PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 13 Mei 2018 Zondagsbrief 13 Mei 2018
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp en vanavond: Maaike Wesselink
Organist: Marco Haakmeester en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Kaljouw uit Nijverdal
Volgende week gaan voor: Om 10.00 uur: ds. Elsinga en om 19.00 uur: ds. Janse uit Ermelo
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de Zengdingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Niels
Oppasdienst: Tiny en Esther
Koffieschenken volgende week: Mevr. Veldman en de heer Minnée
Meeleven
Zuster J. de Jong-Appelmelk onderging een heupoperatie. Zij is inmiddels weer thuis om te revalideren. We noemen ook voor Gerda Kloosterboer, die binnenkort een operatie zal ondergaan en broeder Henk van Dijk uit Vriezenveen, die verblijft in in Villa de la Porte.

Bevestiging Aart Ek
Vanmorgen vindt de bevestiging plaats van Aart Ek als ouderling ten behoeve van de PGA als geheel. Hij zal als boventallig lid deel uit maken van de Algemene Kerkenraad (AK) en dus geen deel uitmaken van de wijkkerkenraad. Binnen de AK zal hij de taak van voorzitter op zich nemen. Veel wijsheid toegewenst!

Toerusting pastorale teams 24 mei
Op 24 mei is er weer een toerustingsavond voor de pastorale teams. Voor de ambtsdragers en de pastorale werkers in onze gemeente. De aanvang van de avond is 19.30 uur (tot ongeveer 21.15 uur). We hopen elkaar  te bemoedigen om met verwachting de gesprekken in de wijk te voeren!

Open dienst 27 mei
Op zondag 27 mei is er een Open Dienst en we maken dan kennis met twee mensen die goed in de slappe was zitten. Bill Gates, de rijkste (of op één na rijkste?) man ter wereld en koning Salomo, die behalve erg rijk ook zeer wijs is. Die wijsheid heb je ook wel nodig om goed met je vele bezittingen om te gaan, anders gaan die met je aan de haal. Hoe zit dat bij ons? En hoe kijken we naar de rijkdom van anderen? 19.00 uur; vanaf 18.30 uur koffie/thee. Als je de gelegenheid hebt, nodig dan gasten uit!

Financiële actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’
Over rijkdom gesproken, in mei is er een financiële actie voor onze wijkgemeente. In de kerk draait het niet om het geld, maar om het Koninkrijk. De financiën zijn een noodzakelijke randvoorwaarde zijn voor het functioneren van de gemeente.
In onze gemeente wordt er letterlijk (zie de nieuwbouw) en figuurlijk gebouwd. Denk aan de nieuwe opzet voor de avonddiensten, ‘Kliederkerk’, de wekelijkse gebedsbijeenkomsten, het FOCUS-traject. Ons verlangen en onze vreugde is de verhoogde HEER te eren en zijn Naam bekend te maken!
Die financiële actie is erop gericht dat werk te blijven doen. Binnenkort krijgt ieder een brief met een acceptgirokaart voor de actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’. Doe je mee?
In verband met deze actie ontvangt u dit jaar geen brief (zoals andere jaren) met een verzoek om een bijdrage voor de solidariteitskas.

Avonddiensten
De kerkenraad heeft – in aansluiting op de gemeenteavond eerder dit jaar – besloten om de avonddiensten in de maanden juni, juli en augustus te laten vervallen met uitzondering van de avonddienst op de vondmaalszondag (17 juni) en de Open Diensten (24 juni). Voor de maanden september tot mei werkt de kerkenraad aan een nieuwe invulling van de avonddienst. Daarbij wordt gedacht aan diensten van gebed/getuigenis; zangdiensten; leerdiensten (bijv. thema’s van ALPHA); vesper / gebruik kerkomroep.
Schriftlezing, zang en gebed zijn onderdelen van iedere dienst. Voor elke vorm van dienst zijn twee mensen verantwoordelijk. De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We hopen zo dat  de avonddiensten inspirerend zullen zijn en de gemeente erdoor gezegend wordt. Ook in deze diensten verlangen we God de eer te brengen die Hem toekomt!

Voor jong en oud
Om te noteren – als je niet naar Opwekking gaat – dan is er in de buurt een prachtig festival. http://boostgospelfestival.nl/ 21 mei in Den Ham!

LINKT AGENDA
Het Pakhuis, Touwbaan 58 in Almelo. De agenda van LINKT voor de maand mei ziet er als volgt uit:
LINKT-stadpastoraat: iedere dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur. Voor wie behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt.
LINKT-bijeenkomst. Zondag 13 mei 13.30 – 15.00 uur. We zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. Op zo’n manier dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten. Weet je welkom en neem je vrienden mee! Thema vanmiddag: “Wie ben jij? Wat is jouw identiteit? Welk beeld zou God in gedachten hebben als Hij aan jou denkt?”
Catherinus Elsinga

Diaconale ondersteuningen.
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel

Oud papier
Zaterdag 26 mei kunt u opnieuw uw oud papier inleveren tussen 09.00 en 12.00 uur aan de  Bornerbroeksestraat 455

Kidzzcorner
Thema: Onverstaanbaar (Genesis 11:1-1)

In een toren heb je een trap. Door deze trap kun je helemaal naar boven klimmen. Heb jij wel eens zo’n toren beklommen? Als je dan boven bent zie je een heel mooi uitzicht. De huizen en de mensen lijken dan ook heel klein.

Is er ook een toren die zo hoog is dat je in de hemel kunt kijken? Natuurlijk niet. Je kunt niet naar God toe klimmen. De mensen in Babel gingen wel proberen zo’n toren te bouwen. God wil dat niet, maar ze doen het toch.
Dan zorgt God dat ze elkaar niet meer begrijpen. Ze hebben een verschillende taal.
En de toren kwam nooit af.
Je hebt ook helemaal geen toren nodig om met God te praten.
Je kunt gewoon bidden. Dan hoort God je, ook al is Hij heel ver weg.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.