PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 Juni 2018 Zondagsbrief 10 Juni 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Den Goeijen uit den Ham
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (H.A.) en ’s avonds 19.00 ds. Schuitemaker uit Elburg

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Vakantie bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Annet en Astrid
Oppasdienst: Aernout en Eelke
Koffieschenken volgende week: Fam. Nyika
 

Meeleven
Nico de Olde onderging een heupoperatie na een val met de fiets. Ook Felix Mak moest plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis. We hopen dat de operatie herstel brengt. Marjan Smelt is opgenomen in Eugeria voor revalidatie. We leven ook mee met broeder Henk van Dijk uit Vriezenveen en met broeder en zuster Eshuis. Zuster Eshuis ondergaat onderzoeken. Verder vernamen we dat zr. J. Brouwer, een knieoperatie moet ondergaan. Jannie de Leeuw ondergaat waarschijnlijk deze week een operatie. We bidden om Gods ontferming en genade voor hen die ziek zijn.

“Omdat wij nu, broeders (en zusters) vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw”. (uit Hebr. 10)

Jij - mee naar Praag?
IZB-FOCUS organiseert in samenwerking met de GZB een inspirerende jongerenreis naar Praag. Van 9 - 12 november 2018 krijg je de kans om met andere (jonge) christenen uit Nederland en Praag te ontdekken hoe je op Jezus gericht kunt leven! Er kunnen twee jongeren (tussen 18 en 25 jaar) uit onze gemeente mee. Iets voor jou?
Praagse christenen laten zien hoe zij leven, hoe zij Jezus volgen, hoe zij zoeken naar manieren om te geloven op hun plek. Ze zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. En samen ga je in gesprek rond een open Bijbel. We lopen mee met christenen in Praag die zich inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. We horen hoe je als christen verschil kunt maken en wat dit van je vraagt.

Speciale foto naar Theo Ettema!
Kom je in de zomermaanden thuis of elders iets moois tegen waarin je iets van God herkent? Maak er een foto van, schrijf een paar woorden ter toelichting en stuur hem op naar Theo Ettema: . Het kan zijn een foto van een situatie, een mens, een gebouw een mooi
stukje natuur of iets anders. Theo zorgt er voor dat de foto’s op de gemeentezondag te zien zijn! We
zijn heel benieuwd naar wat u en jou getroffen heeft!

Financiële actie ‘Groei en bloei De Ontmoeting’
De brief voor de actie ‘Groei en bloei’ al gekregen? Anders komt hij binnenkort. We gaan ervoor! Op de acceptgirokaart staat (om administratieve redenen) nog de aanduiding solidariteitskas. Maar uw bijdrage is echt voor de Ontmoeting!

Startzondag 23 september
Op 23 september hopen we de startzondag te houden. Wil je meehelpen bij de voorbereiding? Graag! Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer:

Vanavond geen dienst in De Ontmoeting...
Maar u bent in de zomermaanden zeker welkom in enkele andere gemeenten! 18.45 uur in de Dorpskerk te Wierden; de scriba stuurde speciaal een mail om u welkom te heten. En u bent ook van harte welkom om 16.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Om 16.30 uur in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Bellavistastraat.

LINKT – 13 juni – 17 juni: Waar zijn we eigenlijk mee bezig??!
De agenda van LINKT voor de maand juni ziet er als volgt uit:
LINKT-Pleisterplaats. 13 juni van 17.30uur – 19.30 uur. Koffie/thee, broodjes en soep + een goed gesprek over een actueel onderwerp.
LINKT-bijeenkomst. Zondag 17 juni 13.30 – 15.00 uur. We zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. Thema: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig?’ Over schade aan de schepping – en opties voor verandering van ons leven.
LINKT-stadpastoraat: iedere dinsdag van 10.00 uur – 12.00 uur. Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt? Je bent welkom bij het stadspastoraat.
Alle activiteiten worden gehouden in ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58 in Almelo. Gezellig en centraal gelegen (vlakbij de bibliotheek).

40 jaar getrouwd
Van Ben en Louise Hemstede kregen we bericht dat ze op 30 juni hopen te gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. ‘Vier uw feestdagen’ zegt de profeet. Het is heerlijk om Gods trouw weerspiegeld te zien in je geschiedenis. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor de komende jaren!

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie-collecte, Vakanties bijzondere doelgroepen.
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel- week in dit huis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van
vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom
wat u kunt!

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in de kerk Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Lied van de maand
Vorige week hebt u kunnen lezen van onze enthousiaste plannen. Jammer genoeg door een aantal redenen hebben wij (de organisatie) besloten pm definitief te stoppen met deze activiteit


Kidzzcorner

Thema: Protesteren bij God (Job 3)

Soms is het moeilijk de goede woorden te vinden om iets te vertellen. Je weet wel ongeveer wat je hebt gezien of gehoord, maar hoe maak je dat precies aan iemand anders duidelijk.

Job voelt zich verdrietig en moedeloos. Hij voelt zich zo zoek en ellendig. Het komt nooit meer goed. Dan gaat hij –na zeven dagen in stilte met zijn vrienden samen- naar God toe. Hij bidt en vraagt God waarom dit gebeurt. Hij voelt zich zo ongelukkig en door God in de steek gelaten. Hij begrijpt er niets van en vraagt God om hulp. Hij zegt: was ik maar nooit geboren, dan had ik ook deze ellende niet gehad. Hij weet het gewoon niet meer. Als je bidt, als je praat met God, is het soms ook moeilijk de goede woorden te vinden.
Bedenk dan dat je tegen God alles mag zeggen –natuurlijk wel eerbiedig; je gaat God niet uitschelden-. Hij begrijpt je gedachten al, voordat je ze hebt uitgesproken. Hij kent jouw hart. Daarom ben je nooit alleen. Tegen God mag je alles zeggen: blij, dankbaar, verdrietig en wanhopig.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 62 :6-9
(Alleen bij God kun je rust en redding vinden. Hem moet je vertrouwen, voor Hem mag je heel je hart openen. In de NBG51-vertaling: je hart bij Hem uitstorten)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.