PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Projectplan "Huis waarin uw vrede is" Projectplan "Huis waarin uw vrede is"

In samenwerking met de IZB (zending in Nederland) heeft de Ontmoeting een beleidsplan gemaakt voor de jaren 2017-2022.
 
De gemeente wil naar buiten treden en een positieve bijdrage leveren in de wijk. Wat de gemeente voor ogen staat is verwoord in drie doelstellingen:
 

  • We worden een ‘vindplaats van heil’. Een plek waar mensen, in welke gesteldheid of situatie ook, zich niet afgewezen, maar welkom weten. Ze vinden er beschutting, liefde en heling en – voor zover wij daaraan bij kunnen dragen – ontmoeten zij de Heer. Ze ontdekken hoe het in de gemeente in positieve zin ‘anders’ toegaat.
  • We worden een gemeente waar kinderen het evangelie leren kennen en jonge gezinnen zich thuis voelen.
  • We leggen ons in gebed, toerusting en activiteiten toe op het leggen van contacten met moslims. Om onze hoop op Christus – met passie en met respect – met hen te delen.
 
Het beleidsplan kreeg als motto mee: ‘Huis waarin uw vrede is’.
 
Dit is ontleend aan Gezang 476:4 uit het Liedboek voor de kerken
 
Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

Download hier het Projectplan 2017 - 2022
Download hier de  Evaluatie Missionair beleidsplan 2012-2017

 
Missionair Beleidsplan "een levend teken" Missionair Beleidsplan "een levend teken"

 In samenwerking met de IZB (zending in Nederland) heeft de Ontmoeting een beleidsplan gemaakt voor de jaren 2012-2017.
 
Kern is, dat de gemeente naar buiten wil treden, een positieve bijdrage wil leveren in de wijk en gastvrij een thuis wil bieden aan nieuwe gelovigen.
 
Enkele zinsneden uit het beleidsplan:
  • We willen veranderen om te komen tot een frisse gemeente, met een positief imago voor de wijk, met ruimte voor elkaars geloofsbeleving en een veilige plaats voor mensen van buiten de gemeente.
  • We willen opnieuw het Leven ontvangen in overgave en gehoorzaamheid aan Jezus Christus onze Heer en Heiland.
  • Vanuit bewogenheid willen we mensen opzoeken, ontmoeten en ons met hen richten op geloofs- en zingevingvragen.
  • We willen groeien in aantal. We hopen weer jonge gezinnen in ons midden te kunnen begroeten, ook in de leiding en in het kader van onze gemeente. 
Het beleidsplan kreeg als motto mee ‘een levend teken’
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

 
Liedboek van de Kerken, Gezang 285 vers 4
 

 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Marco Haakmeester
Koster:           Kosters-team
Website:         Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.