PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 Augustus Zondagsbrief 12 Augustus
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Astrid
Oppasdienst: Tiny en Esther
Koffieschenken volgende week: fam. V.d. Vis
Meeleven
Aart Ek heeft al enkele weken last van ischias. Een pijnlijke kwaal die hem noodzaakt voorlopig rust te houden. Van harte beterschap gewenst. We leven ook mee met de familie Schooten; broeder Schooten heeft een erg kwetsbare gezondheid.

Hulp uit Hasselt!
Twee jonge gezinnen (+vriendin Machteld!) uit de hervormde gemeente van Hasselt hebben ons van 3 tot en met 8 augustus geholpen met de aanleg van het plein. Kinderen en ouders staken de handen uit de mouwen bij dit diaconale project! Samen met een werknemer van de firma Schepers. Vrijwilligers uit onze eigen gemeente hielpen enthousiast, leven mee en genieten van de gezelligheid. Andere gemeenteleden uit Hasselt toonden belangstelling en hielpen ijverig mee. De kinderen uit de wijk waren welkom op dinsdagmorgen, er was een sing-in op de zondag, de wand in de kerk werd nog schoongemaakt, in de nieuwe zaal werd nog een smeerseltje (??) aangebracht. Eén en al enthousiasme! Een ‘boost’ en bemoediging voor de bouw, de geestelijk opbouw en de missie van de gemeente. En ook financieel een substantiële steun in de rug. Onze hartelijke dank aan de gemeente in  Hasselt en in het bijzonder Kasper en Annemieke, Rens, Levi en Joel, John en Janneke, Lisanne, Joas, Marijke en Machteld!

Ontvangst en bemoediging
De mensen uit Hasselt zijn hartelijk ontvangen door de stichting De Ontmoeting. De stichting heeft vooraf met hen overlegd en in korte tijd alles prima geregeld. Van begin tot eind was de stichting present. Dank daarvoor! Zo kon men bij aankomst ook daadwerkelijk aan de slag én was de gemeente geïnformeerd en gemotiveerd om mee te helpen. Op de dinsdagavond verzorgde de stichting voor de gasten nog een gezellige barbecue bij de familie Podt. Bijzonder bemoedigend dat het zo goed mocht verlopen! We zijn bovenal de HERE dankbaar voor het hartelijke meeleven vanuit Hasselt en voor de bemoediging door elkaars geloof. Bijzonder hoe Hij niet alleen de ene mens gebruikt om de andere tot zegen te zijn, maar er ook voor zorgt dat (net als in de Bijbel trouwens!) gemeenten elkaar dienen en tot zegen zijn bij het missionaire werk. Wordt – naar we hopen – vervolgd!

Janneke doet verslag
Janneke Potuyt heeft per dag een verslag gemaakt van het verblijf in Almelo. U kunt het binnenkort vinden op onze site. Om u een indruk te geven: hieronder het verslag van de vrijdag.

Vrijdag, 3 augustus 2018
Vanmorgen 10.00 uur zijn we vertrokken richting Almelo. Daar aangekomen werden we warm onthaald (met de nadruk op warm) door ds. Elsinga en enkele gemeenteleden. We kregen heerlijk gebak bij de koffie als blijk van dank voor onze komst. Na het werkoverleg is ieder met zijn/haar taak begonnen. Kasper en John mochten samen met Rens, Joas, Levi, Joel en Marijke zich uitleven op een terrein bijna zo groot als één voetbalveld. Na een klein halfuurtje komt er een groot gevaarte het terrein op rijden om het werk wat te verlichten. En stiekem ook wel een beetje grote jongens speelgoed.
We slapen de komende dagen in de kerk. De crèche zaal, vergaderruimte en zelfs de consistorie worden echte slaapkamers. Omdat er een verbouwing plaats vindt is alles erg stoffig. Annemiek en Janneke ontfermen zich over het poetsen en inrichten van de  slaapplekken.
Ook de douche unit wordt BUITEN geïnstalleerd. Dit houdt in dat we even geen water  kunnen gebruiken in de keuken wanneer we willen douchen en vice versa. Bij het in en uit ruimen lopen enkele gemeenteleden in en uit en maken graag een praatje. Zo ook tante
Dinie. Ze vertelde een bijzonder levensverhaal. Iemand met een hart van goud en een getuige van God waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Multicultureel, alle rangen en standen iedereen is welkom bij haar thuis. Aanstaande dinsdag hopen we samen met haar een kinderdag te organiseren. Tijdens de maaltijd hebben we gesproken over onze talenten (n.a.v. 1 Korinthe 12 Vele leden één lichaam) en hoe we die deze week in kunnen zetten. Marijke heeft LEF en gaat met tante Dinie mee de wijk in om kinderen te vragen voor dinsdag. Joel is SPORTIEF en gaat voor de kinderen uit de wijk een voetbaltoernooi organiseren. Levi is NIEUWSGIERIG en bedenkt wat voor gezamenlijke activiteit we morgenmiddag kunnen gaan doen. Joas HELPT ANDEREN wanneer het ze niet lukt en
Rens gaat nog even door (DOORZETTER) wanneer iedereen stopt 😉. En de  volwassenen....ach die kennen hun plek. Aan het eind van de week zullen we zien of we deze talenten waar hebben kunnen maken.

De foto’s druppelen binnen!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: .

Jubilea
We ontvingen een kaartje van de familie Sasbrink waarin ze er melding van maken op 23 augustus hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren. Wouter en Jolanda Teeuw hopen op zondag 19 augustus 25 jaar getrouwd te zijn. Het is een bijzonder voorrecht om als mensen Gods liefde en trouw te mogen ondervinden. Beide echtparen wensen we van harte geluk toe en Gods zegen voor de komende jaren.

LINKT
Sinds we startten op 14 februari hebben we de aanpak beproefd en goede activiteiten gehad. Toch ondervinden we als team dat het best ingewikkeld is om de doelgroep te bereiken. Daarom hebben we enkele activiteiten aangepast, een ‘oriëntatie cursus christelijk geloof’ opgezet én besloten nog meer aandacht te geven aan de PR (bekend maken van activiteiten).
Bij dat laatste willen we u en jou graag inschakelen. Je kunt op een simpele manier helpen. Eind augustus zijn de nieuwe folders klaar. Wilt u dan een stapeltje folders meenemen en die huis aan huis in uw straat bezorgen? (In brievenbussen waar geen ja/nee of nee/nee
sticker op zit.) Als de leden van verschillende kerkelijke gemeenten hier aan meewerken, worden in heel wat straten de folders bezorgd! Zo willen we de zoeker opzoeken, de jonge Almeloërs uitnodigen en dienen. Helpt u/jij mee?
Catherinus Elsinga

Collecte Kerk in Actie, Zending, Kameroen.
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen. In Kameroen worden
gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs
krijgen.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Terugblik
Wat een werk is er de afgelopen dagen verricht door onze gasten uit Hasselt! Zaterdagmorgen tegen 12.00 uur was de helft van het plein al ontruimt en konden onze gasten genieten van een sportief uitje. Zondagmiddag was er een Sing Inn georganiseerd door hen, waar gelukkig ook veel gemeenteleden aanwezig waren.
Maandag is er met volle kracht doorgewerkt en inmiddels is het zo ver dat het hele plein tegelvrij is, ook zijn de bosjes aan de straatkant gesnoeid, dit mede omdat we op de plaats van de oude bushalte een extra in-uitrit gaan aanleggen. Op die manier kunnen we de verkeersstroom denken we beter regelen omdat dan niet iedereen door dezelfde poort hoeft. Dank ook aan onze eigen gemeenteleden die zich van hun beste kant hebben laten zien en flink de handen uit de mouwen hebben gestoken! In de komende week worden de straatkolken geplaatst en de klinkers geleverd. Deze worden los gestort en zullen nog op pallets gestapeld moeten worden. Ook hier is uw hulp van harte welkom, aanmelden bij Henk Podt. De planning is dat de straatmaker week 34 zal beginnen.

Parkeren
U begrijpt dat we in de tussenliggende periode niet kunnen parkeren op het terrein, Ook in de wijk zelf is het redelijk vol. We hebben als alternatief de parkeerplaats van de voetbalvereniging DRC (Rietvogels) aan de Rietstraat waar we gebruik van mogen maken, Iets verder lopen maar een goed alternatief.

Kidzzcorner
Thema: Beschermende kleding (Efeziërs 6:10-20)
Hoe ziet de uitrusting van een brandweerman eruit? En die van een verpleegster of timmerman? Wat voor kleren dragen zij en wat voor hulpmiddelen/gereedschap gebruiken  zij? Brandweerkleding moet brand- en hittewerend zijn, de kleding van een chirurg is steriel en van een militair in camouflagekleuren. Een slager kan niet zonder zijn mes en de  metselaar begint niets zonder troffel.

Zijn er ook speciale kleren voor iemand die in God gelooft? Misschien denk je aan zondagse
kleren voor in de kerk. Een echt uniform is dat natuurlijk niet. Je gebruikt wel hulpmiddelen,
zoals de Bijbel, maar ook de collectezakken. Paulus zegt: het gaat ook om hoe je praat en wat je doet. God geeft ons ook een uitrusting. Hij vergelijkt dat met een militaire uitrusting.
Om tegen Gods vijand te kunnen vechten hebben we waarheid, gerechtigheid, inzet, geloof en verlossing nodig. God wil ons die geven en wij moeten ze dankbaar aannemen. En dan achter Jezus aan naar de overwinning!
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.