het kerstproject 2017 staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Ninevé, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Ninevé getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct.

Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Ninevé.
Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Ninevé, te verlossen van de zonde.
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruitkijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.
Voor in de kerk staat een titelbord. Elke zondag tot aan het einde van dit jaar komt hier een symbool te hangen. Dit symbool is gemaakt van materiaal wat te maken heeft met het leven om en rond de zee omdat de zee in de verhalen over Jona zo belangrijk is.

Zondag 17 december: Jona 3: Gehoorzamen aan Gods liefde.
God wil liever vergeven dan bestraffen. Daarom stuurt Hij opnieuw Jona naar Ninevé. De mensen van Ninevé horen de boodschap en gooien het roer direct om. De mensen bekeren zich. Bekeren is teruggaan naar God: het verkeerde achter je laten en weer het goede doen. Een nieuw leven, weer helemaal op God en je naaste gericht. Op weg naar Kerst hopen wij op de Verlosser, op Jezus’ komst.
Luister naar Gods waarschuwingen en aanwijzingen.
Gebruik Gods Woord als je kompas zodat je de juiste richting blijft volgen, zodat je kunt leven en Gods liefde vol vreugde kunt tonen. De cirkel van het kompas is wit: de kleur van God. Het kompas is gemaakt van hout als nieuw leven. De cirkel is van touw gemaakt en verwijst naar de verbondheid van God met de mensen.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.