PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Kerkenraad De Ontmoeting Kerkenraad De Ontmoeting

In de kerkenraad zijn verschillende ambten vertegenwoordigd. Alle ambtsdragers willen in nederigheid hun taak vervullen en in gehoorzaamheid aan de Heer.
 

  • De predikant heeft onder andere als taak Gods Woord uit te leggen en leiding te geven aan de diensten.
  • De ouderlingen geven pastorale zorg. Zij leven mee en bemoedigen mensen in het volgen van de Heer. Zij worden daarbij geholpen door pastoraal werkers.
  • Enkele ouderlingen houden zich bezig met de financiële zaken van  de gemeente. Deze ‘kerkrentmeesters’ dragen onder andere zorg voor de wijkkas en de actie kerkbalans.
  • De diakenen zien om naar mensen die hulp nodig hebben. 

Het aanspreekpunt van de kerkenraad is Ben Hemstede, Kerkplein 8 7607 BT Almelo tel. 0546 - 64 2891 of 06 - 362 42 910;
e-mail:
Voor een gesprek of informatie kunt ook contact opnemen met de predikant.
 
Enkele mensen bereiden de kerkenraadsvergaderingen voor; zij vormen het moderamen. Daarin hebben zitting de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant, een wijkouderling, een kerkrentmeester en een diaken.

 

Moderamen incl. Predikant          
Voorzitter Aart Kroeskamp     868526
Scriba a.i. Ben Hemstede     642891
Lid (predikant) ds. C.B. Elsinga     673395
Lid (diaken) Ben Hemstede     642891
Lid (ouderling) vacant        
           
Ouderlingen          
Aart Kroeskamp Marke Volthe 13 7603 GM Almelo 868526
Albert Jansen Hankemaborg 41 7608 DD Almelo 866669
Corien Stigter Grand Canal 3 7609 ZA Almelo 810368
Erna Veninga Wiekslagen 25 7609 TA Almelo 455327
Henk Oosterveld Mastenbroeksweg 2 7607 TJ Almelo 814971
Maaike Wesselink Rietstraat 79 7601 XE Almelo 824074
Theo Ettema De Valk 71 7609 LR Almelo 826727
           
Diakenen          
Aernout Stigter Grand Canal 3 7609 ZA Almelo 810368
Bas Minnée Prinsenstraat 69 7607 JS Almelo 06-12 89 384
Ben Hemstede Kerkplein 8 7607 BT Almelo 642891
Jacqueline Nyika Goudenregenstraat 19 7601 TM Almelo 840149
Joke van der Valk Grensweg 3 7609 PW Almelo 851647
Nico de Olde Schoolstraat 71 7606 EH Almelo 454075
Piet Batjes          
Willem Schultink Theater 7 7609 ZB Almelo 836403
           
Ouderling / Kerkrentmeester          
Thom Schepers Schipbeekstraat 2 7607 LS Almelo 658239
Rene Klein Baltink Pergola 14 7609 XL Almelo  
 

 

 

 

 

terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten

meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Ben Hemstede
Koster:           Kosters-team
Website:         Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.