PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Gemeenteopbouw Gemeenteopbouw

In ons beleidsplan ‘een levend teken’ (zie Organisatie – Missionair beleidsplan)
staan de volgende doelen voor de periode van
2012-2017:

  • We willen veranderen om te komen tot een frisse gemeente, met een positief imago voor de wijk, met ruimte voor elkaars geloofsbeleving en een veilige plaats voor mensen van buiten de gemeente.
  • We willen revitaliseren, opnieuw ‘het Leven’ ontvangen in overgave en gehoorzaamheid aan Jezus Christus onze Heer en Heiland.
  • We willen weer een plek en daarmee meer ‘gezicht’ krijgen in onze wijk. We willen werken aan een open gemeenschap met en voor bewoners. Vanuit bewogenheid willen we mensen opzoeken, ontmoeten en ons met hen richten op geloofs- en zingevingvragen.
  • We willen een gezamenlijk gedragen visie ontwikkelen om gestructureerd te werken aan missionair-gemeente-zijn in onze omgeving.
  • We willen groeien in aantal. We hopen weer jonge gezinnen in ons midden te kunnen begroeten, ook in de leiding en in het kader van onze gemeente. 
We maken een fase van ontwikkeling en groei door. Dat is bijvoorbeeld te merken in het kinderwerk, de ALPHA-cursus en de vernieuwing van de eredienst.
 
Voor de gemeenteopbouw is het gebed essentieel. Naast het gebed in de eredienst en thuis, is het waardevol dat mensen samen bidden in de gebedskring.
De Groei Groepen helpen bij de opbouw in geloof en de versterking van de gemeenschap.
Datzelfde geldt voor de Vrouwen Contact Groep, die daarnaast bijvoorbeeld ook de Vrouwen ochtenden organiseert.
 

 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Marco Haakmeester
Koster:           Kosters-team
Website:         Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.