PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 11 Maart 2018 Zondagsbrief 11 Maart 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark uit Wapenveld
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanmiddag: Corinne Stigter
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond:
Koster: Marco Haakmeester en vanmiddag: Jacob Dogger

Vanmiddag om 15.30 uur is er een dienst waarin voor gaat: ds. Elsinga (Kliederkerk)
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds.de Jong uit Vriezenveen
WOENSDAG 14 maart Biddag voor gewas en arbeid 19.30 voorganger ds. Prins uit Daarle

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconaal quotum
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de Zengdingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Astrid
Oppasdienst: Tiny en Frouwkje
Koffieschenken volgende week: fam. Oosterhuis
 

Overlijden
Op vrijdag 2 maart is van ons heengegaan zuster Hendrika Euphemia (Riek) Zwinselman-Holterman op de leeftijd van 76 jaar. Haar adres was Nijreesweg 105. De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 12 maart om 11.00 uur in onze kerk. We leven mee met broeder Zwinselman (die de afgelopen week weer thuiskwam na een operatie), de
kinderen en de kleinkinderen.

Meeleven
Verder noemen we broeder Ribberink (Goudenregenstraat), die op 19 maart een behandeling moet ondergaan in het ziekenhuis. We leven ook mee met Natasja Smith (Beekstraat), die verblijft in De Hoop in Dordrecht en de zieken thuis.

Vanmiddag Kliederkerk 15.30 uur
Vanmiddag is er Kliederkerk om 15.30 uur. Vanavond is er dan geen dienst. Het thema is: Genoeg om uit te delen!
Bij de verwerking van het thema zijn er producten nodig die aan de Voedselbank
geschonken kunnen worden. Vandaag kunnen die ingeleverd worden bij Jenny Kroeskamp. Zij bij een tafel in de kerk/ de hal om de boodschappen in ontvangst te nemen.
We hopen speciaal dat alle kinderen van de kerk en uit de wijk, maar ook ouders met de opa’s en oma’s erbij zijn. Er zijn heel wat volwassenen die geen (jongere) kinderen hebben. Vanzelfsprekend horen ook zij erbij! Samen zijn we het gezin van de Heer.

Biddag
In de dienst op de biddag hoopt ds. Prins uit Daarle voor te gaan. We wijzen op de presentatie van het werk dat door stichting Oost-Europa gedaan wordt na de dienst op de biddag. (zie info. verderop)

Volgende week zondag LINKT-bijeenkomst Het stadspastoraat van LINKT is iedere dinsdagmorgen aan de Touwbaan 58 van 10.00 – 12.00 uur. Ik hoop daar ook regelmatig beschikbaar te zijn voor het pastoraat. Volgende week zondag 18 maart is er weer een LINKT-bijeenkomst vanaf 13.30 uur, Touwbaan 58. Een mooie link met de verkiezingen is: ‘keuzes maken’. God roept dikwijls zijn volk op om een keuze te maken. Hoe vertaal je dat naar onze praktijk?

Catherinus Elsinga

Optreden Onderweg
DV zondagavond 25 maart om 19.00 uur is er een bijzonder optreden van het koor Onderweg onder leiding van Andre Bijleveld.
Het koor zingt het project “het is volbracht”, een muzikale reis over het lijden, sterven en de opstandig van de Here Jezus

Collecte Diaconaal Quotum.
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2018 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden. Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel.
0546 826727.


Van zelfredzaamheid.........naar samenredzaamheid!
Het overheidsbeleid gaat ervanuit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht ziekte of beperking. ‘Zelfredzaam zijn’ is mooi, maar veel mensen redden het niet alleen! Kijk eens naar kwetsbare ouderen. Voor hen is het belangrijk dat er vanuit de omgeving naar hen wordt omgezien. Samenredzaamheid voor mensen die het niet alleen redden. U als ouderling, diaken of bezoekdame/heer heeft hierin een belangrijke plaats.

U wordt van harte uitgenodigd voor een thema-bijeenkomst ‘van zelfredzaamheid....naar samenredzaamheid’ op dinsdagavond 20 maart om 19.30 uur in de foyer van de Pniëlkerk. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat er koffie en thee voor u klaar.

Ds. Rienke Vedders – Dekker, ouderenpastor en geestelijk verzorger zal met u stilstaan bij zin- en levensvragen van ouderen. Maaike Plaggemarsch – Dollen, ouderenadviseur Scoop, zal u praktische informatie geven op het gebied van (kwetsbare) ouderen.

Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte welkom!

Lezingen met ds. Naim Khoury in Almelo over
“Vanuit Bethlehem naar de wereld”
Op vrijdag 13 april is er in Almelo een studiebijeenkomst met de baptistenpredikant Naim Khoury uit Bethlehem. Khoury is op uitnodiging van Christenen voor Israël in Nederland. Het thema is vanuit Bethlehem naar de wereld. De bijeenkomst vindt plaats in Baptistengemeente De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2 in Almelo. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Vanuit Bethlehem naar de wereld
Ds. Naim Khoury vormt samen met zijn vrouw Elvira het voorgangersechtpaar van de First Baptist Church in Bethlehem. In de geboorteplaats van onze Heiland hebben christenen het zwaar, onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Toch zijn Naim en Elvira Khoury vastberaden om het evangelie te brengen aan hun stadsgenoten. Maar het is moeilijk om als christen te leven in de geboorteplaats van de Here, onder de druk van de PA. Er emigreren veel christenen en verlaten dus Bethlehem, en dat is slecht voor de hele gemeente.
Van buitenaf proberen de Israëli's hun grenzen te beveiligen om zich te beschermen tegen zelfmoordaanslagen. Naim en Elvira Khoury brengen de boodschap van vrede en liefde en harmonie, in een omgeving van haat tegen Israël, en proberen de mentaliteit veranderen.

Aanslag
Ds. Khoury en zijn ruim 250 Palestijnse leden tellende gemeente ervaren een bijzondere liefde voor het Joodse volk. Door hun Palestijnse landgenoten worden ze vaak verguisd omdat ze het Joodse volk liefhebben. De gevolgen zijn niet uitgebleven: er is al vaak een aanslag gepleegd op de kerk van ds. Khoury. Het komt regelmatig voor dat Arabische christenen de terreur tegen Israël toejuichen. Ds. Khoury is een boeiende spreker en houdt steeds een indringend betoog. In de loop van de avond is er verkoop van producten uit Israël.

Stichting Help Oost Europa – 14 maart De Ontmoeting
De Stichting Help Oost Europa heeft de laatste maanden met enige regelmaat van zich laten horen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor het bouwproject in Roemenië waar samen met de diaconie van de PGA aan gewerkt wordt.

Woensdag 14 maart na de dienst i.v.m. ‘biddag voor gewas en arbeid’ zal Dinant Pas het nodige vertellen (en laten zien) naar aanleiding van zijn eerdere reizen naar Roemenië. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Er is die avond ook een stand aanwezig waar naast handgemaakte felicitatie- en wenskaarten ook zelfgemaakte diverse paas- en lente knutsels te koop zijn. De opbrengst hiervan gaat voor 100% naar de stichting. De dienst start om 19.30 uur. De presentatie van Dinant start naar verwachting uiterlijk 20.45 uur.

Concert Gospelgroep Promises
Zaterdag 17 maart 2018 geeft Gospelgroep Promises haar concert ‘We are the world, let’s make a diffrence!’ het concert wordt gehouden in de Open Hof te Rijssen. Oorlogen, vluchtelingen, vreemdelingen hoe gaan we daar mee om en komt het ons bekend voor of is het een ‘ver van ons bed show’. Hoe staan we hier zelf tegenover, zijn we een helpende hand of draaien we er ons liever voor om?
Ook de hindernissen in ieders dagelijks leven zullen tijdens dit concert benoemd worden, met daarbij een blik op de bijbel en haar verhalen. Verschillende personen in de bijbel hebben destijds een hoofdrol gespeeld, maar zelfs nu in deze tijd zijn de verhalen nog actueel en valt
er nog iets te leren.
Tijdens het concert wordt het verhaal verteld en afgewisseld met liederen, waardoor het verhaal en de liederen u en jou zullen raken en aan het denken zal zetten. Promises stelt tijdens het concert niet de vraag: ‘Wie is onze naaste’, maar juist: ‘voor wie zijn wij een naaste?’ Samen vormen wij de wereld, hoe kunnen wij een verschil maken?
Aanvang van het concert 20.00 uur op zaterdag 17 maart 2018 in de Open Hof aan de stationsdwarsweg 2a in Rijssen. Koffieliefhebbers zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom!

De entree is € 5,-, donateurs kunnen hun donateurskaart gebruiken voor 1x gratis toegang. Na het concert zal het verhaal als project aangeboden worden aan de verschillende kerken in de regio. Mocht u het concert moeten missen, maar bent u wel nieuwsgierig geworden, houdt u dan de website in de gaten om te zien waar Gospelgroep Promises haar project in 2018 mag brengen. www.gospelgroep-promises.nl

Oud Papier
Na de bijna volle container van de vorige keer, vertrouwen we er op dat ook de volgende keer, de 4e zaterdag van de maand, u in grote getale het oud papier weer komt brengen aan de Bornerbroeksestraat 455 tussen 09.00 en 12.00 uur.

Kidzzcorner

Spaarproject kindernevendienst:
Zoals jullie weten sparen wij elke zondag voor een goed doel. Nu hebben wij ervoor gekozen om Eelke te steunen met haar schoolproject in Roemenië.
Help je mee met sparen?


Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.
Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.
Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen.

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken. Zondag 11 maart: Johannes 6:1-15 Projectthema: Meer dan genoeg De nieuwe schepping- leven in overvloed

THEMA: Eten in overvloed
OP HET: MAND MET GROENTEN EN FRUIT
De mand ligt helemaal vol met heerlijke dingen waar we in mogen delen en van genieten. Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God terugbrengen. Dat zien we door wat Jezus doet en door wat Hij ons wil geven.

UITLEG BROOD:
Als je goed naar Jezus luistert hoor je de belofte van Gods Koninkrijk. Jezus laat die in zijn woorden klinken. Met het wonder van de spijziging laat Hij zien dat Gods woorden waar zijn. Hoe geweldig is het dat hij zorgt dat zoveel mensen te eten krijgen van Gods overvloed. Dit kleine broodje helpt herinneren aan het wonder dat Jezus deed. Hij maakt van weinig veel, van klein groots! Zo laat Jezus met de spijziging nu alvast zien dat er in Gods komende Koninkrijk meer dan genoeg is voor iedereen.

OM TE ONTHOUDEN:
Er is meer dan genoeg. God geeft ons alvast uitzicht op de wereld die terug gaat komen!

Uit: Vertel het Maar
 

Lentebuffet 6 april ‘18
Op D.V. 6 april a.s. organiseren wij een lentebuffet voor t.b.v. het “pleinfonds” in De Ontmoeting,
inloop is vanaf 18:00 uur en we beginnen om 18:30 uur.
Laat u verrassen door een heerlijke maaltijd. (warm/koud)
Graag worden we verrast door een grote opkomst, samen zijn en contact, is de basis van de gemeenteopbouw.
Opgave kan tot zondag 1 april bij Maaike Wesselink 824074 of bij Henny Podt 811324 of schiet ze even aan in de kerk.
Kosten: 15,00 p.p. en tot 12 jaar 7.50 per kind.
Let op: medio september komt er een boekenmarkt/fancyfair, heeft u boeken voor de verkoop bewaar
ze. Wordt vervolgd.
hier afknippen


Opgave Lentebuffet
Ik kom met ......... volwassenen en ........kinderen naar het lentebuffet.
Naam:.........................................................................................................
Telefoonnummer:...........................................................
Evt. kan er vervoer geregeld worden.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.