PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 11 Februari 2018 Zondagsbrief 11 Februari 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Putten uit ‘t Harde
Ouderling van dienst: Albert Jansen en vanavond: Theo Ettema
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Smink uit Enter

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Missionair werk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Eelke
Oppasdienst: Aernout en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. Veninga
 

Meeleven
Van de zieken noemen we broeder Ribberink die nog een behandeling zal ondergaan, Natasja Smith, die verblijft in De Hoop in Dordrecht, broeder J. Dreves, broeder en zuster Zwinselman, broeder Hansen, broeder Janssen en zuster Sasbrink.

11/2 Open dienst met Testify
Vanavond is er weer een Open dienst. Deze keer verleent onze band medewerking. Het gaat vanavond over de ‘verkeerde wissel’ van Sven Kramer en die van Petrus. Petrus luistert niet naar zijn goede coach, Sven Kramer gehoorzaamde wel aan de verkeerde aanwijzing van Gerard Kemkes. Wat gebeurt er als je een verkeerde wissel neemt in je leven? Je verliest de wedstrijd... en dan? Kun je dan ooit nog goud halen op de Olympische spelen?

Actie kerkbalans en gemeenteavond
De uitslag van de actie kerkbalans is het op moment dat ik dit schrijf nog niet helemaal bekend. Wel is duidelijk, dat heel wat mensen hun bijdrage hebben verhoogd. We zijn dankbaar voor die tendens! Helaas zijn er ook enkele forse bijdragen vervallen. Al met al is de opbrengst lager dan gehoopt en lijkt er een tekort te ontstaan van ongeveer € 13.000,-.
Dat zullen we met elkaar op moeten lossen, want iedere wijkgemeente van de PGA heeft de plicht om in ieder geval quitte te spelen. De kerkenraad wil daarbij de vernieuwing en groei van de gemeente voor ogen houden. Met inachtneming daarvan willen we graag met de gemeente verkennen welke goede mogelijkheden er zijn om de financiën op orde te krijgen. Het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarin meedenken. Komt u ook op de gemeenteavond op woensdag 21 februari? De aanvang is 19.30 uur.

LINKT start op 14 februari
Na een inspirerende en intensieve voorbereidingstijd gaan de activiteiten van LINKT-Almelo van start op 14 februari. Dan is de eerste LINKT-pleisterplaats: koffie, een broodje, soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp. Naast andere genodigden is de burgemeester van Almelo, de heer A. Gerritsen, onze eregast. Hij leidt het ‘tafelgesprek’ in!
Naast onze wijkgemeente participeren de wijkgemeenten Pniël en de Grote kerk actief in het pioniersteam. Dat
bestaat uit Rob en Agnes de Lange, Henk Meier, Adriande Uspessij en Catherinus Elsinga.

LINKT Almelo start met drie activiteiten:
LINKT Stadspastoraat
LINKT Pleisterplaats en
LINKT Bijeenkomsten.
Jij wordt uitgenodigd om mee te doen en er samen met ons vorm aan te geven. Kom langs, schuif aan! positief en ontspannen. Je mag gewoon jezelf zijn.

Eerste LINKT-bijeenkomst op 21 februari
Op zondag 18 februari is de eerste LINKT-bijeenkomst. We luisteren naar de uitleg van de Bijbel en praten er over door. Deze keer delen we wat we hebben meegekregen en wat we met die ‘bagage’ doen. Ben je twintiger, dertiger of veertiger? We zouden het echt fijn vinden wanneer je aan zou schuiven! 18 Februari, 13.30 uur, Het Pakhuis – Touwbaan 58.
Rob en Agnes de Lange, Henk Meier, Adriande Uspessij en Catherinus Elsinga.

Kroonjarige
De kroonjarigen zijn in een eerdere zondagsbrief niet correct vermeld. Excuus daarvoor. Kroonjarige deze maand is broeder G.A. Timmerije. Hij hoopt op 27 februari 80 jaar te worden. Een blijde dag toegewenst! Catherinus Elsinga

Collecte Missionair Werk binnenland.
CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep/Burgerveen, Noord Holland), maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn
belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten komen. Steun met uw collecte deze en andere pioniersplekken.

Boodschappenmand:
Graag willen we als diaconie de Boodschappenmand onder de aandacht brengen. De manden om boodschappen in te doen staan elke week bij de ingang van de kerkzaal. Ook de collectebus voor dit doel hangt bij de ingang. Veel mensen weten de manden goed te staan maar, de nood is groot in Almelo, er zijn veel gezinnen waar noodhulp nodig is. Via de zegeltjes van de PLUS markt hebben we namens de gevers 8 dozen naar de boodschappenmand gebracht.

Present:
Als gemeente willen we behulpzaam zijn in de wijk. Namens de diaconie heb ik contact met de stichting “Present” voor een eventuele klus in onze wijk. Het betreft het opknappen van een, redelijk grote, tuin. Wie wil ons helpen, we zijn 7 tot 10 personen nodig om dit klusje te klaren. Eén zaterdag van 10.00 – 15.00 uur. Opgeven kan via een papier achter in de kerk of via mail of telefoon 0546 642891

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente, voor de zieken in de gemeente, voor ons land en de wereld om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.
Als er iemand is die gebed voor mensen of voor andere zaken hebben voor de bidstond, kunnen dat doorgeven aan: Theo Ettema. of Tel. 0546 826727.

Kidzzcorner

Spaarproject kindernevendienst:
Zoals jullie weten sparen wij elke zondag voor een goed doel. Nu hebben wij ervoor gekozen
om Eelke te steunen met haar schoolproject in Roemenië.
Help je mee met sparen?


Paasproject 2018: 'De nieuwe schepping'.

Voor in de kerk staat de projectplaat. Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken vergelijkingen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet. Elke zondag tot aan eerste paasdag wordt er na afloop van de kindernevendienst een label met het betreffende voorwerp en een om te onthouden tekst opgehangen.

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst bij de projectplaat te gaan kijken.

Zondag 11 februari: Johannes 1:1-18 Projectthema: Begin van vernieuwing De nieuwe schepping - door Gods Zoon

THEMA: Het begin van een nieuwe schepping
INZOOMEN OP DE: REGENBOOG
De regenboog is een prachtig teken. God stelde deze lang geleden ten teken van een nieuw begin. Die regenboog laat zien dat God niet opgeeft. Ook al is er nog zoveel mis op deze wereld door wat de zonde kapot maakt. En precies daarom komt Jezus! Hij gaat vernieuwen!

UITLEG MOBIEL:
Eigenlijk is de wereld door de zonde compleet vastgelopen. Net zoals je computer of je mobiel wel eens vastloopt. Dan
werkt hij niet meer. Als iets vastloopt kan opnieuw opstarten helpen. Je hoeft niet je computer of mobiel weg te gooien
maar maakt een nieuwe start. Als alles opnieuw wordt opgestart, werkt het weer zoals het moet. Zo wil God ook met ons een nieuwe start maken door zijn Zoon.  Jezus komt om de wereld te vernieuwen!

OM TE ONTHOUDEN: God houdt woord en geeft niet op! Hij blijft zijn schepping trouw door zijn Zoon Jezus! Hij gaat
vernieuwen!

Uit: Vertel het Maar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.