PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 Juli 2018 Zondagsbrief 15 Juli 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Marco Haakmeester
Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Ds. De Goeijen uit Den Ham

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakantie bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Jessica
Oppasdienst: Astrid en Lisette
Koffieschenken volgende week: Mevr. Duiven en mevr. Kruize
Meeleven
We willen denken aan de zieken in de gemeente, aan hen die aan huis gebonden zijn. Tine Visser is geopereerd aan haar knie, de operatie is goed verlopen en inmiddels is ze weer thuis.

15 juli, Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen.
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

Oud papier
Zaterdag 28 juli bent u weer van harte welkom aan de Bornerbroeksestraat om uw oud papier in te leveren, vanaf 09.00 tot 12.00 uur bent u welkom.

Plein
U hebt vorige week gelezen dat we hulp hebben aangeboden gekregen om het plein ”leeg” te maken, 2 gezinnen uit Hasselt komen ons helpen. Natuurlijk kunnen ze het niet alleen en we vragen dan ook aan u als gemeente uw hulp, al zou het maar een paar uurtjes zijn, vele handen maken licht werk en een goed plein is in ons aller belang. Aanmelden voor hulp kan bij een van de bestuursleden, Nel Oosterhuis, Henk Podt, Aart Kroeskamp, Thom Schepers of Nico Kamp.

HERHAALDE DRINGENDE OPROEP! NEEMT U A.U.B. DE TIJD OM ONDERSTAANDE TE LEZEN!

Beste gemeente,

Vanwege gebrek aan leiding en assistenten hebben wij in het afgelopen kwartaal geprobeerd beide leeftijdsgroepen van de kindernevendienst tot een groep samen te voegen. Het is ons opgevallen wanneer de groep kinderen groter is, het soms lastig is om de kinderen een Bijbelse vertelling te geven die past bij hun leeftijd. Of het is voor de jongsten te moeilijk of het is voor de oudsten te eenvoudig.
Ook missen wij de diepgang die wij wel bij de oudste kinderen kunnen verwerken in een nagesprek maar moeilijk is vanwege de jongsten.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat wij met het geringe aantal aan leiding en assistenten erg kwetsbaar zijn geworden m.b.t. het van elkaar kunnen overnemen bij ziekte e.d.

Gaat u dit ook aan het hart?

Daarom doen wij opnieuw een dringende oproep aan u/jou voor hulp! Wat is het verschil tussen leiding geven en assistent zijn? Leiding: leidt de groep, vertelt de Bijbelse vertelling en bereidt de verwerking voor a.h.v. het aangeleverde materiaal van Vertel het Maar.
Assistent: helpt de leiding praktisch waar nodig tijdens de kindernevendienst. Te denken valt aan begeleiding naar het toilet, helpen bij het maken van de verwerking e.d. Assistent kunt u/jij zijn vanaf 12+.

Wilt u/jij ons komen versterken met één van beide taken? Of heeft u/jij nog vragen? Meld je dan aan bij Jessica Vossenbeld.

Persoonlijk mensen vragen is de beste manier wordt gezegd. Dat hebben wij ook gedaan. Helaas hebben wij steeds nee als antwoord gekregen. Voelt u zich daarom nu persoonlijk door ons aangesproken. Wij horen graag van u/jou! Namens allen van de kindernevendienst bedankt voor uw aandacht.

Kidzzcorner

Thema: Echt leven (Efeziërs 2:1-10)
Als een auto beschadigd raakt, kun je er soms gewoon mee blijven rijden, maar mooi is dat niet. Een autoschadebedrijf kan die weer als nieuw maken. Met nieuwe onderdelen, krassen en deuken wegwerken en tenslotte alles in de goede kleur spuiten. Je ziet niets meer van wat er mis ging.

Paulus zegt: God maakt ons nieuw. Niet zo goed als nieuw, nee, helemaal nieuw. Iedereen luistert liever naar zichzelf dan naar God. Dat is fout; daar ga je ook verkeerde dingen door doen. Maar dan gebeuren Gods wonderen!

Eerste wonder: Jezus komt en redt ons. Daardoor mogen wij net als Hij voor altijd leven, voor altijd dichtbij God zijn.
Tweede wonder: wij zien dit wonder en zijn er blij mee. Dan gaan we anders leven. Niet meer zoals we waren, eigenwijs, maar wij gaan goed luisteren naar God. En daardoor worden wij nieuw, zoals God ons heeft bedoeld.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.