PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief

Zondagsbrief

 
Algemene informatie uit de zondagsbrieven is overgenomen op deze webpagina.
 
Redactie:      Nico Kamp
Telefoon:      0546-821210
E-mail:         
 
Sluitingstijd copy: donderdag 17:00 uur

 
Zondagsbrief 21 mei 2017 Zondagsbrief 21 mei 2017

Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld en vanavond: Erna Veninga
Organist: Marco Haakmeester en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo en vanavond: Henk de Roo
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: dhr. Greveling uit Wezep

Donderdag om 10.00 uur gaat voor ds. Hazeleger uit Ommen

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie in de wijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zendingsbus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie, De OUDSTE-kinderen blijven in de kerk
Oppasdienst: Aernout en Eelke

Koffieschenken volgende week: fam. Haakmeester en mevr. M. Stegeman


Meeleven
We leven in ons gebed mee met zr. Sasbrink die in het ziekenhuis ligt. We noemen ook Anneke van Oostende en Lykele de Leeuw. We gedenken de zieken thuis.
Bij ziekte denken we vaak aan lichamelijke klachten, maar er zijn ook mensen die psychische moeiten meedragen. Soms is dat voor de buitenwereld verborgen; het kan heel zwaar zijn. Mensen kunnen terneer gedrukt worden door eenzaamheid of door conflicten. In dat alles mogen we rust zoeken in onze verbondenheid met de Heer. In de verwachting dat Hij ons heil op het oog heeft. ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! Waar is het duister dat mij onheil baart?’ (Psalm 27:1)

Geboorte Levi Letteboer
Op maandag 15 mei is bij Jorik en Risanne Letteboer een jonge zoon geboren. Hij kreeg de naam Levi. Moeder en zoon verkeren in goede gezondheid. We zijn met Jorik en Risanne en met de zusjes Esmée en Lotte dankbaar voor de geboorte van Levi. Ieder mensenkind is een kostbaar en wonderlijk geschenk van God. Op het kaartje staat: “Een moment zonder woorden – bij het zien van dit leven. Een gevoel van stil geluk – bij het besef dat God ons Levi heeft gegeven” Samen van harte blijdschap en zegen toegewenst!

Jeugddienst 21 mei
We hopen een jeugddienst te houden met medewerking van het koor VISION. Het thema is ‘communicatie’. Is communicatie ff een appje…? We hebben een heleboel communicatiemiddelen, maar hebben we ook aandacht voor elkaar? En heeft ons gesprek met God de kwaliteit van liefde, luisteren en trouw? Wat maakt communicatie mogelijk en welke stoorzenders zijn er?

Open dienst 28 mei
De zondag daarop is er een open dienst met als thema: ‘Je wordt gezocht… echt!’ Zo’n zin kan wat onheilspellend klinken – alsof je een boef bent waar de politie jacht op maakt. Vanuit die veronderstelling verstoppen mensen zich soms voor de Heer. Onterecht trouwens, want Hij zoekt ons niet op om ons achter de tralies te krijgen, maar om ons terug te brengen naar de kudde. De dienst begint om 19.00 uur; vanaf 18.30 uur is er koffie of thee.

Buurtpastor en gebed 2e donderdag v.d. maand
(Vrijwel) iedere donderdagmorgen ben ik van 9.00 uur – 10.30 uur in de kerk. Buurtbewoners of leden van de gemeente hebben dan de gelegenheid om het gesprek aan te gaan. Agnes de Lange vindt het fijn om met mensen mee te leven en te bidden voor de zieken. Ze ziet het als een gave die ze in de gemeente mag gebruiken.
Na overleg met de kerkenraad is besloten dat Agnes en ik de tweede donderdag van de maand samen in de kerk zijn. Dan is er speciaal voor mensen die voorbede willen in verband met zwakheid of ziekte gelegenheid om te spreken en samen te bidden. U of jij zijn daar van harte welkom!

Bijeenkomst pastorale teams verplaatst naar 29/5
Het is belangrijk dat er jaarlijks een stukje toerusting is voor de pastorale teams. Dit jaar is die toerusting gepland op maandag 29 mei. Zou u deze datum al vast willen noteren in uw agenda?
Het kan zijn dat er vanuit de pastorale teams (pastoraal werkers, ouderlingen, diakenen) specifieke vragen leven. Wilt u die doorgeven aan ds. Elsinga? ( )

BOOST Gospel Festival gaat voor ONTMOETEN!
Grote kans dat u er al van gehoord hebt – op maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag, zal de eerste editie van het BOOST Gospel Festival plaatsvinden. Op de prachtlocatie van De Zandstuve in Den Ham (Overijssel) wordt een plek gecreëerd die barst van de muziek, inspiratie en ontmoetingen!
Muziek is er in alle soorten en maten. Een kleine greep uit de line-up... Gerald Troost (neder-gospel), Rogier Pelgrim (singer-songwriter met band), Roberto Rosso (DJ), FOUR (a capella female vocals), Atalaya (rapper), My Parable (Rock) en als klap op de vuurpijl: The Bright Expression. Deze band uit de UK komt speciaal over naar Nederland om op BOOST het evangelie te delen door middel van hun muziek.
Inspiratie wordt geboden door diverse sprekers op de speciale Inspire Stage. Zo komt Bert Reinds spreken over de rol van geloven in de opvoeding. Marije van den Berg is jongerenspreekster en zal het hebben over identiteit. Gijsbert Meuleman komt zijn ervaring delen over de burn-out, waar hij al op jonge leeftijd tegenaan liep. Oh en als Gerald Troost er toch is...
Ontmoeten zal vanaf de start van het festival centraal staan. BOOST begint om 10.30u met een dienst, waarin dominee Hotze de Jong het thema ‘ontmoeten’ zal behandelen. De organisatie van BOOST hoopt de ideale voorwaarden te creëren voor veel mooie ontmoetingen, onder andere door middel van een wandeling in het aangelegen Zandstuvebos, connecten met verstandelijk beperkte mensen en diverse workshops.

Op de website van het festival www.boostgospelfestival.nl is een timetable te vinden, zodat iedereen op voorhand al zijn of haar route langs de 4 podia kan uitstippelen. Het festival opent haar deuren om 10.00u en de laatste act sluit af om 22.00u. De organisatie hoopt dat veel mensen hun weg weten te vinden naar BOOST, om daar samen te genieten van muziek, inspirerende sprekers en workshops en natuurlijk overheerlijk eten en drinken. Er staan 75 vrijwilligers klaar om iedereen gastvrij te ontvangen! Entree is gratis.

Catherinus Elsinga

Diaconie in de wijk
De opbrengst van deze collecte - die dit jaar voor het eerst wordt gehouden - kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen!

Laatste avond Gemeente Groei Groepen 2017
Komende woensdag, 24 mei, komt Guy Cohen, voorganger van Harvest of Asher in Akko Israël spreken in De Ontmoeting. De avond is georganiseerd als slotavond voor de gemeentegroeigroepen, maar het belooft een boeiende avond te worden voor de hele gemeente (dus ook voor degenen, die niet betrokken zijn bij een groeigroep). Als christelijke gemeente zijn we nauw betrokken bij Israël, maar er bestaan nog veel misverstanden en vooroordelen t.a.v. de situatie in het land van Gods volk. Daarom is deze avond van harte aanbevolen. Aanvang 19.30 uur.

Van de Stichting
Zoals u mogelijk weet is de termijn om bezwaar te maken tegen onze bouwplannen inmiddels verstreken en is er geen bezwaar gemaakt. Uiteraard een reden om dankbaar voor te zijn omdat de bouwvergunning hiermee onherroepelijk is. Het is de bedoeling om op korte termijn de naaste buren te informeren over onze plannen zodat ze niet verrast worden door de bouw.
We denken te kunnen starten over ca. 3 weken omdat een en ander natuurlijk wel voorbereiding nodig heeft. Uiteraard houden we u op de hoogte.
Wat de parkeerplaats betreft hebben we besloten, uit financiële gronden, om niet de hele parkeerplaats aan te pakken we starten met het deel aan de zijkant van de kerk. Mocht de mogelijkheid er komen om toch alles gelijktijdig aan te pakken zullen we dat zeker niet laten.
Wat de uitvoering betreft, dit staat gepland na de ruwbouw, omdat we anders te veel last van beide werkzaamheden zullen ondervinden.

Fietsen
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) organiseert de thuisfrontcommissie van Wouter en Herma weer een fietstocht met aansluitend barbecue. We starten om 14.00 uur vanaf de Bleekkerk. Het eindpunt is om ongeveer 15.30 uur bij de familie Oosterveld aan de Mastenbroeksweg, waar een barbecue klaar zal staan. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon, (5 euro voor kinderen in de basisschool leeftijd). De opbrengst zal worden besteed aan een uitstapje voor de kinderen in Brazilië. Opgeven bij Henk en Ineke Oosterveld

Seniorenreisje op 4-7-2017.
Ook dit jaar gaan we met onze senioren op reis. We blijven in ons mooie Twente dit keer. De bus is gereserveerd, het doel is bekend, we hebben aan de inwendige mens gedacht, maar nu moeten de mensen nog de datum reserveren! Dus bij deze: op dinsdag 4 juli vanaf 13.00 uur gaan we op reis. Bent u 70 jaar of ouder zet deze datum dan alvast in uw agenda. De uitnodigingen komen op 4 juni achterin de kerk te liggen of worden anders in de week daarna bij u bezorgd. We hopen op mooi weer en een gezellige dag. Tot dan!

Kidzzcorner
THEMA: MARIA IS OOGGETUIGE
Weten jullie wat een proces verbaal is? Het wordt gemaakt door de politie bij een ongeluk. De agenten waren er zelf niet bij natuurlijk. Maar zij vragen aan mensen wat ze hebben gezien. En door al die verhalen van ooggetuigen kunnen zij achterhalen wat er precies gebeurde. Je zou de bijbel een proces verbaal kunnen noemen dat God ons heeft gegeven. Wij waren niet op aarde toen Jezus leefde. Zijn woorden hebben we niet gehoord en zijn wonderen niet gezien. Maria van Magdala wel; zij zag als eerste de opgestane Heer. Jezus had haar vroeger genezen. Ze hield veel van Hem en was dolblij dat Hij was opgestaan. Andere volgelingen kunnen dat niet geloven door hun verdriet, totdat ze Jezus zelf zien. Hun verhalen staan in de bijbel. Geloven wij dat ze waar zijn? puzzelstukjes in de Gods ware verhaal vertellen
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”
een gezegende dienst.

 
Zondagsbrief 14 mei 2017 Zondagsbrief 14 mei 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 7 mei 2017 Zondagsbrief 7 mei 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 30 april 2017 Zondagsbrief 30 april 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
Zondagsbrief 23 april 2017 Zondagsbrief 23 april 2017

(Zie lees meer>> rechtsonder)

lees meer »
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Marco Haakmeester
Koster:           Kosters-team
Website:         Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.