PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 April 2018 Zondagsbrief 15 April 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Kootwijkerbroek
Ouderling van dienst: Dinant Kramer en vanavond: Bonne Oosterhuis
Organist: Rene Schipper en vanavond: Testify
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: Ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Hazeleger uit Ommen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerkdienst gemist
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Niels
Oppasdienst: Chantal en Joke
Koffieschenken volgende week: fam. Kroeskamp
Waar staan we in 2027?
Die vraag stelde de PGA onlangs aan de orde bij de vijf wijkgemeenten in Almelo. Reden: zorgen over het teruglopend aantal leden en de verwachte daling van de inkomsten. Inderdaad, als je de lijnen  doortrekt, dan is er reden tot bezinning. Toch zette een berichtje over het kleine stadje Pencoed in Wales me aan het denken. In Pencoed is een kleine gemeente waar Allan Collings ouderling is. De samenkomsten van zijn gemeente trekken slechts vier mensen. Het weerhield ouderling Allan Collings uit Wales er niet van een leegstaande kerk met vijfhonderd zitplaatsen te betrekken, aldus de site WalesOnline.
De Pencoed Gospel Hall, zoals de gemeente heet, moest vanwege haar geringe omvang haar vorige onderkomen in Pencoed verlaten. Vervolgens kwam ze uit bij de Salem Chapel, die twee jaar geleden dicht ging. Enigszins verbaasd was de verhuurder wel toen bleek dat Collings’ gemeente slechts vier personen omvatte, inclusief zijn vrouw Pauline. „Wel, dan hebt u nog 496 plaatsen te vullen!” De ouderling neemt de stap echter „in geloof”. „Wij geloven in God.” Zo heeft hij zevenduizend folders in de buurt laten verspreiden en wordt er van deze week elke avond een kerkdienst gehouden, in de hoop dat er nieuwe leden kunnen worden verwelkomd. (zie:  https://www.walesonline.co.uk/news/local-news/church-just-four-worshippers-taken-14476372#ICID=sharebar_twitter )

Wat doet de hoop op de Heer met een gemeente? Wat doet de Heer met een gemeente die op Hem hoopt? Waar zou de gemeente van Allen Collings over 10 jaar staan? En waar de PGA? En De Ontmoeting?

In memoriam
Op 29 maart is broeder Willem van Oosterom op de leeftijd van 87 jaar overleden. Hij groeide op in Almelo in de Rozenstraat. Hij was leraar Duits aan de ULO aan de Schoolstraat. Later was hij daarnaast ook directeur van de HAVO-top aan de PABO (Het Rosarium). Samen met zijn vrouw Joke Drenthen, kreeg hij vier kinderen en zeven kleinkinderen. Lezen en studeren vormden een rode draad in zijn leven. Halverwege de 60 behaalde hij nog zijn doctoraal Duits. Het geloof was belangrijk voor hem. Het geheim van het leven is te groot om te bevatten, maar er zijn tekenen van leven die ons op onze zoektocht de weg wijzen. In een wereld die onvolkomen is, behoor je de Levende Heer toe. De gebrokenheid van het bestaan ervoer hij in het overlijden van zijn jongere broer Hans, zijn zoon Gert-Jan en zijn vrouw Joke.
Tijdens de uitvaartdienst op 4 april in het crematorium Almelo hebben we Psalm 27 gelezen. ‘Het enige wat ik van de Heer verlang, dat ik mag wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven’. Wij mogen een tempel zijn van de Geest die in ons hart een heiligdom, een stille plek schept waar God kan wonen en waar je Hem iedere dag mag ontmoeten. Dan mag je iedere dag ingaan met een open verwachtingsvolle en hoopvolle blik. ‘Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer. ‘God hef veur ons n’ hoeskommen kloar’. Moge het Licht van Pasen de kinderen en kleinkinderen troost geven in deze moeilijke periode.
Ds. Rienke Vedders - Dekker

Meeleven
We blijven biddend meeleven met Albert en Frouwkje Jansen. Fijn dat enkele gemeenteleden het initiatief namen om dagelijks bij elkaar te komen om voor de zieken te bidden. We denken aan allen die thuis te kampen hebben met ziekte en we vestigen met hen onze hoop op de Here. Van Natasja Smith kregen we bericht dat ze komende donderdag hoopt te verhuizen naar een plek in Westerhaar waar ze begeleiding ontvangt. Ze laat u groeten en dankt voor het meeleven! Zuster J. de Jong-Appelmelk zal naar verwachting op 23 april een heupoperatie ondergaan. Fijn dat dit mogelijk is; ons gebed is dat de operatie voorspoedig verloopt.

Open Dienst over Billy Graham en Abraham
15 april is er 's avonds een open dienst met als thema 'Billy Graham en Abraham'. God roept mensen, vroeger en nu. We lezen uit Genesis 12: 1-13 waarin de Heer zei tegen Abram: ' Trek weg uit je land, verlaat je familie.. Ik zal je zegenen, .. en een bron van zegen zal je zijn.' Samen met de band 'Testify' zullen we met betrekking tot dit thema de volgende liederen uit de opwekkingsbundel zingen: nr. 27, 517, 609, 628, 701 en 789. Word u, word jij ook geroepen? Kom, luister en/of zing mee.

Vanmiddag LINKT bijeenkomst 13.30 uur
Verbindingen leggen, een nieuwe gemeenschap vormen, een link leggen tussen je dagelijkse leven en het evangelie, tussen jou en de ander. Dat is de visie van LINKT. Doe je mee? Speciaal voor mensen tussen de 25 en 45 jaar. Alle activiteiten worden gehouden in ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58 in Almelo. Gezellig en centraal gelegen (vlakbij de bibliotheek).
ZONDAG 15 april LINKT-bijeenkomst. 13.30 uur. We zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. We denken vanmiddag samen na over isolement én hoe dat doorbroken wordt. Weet je welkom en neem je vrienden mee!

Het LINKT-team!

FOCUS in het gezin
Het eerste onderwerp van het tweede blok is: de stem van Jezus. Als gezin kun je daarbij Johannes 21:1-7 lezen. Dat speelt zich af in Galilea, bij het Meer van Tiberias.
De discipelen die Jezus in het begin van het evangelie geroepen heeft, vind je hier bij elkaar. Op Petrus’ voorstel gaan ze weer vissen. Ze pakken het oude leventje weer op! Maar ze vangen niks.
Als ze ’s morgens vroeg weer naar de wal varen, staat Jezus op de oever. Dankzij Hem halen ze een enorme vangst binnen.
1. Ken je nog een verhaal uit de Bijbel waarbij Jezus zorgt voor een grote vangst?
2. We geloven dat Jezus ziet hoe wij bezig zijn in ons dagelijks leven. Hoe spreekt Hij nu tot ons?

Samen naar de FOCUS avond in Amersfoort
Op 24 April van dit jaar is er in Vathorst in Amersfoort ’s avonds een FOCUS-avond voor gemeenten die deelnemen aan het FOCUS-traject. Nadere informatie komt in de zondagsbrief. Op deze avond staan het gebed en de ontmoeting van gemeenten met elkaar op het programma. We moedigen u/jou aan om aan deze avond deel te nemen. Je kunt je opgeven bij Henk Oosterveld.

Catherinus Elsinga

Collecte, Kerkdienst gemist (‘kerkradio’)
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Lente Buffet
Het lente buffet van vrijdag 6 april heeft, behalve dat het volgens iedereen die er was, heerlijk heeft gesmaakt, het prachtige bedrag van meer dan € 1000, -- opgebracht! Dank aan ieder die zich hiervoor heeft ingezet.

Oud papier
De 4e zaterdag van de maand, dat is dit keer 28 april, kunt u weer terecht aan de Bornerbroeksestraat 455 om uw oud papier in te
leveren. U kunt terecht van 09.00 tot 12.00 uur en hulp is altijd welkom. Aanmelden kan bij Henk Podt of Nico Kamp

Kidzzcorner

Spaarproject kindernevendienst:
Vorige week hebben wij het geld uit de spaarpot aan Eelke gegeven om haar te helpen met haar schoolproject in Roemenië.
Nu beginnen wij weer met een lege spaarpot en gaan wij voor een ander goed doel sparen. Help je weer mee?

Thema: De eerste zonde (Genesis 3:1-14)

Vandaag horen wij hoe Eva door de mooie praatjes van de slang wordt verleid. Als iets niet mag, dan is de verleiding groot om het toch te doen. Mensen zijn nu eenmaal af en toe nieuwsgierig en eigenwijs! Eva en Adam kiezen ervoor om van de verboden boom te eten. Zij denken dat ze het net zo goed weten als Hij. Hebben ze God nog wel nodig? Eigenlijk gaan ze met hun rug naar God toe staan: ik luister lekker niet naar U. Dat wilde de slang, de duivel, bereiken. Hij stelt het heel mooi voor: net zo wijs zijn als God, maar dat kan natuurlijk niet. Mensen zijn God niet! Dan is opeens alles anders. Adam en Eva zijn bang voor God, ze schamen zich voor elkaar. Ze gaan elkaar de schuld geven. God straft hen; ze moeten uit het paradijs vandaan en komen in een wereld met allerlei moeilijkheden. Ziekte, pijn en dood bezorgen hun voortaan veel verdriet. Gelukkig laat God hen ook in die wereld niet alleen. Hij belooft dat Hij een Redder zal geven. De wereld wordt weer zoals die was.

Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.